Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Seesam Lietuva" ir UAB "Bonum publicum" lyginamoji analizė


Įvadas. Draudimo bendrovės istorija ir veikla. Aprašomos draudimo rūšies apibūdinimas pagrindinis ir papildomas draudimas. Draudimo rūšių taisyklių pagrindinių paragrafų išvardinimas ir jų trumpas komentaras. Draudimo objektas. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo periodiškumas. Gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas. Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka. Draudimo išmokų sudedamosios dalys įmokėtos įmokos, palūkanos , pelno dalis (gyvybės draudimo rūšims. Draudimo bendrovių visų teikiamų draudimo rūšių sugretinimas. Sankcijos už draudimo sutarties sąlygų pažeidimus. Draudimo priežiūros komisijos arba draudimo bendrovės statistiniai duomenys apie aprašomos draudimo rūšies sutarčių skaičių, įmokas bei išmokas. Pagrindinių terminų žodynas, kuris susijęs su analizuojamąja draudimo rūšimi. Išvados ir rekomendacijos dėl draudimo bendrovės pasirinkimo. Literatūros šaltiniai.


Darbo tikslas: atlikti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Seesam Lietuva“ ir UAB„Bonum publicum“ lyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su draudimo bendrovėmis;

Palyginti bendrovių veiklas, taisykles;

Išsiaiškinti draudimo bendrovių skirtumus.

Draudimo klasifikacija – tai moksliniu pagrindu sudaryta pasiskirstymo sistema pagal veiklos sferas, rūšis ir būdus. Ilgametėje veikloje draudimas sukūrė ir naudojo daug draudimo sričių. Vystantis draudimo paslaugoms jas imta skirstyti bei grupuoti. Dabartiniu metu stambiausiu kvalifikavimo vienetu priimta laikyti draudimo šaką.

Draudimo teorijoje skiriamos šios šakos:

Kiekvienoje draudimo šakoje yra išskiriamos draudimo grupės. Jos jungia artimų turtinių interesų draudimą nuo panašių draudimo rizikų, naudojantis identiškais draudimo metodais ir principais. Kiekviena draudimo grupė turi jai būdingus draudžiamosios rizikos įvertinimo ir valdymo būdus.

Asmens draudimui yra priskiriamos šios grupės, kurios susijusios su žmogaus aplinka:

Draudimo objektu tiek UAB ,,Seesam Lietuva”, tiek UAB ,,Bonum publikum” yra laikomas su apdraustojo sveikata susiję turtiniai interesai, susijęs su Apdraustojo mirtimi, invalidumu, kūno sužalojimu ir sveikatos sutrikimu (trauma) dėl nelaimingų atsitikimų. Draudimo objektai yra apibrėžiami abiejų bendrovių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėse.

Dienpinigiai – draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustasis tampa laikinai nedarbingu ne trumpiau kaip septynioms dienoms iš eilės. Atsiradus teisei į draudimo išmoką, ji yra mokama už nedarbingumo laikotarpį skaičiuojant nuo pirmos nedarbingumo dienos. Dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už trisdešimt nedarbingumo dienų. Pagrindas mokėti dienpinigius yra nedarbingumo pažymėjimas arba pažyma dėl neatvykimo į darbą.

Lovadieniai – draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustasis po įvykusio nelaimingo atsitikimo yra gydomas stacionare. Lovadieniai pradedami mokėti nuo pirmos hospitalizavimo dienos. Lovadieniai yra mokami ne daugiau kaip už 100 kalendorinių dienų. Nemokami, jei apdraustasis gydosi stacionare, poilsio namuose ar reabilitacijos centruose.

Traumos – draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustasis patiria kūno sužalojimus.

Kritinės ligos – draudimo išmoka yra mokama, kai pirmą kartą jo gyvenime diagnozuojama liga.

Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas nelaimingas atsitikimas (trauma), kritinė liga, mirtis ar kitas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. UAB „Seesam Lietuva“ draudžia dėl visų nelaimingo atsitikimo variantų. Draudžiantis šiuo draudimu yra gaunamos išmokos, kai neatvykstama į darbą, kai yra patirta nedidelė trauma ( iki 30 dienų) taip pat draudimo sąlygos galioja. Draudžiantis UAB „Bonum publicum“ bendrovėje draudimo išmoka mokama tik keliais atvejais, tai yra mirties, įgyto invalidumo ir susižalojus nelaimingo atsitikimo metu. Nėra mokama, kai diagnozuojama asmeniui sunki liga (kritinė), taip pat antroji bendrovė nemoka draudimo išmokos kai asmuo ilgiau kaip 7 dienas negali atvykti į darbą. UAB „Bonum publicum“ neatsižvelgia į asmenų darbo įsipareigojimus, kurie dažniausiai yra neįvykdomi dėl ligų ar traumų.

Draudimo bendrovių nedraudžiamieji įvykiai yra panašios struktūros. Abiejose bendrovėse yra nedraudžiama kai:

Palyginus abiejų draudimo bendrovių draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius galima daryti išvadą, kad UAB „Seesam Lietuva“ draudžia dėl daugiau veiksnių, bet tuo pačiu išskiria ir daugiau nedraudžiamųjų įvykių. UAB „Bonum publicum“ taisyklės nėra labai konkrečios, nepaminėta daug akivaizdžiu nedraudžiamųjų įvykių, o tai sukelią žmonės neaiškumų.

Draudimo suma abiejose draudimo bendrovėse yra nustatoma atsižvelgiant į draudimo objektą, draudžiamojo turto vertę, draudimo riziką, kitus kriterijus nustatytus draudimo sutartyje ar teisės norminiuose aktuose. Konkreti draudimo suma pagal kiekvieną draudimo variantą nurodoma draudimo liudijime (polise). UAB „Seesam Lietuva“ išskiria nevisiška ir papildomus draudimus. Nevisiškas draudimas yra taikomas tokiais atvejais, kai draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, tuomet įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo atlyginti draudėjui dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui. O papildomas draudimas yra taikomas, kai apdrausta tik dalis turto ar rizikos vertės, tuomet draudėjas turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su ta pačia ar kita draudimo įmone. Tačiau tokiu atveju bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti nustatytos draudimo vertės. UAB „Bonum publicum“ neišskiria atskirų draudimo rūšių, bet pabrėžia darbuotojams taikomus atskirus draudimo variantus. Šios bendrovės draudimo liudijime (polise) draudimo suma yra maksimali suma, kurios ribose Draudikas moka draudimo išmoką, pagal pasirinktą draudimo variantą, žinomą sumas galima keisti bendru abiejų pusių susitarimu.

  • Draudimas Analizė
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5088 žodžiai)
  • Gintare
  • Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Seesam Lietuva" ir UAB "Bonum publicum" lyginamoji analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Seesam Lietuva" ir UAB "Bonum publicum" lyginamoji analizė. (2015 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-nuo-nelaimingu-atsitikimu-uab-seesam-lietuva-ir-uab-bonum-publicum-lyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 06:17
×