Draudimo kompanijos struktūra tikslai uždaviniai


Įvadas. Draudimo bendrovės tikslai. Ekonominiai draudimo bendrovės tikslai. Neekonominiai draudimo bendrovės tikslai. Draudimo bendrovės uždaviniai. Draudimo bendrovės struktūra. Išvados. Literatūra. Priedai.

Draudimo istorija Lietuvoje neturi gilių šaknų. Ši ekonominių santykių sfera mūsų šalyje pagrindinai buvo vystoma po Nepriklausomybės atkūrimo, žengiant rinkos santykiai grįstos ir laisvos ekonomikos link.

Draudimas, kaip ūkinės-komercinės veiklos kategorija, įdomi tuo, kad:

formuoja tam tikrą specifinį ekonomikos sektorių (draudimo rinką);

pagal jam būdingas savybes formuoja įmonių veiklos organizavimą ir jo pobūdį.

Pastaroji savybė svarbi tuo, kad kuria šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP), papildomas darbo vietas „trečiajame“ ekonomikos sektoriuje, užtikrina ekonomikos saugumą ir stabilumą, palaiko išsivystymo ir verslumo lygį, skatina verslo internacionalizavimą bei apimtis.

Darbo įdomumas pasireiškia nagrinėjamos temos ypatumu, taikant jį ne paprastai įmonei (kaip ūkinės-komercinės veiklos organizavimo formai), bet draudimo bendrovei (kaip ūkiskaitinio vieneto ir draudimo rinkos dalyvei).

Vystant nagrinėjamos temos koncepciją, buvo pasirinktas paprasčiausias ir efektyviausias darbo metodas – specifinės literatūros šaltiniuose, Interneto puslapiuose pateikiamos informacijos nagrinėjimas, sisteminimas ir analizė (apibendrinimas).

Norint pasiekti pagrindinį darbo tikslą – ištirti draudimo bendrovės, kaip ūkiskaitinio vieneto ir draudimo produktų kūrėjos bei rinkos dalyvės, veiklą, buvo užsibrėžti tokie darbo uždaviniai:

nustatyti tikslus, kuriais remiantis draudimo bendrovė formuoja savo veiklą;

susisteminti uždavinius, kuriuos draudimo bendrovė kelia savo veiklai;

apibrėžti draudimo bendrovės optimalią struktūrą.

Atsižvelgiant į darbo tikslą ir uždavinius, buvo pasirinkta referato struktūra. Darbą sudaro 4 dalys, kuriose atitinkamai nagrinėjami Draudimo bendrovės tikslai, draudimo bendrovės uždaviniai, Draudimo bendrovės funkcijos ir Draudimo bendrovės struktūra. Nagrinėjama ne konkreti draudimo bendrovė, bet jų kvintesencinis darinys, t.y. abstrakti draudimo bendrovė, turinti visus veikiančių draudimo bendrovių bruožus. Darbo prieduose pateikiamas trumpas referate vartojamų sąvokų žodynėlis. Ypatingas dėmesys šiame priede skiriamas draudimo bendrovių veiklos organizavimo formoms. Todėl, atlikdama darbą, nuolat jį papildžiau ir nutariau nedaryti atskirų nuorodų į priedą, vartojant specifinius draudimo terminus.

Kiekvienoje draudimo įmonėje visada yra keliamas ne vienas, o daug tikslų, kartu sudarančių draudimo įmonės tikslų sistemą. Draudimo veiklos teorijoje yra išskiriami du pagrindiniai draudimo įmonių tikslai:

poreikio (draudiminei apsaugai) tenkinimas. Šį tikslą kelia dalis draudimo draugijų bei valstybinių draudimo įstaigų;

Vidinėms draudimo įmonės aplinkos sąlygoms yra priskiriamos tiek teisinė draudimo įmonės veiklos organizavimo forma, draudimo įmonės dydis, tiek ir atskirų asmenų grupių, ypatingai draudimo įmonės savininkų, vadovų bei darbuotojų aktyvumas bei įtaka nustatant draudimo įmonės tikslus.

Poreikio tenkinimas. Draudimo įmonėje keliamas poreikio tenkinimo tikslas tik retais atvejais apima visas rizikas ir yra taikomas visoms draudėjų grupėms. Poreikio tenkinimo tikslas dažniausiai apima tik tam tikras rizikas (pvz., pastatų nuo gaisro draudimą ar ligos draudimą) ir yra taikomas tam tikroms draudėjų grupėms (pvz., taksi vairuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų) ar atskiriems geografiniams regionams.

Poreikio tenkinimo tikslas stipriausiai yra juntamas tose draudimo įmonėse, kurių steigėjai yra kartu ir draudiminės apsaugos poreikį patenkinti siekiantys ūkio subjektai. Tipiniai tokių draudimo įmonių pavyzdžiai yra nedideliu narių skaičiumi bei aukštu specializacijos laipsniu pasižyminčios draudimo draugijos, įmonėms ar organizacijoms priklausantys pensijų fondai, vykdantys tik tos įmonės ar organizacijos darbuotojų senatvės pensijų draudimą, bei savidraudos tikslu prie įvairiose ūkio šakose veikiančių įmonių tik jų rizikų draudimui įsteigtos draudimo įmonės.

Pelno siekimas. Pelno siekimas yra tradicinis konkurencinės rinkos sąlygomis veikiančių įmonių, tarp jų ir draudimo, tikslas. Ekonominė veikla, vykdoma siekiant pelno, gali būti vertinama pozityviai tiek visos šalies ekonomikos, tiek ir atskiros įmonės atžvilgiu. Pelno siekimas sąlygoja ne tik efektyvų gamybos faktorių panaudojimą, pastovų gamybos proceso ir gaminamų produktų asortimento atnaujinimą, bet ir geriausią galimą ūkio subjektų aprūpinimą pagaminta produkcija. Pelno siekimo tikslas yra dažniausiai draudimo įmonių keliamas pagrindinis tikslas. Kai kuriose draudimo įmonėse keliamas poreikio tenkinimo tikslas bei atskirais atvejais pabrėžtinai į pirmąją vietą iškeliami kokie nors kiti draudimo įmonių tikslai draudimo įmonių praktikoje yra sutinkami vis rečiau.

  • Draudimas Referatas
  • Microsoft Word 60 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3930 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aleksandra
  • Draudimo kompanijos struktūra tikslai uždaviniai
    10 - 4 balsai (-ų)
Draudimo kompanijos struktūra tikslai uždaviniai. (2016 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-kompanijos-struktura-tikslai-uzdaviniai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:28
×