Draudimo paslaugų pardavimo internetu: dabartis ir perspektyvos


Įvadas. Draudimo paslaugų internetu teoriniai aspektai. Draudimo internetu esmė. Draudimo paslaugų pardavimo internetu ypatumai. Trūkumai. Privalumai. Draudimo paslaugų pardavimas internetu Lietuvoje. Lietuvos draudimo internetu rinka. Draudimo internetu perspektyvos. Išvados. Literatūros sąrašas.

Draudimo pokyčius lemia rinkos pokyčiai. Draudimo kompanijos, siekdamos išsilaikyti rinkoje, pateikia naujų draudimo produktų, tobulina jų pardavimo metodus. Internetas vis glaudžiau sujungia visus ekonominės rinkos dalyvius, tampa svarbiu organizacijų konkurencingumo veiksniu, todėl racionaliai savo veiklą vykdančios įmonės plečia savo galimybių sferą panaudodamos didžiules elektroninių ryšių suteikiamas galimybes. Pirmasis paslaugų teikimą internetu pasiūlė bankų sektorius, vėliau prie jo prisijungė investicijų tarpininkai, o palyginti neseniai - draudimo bendrovės.

Problema yra ta, kad draudimo paslaugų teikimas internetu yra labai mažai tirtas ir stebėtas, trūksta mokslinių analizių, tyrinėjimų, stebėjimų, įgalinančių prognozuoti ir koordinuoti šią veiklą.

Darbo objektas – draudimo paslaugų pardavimas internetu.

Darbo tikslas – išanalizuoti draudimo paslaugų pardavimo internetu ypatumus, perspektyvas.

Išnagrinėti bei apibrėžti draudimo paslaugų pardavimo internetu esmę bei sampratą;

Išskirti pagrindinius draudimo paslaugų pardavimo internetu etapus, sąlygas;

Išanalizuoti draudimo paslaugų pardavimo internetu ypatumus;

Išskirti draudimo internetu tendencijas bei perspektyvas.

Tyrimo metodai. Šiame darbe taikoma lyginamoji analizė siekiant įsigilinti į draudimo paslaugų pardavimo internetu ypatumus bei išnagrinėti Lietuvos draudimo internetu rinką.

Darbe naudota mokslinė literatūra, interaktyvūs informacijos šaltiniai bei Lietuvos universitetų leidyklų leidiniai, konferencijų bei pranešimų medžiaga, oficialūs draudimo įmonių internetiniai tinklapiai.

Darbo struktūra. Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmoje dalyje apibūdinama draudimo internetu samprata, išskiriamos pagrindinės tokio draudimo sąlygos bei etapai, nagrinėjami pagrindiniai draudimo paslaugų pardavimo internetu ypatumai: trūkumai ir privalumai. Antroje dalyje nagrinėjama draudimo paslaugų pardavimo internetu Lietuvoje ne gyvybės produktų rinka. Lyginami Lietuvos draudikų, bei užsienio kompanijų filialų parduodančių paslaugas Lietuvoje internetiniai tinklapiai, produktų internetu pasiūla. Reziumuojant darbą pateikiamos argumentuotos išvados bei literatūros sąrašas.

Draudimo paslaugų pardavimas internetu yra plačiai plintanti naujovė, kurios atsiradimą lėmė visos finansų sistemos laipsniškas perėjimas prie elektroninių paslaugų informacinėms technologijoms pasiekus pakankamai aukštą lygį. Perėjimas prie verslo internetu yra žinių visuomenės susiformavimo rezultatas. Visos finansų sistemos tendencijos tapo varomąją konkurencine jėga ir draudimo verslui, kuris užima vis svarbesnę dalį visuomenės gyvenime.

Draudimas paprastai yra suprantamas kaip užmezgimas ir palaikymas sutartinių santykių tarp draudėjo (asmuo, kuris įsigyja draudimo paslaugas) ir draudiko (asmuo, kuris teikia tokias paslaugas). Draudikas rengia ir nustato draudimo programą, kurią siūlo savo klientams ir, jei draudėjas sutinka, abi šalys sudaro sutartį. Klientas atlieka vienkartinę ar periodines įmokas, o draudikas savo ruožtu įsipareigoja draudiminio įvykio atveju apdraustajam išmokėti piniginę kompensaciją, numatytą draudimo sutartyje. Užbaigiant sandorį yra sudaromas dokumentas, vadinamas draudimo polisu, kuris tarnauja kaip teisinis dokumentas. Polise yra nustatyti pagrindiniai draudimo aspektai: nurodomas draudimo objektas (nekilnojamasis turtas, atsakingas asmuo), draudiminis įvykis, sutarties pradžios ir pabaigos terminai, draudimo suma, draudimo įmoka. Po visų klausimų suderinimo, draudimo sutartis pasirašoma.

Tuo tarpu draudimas internetu yra apibrėžiamas kaip minėtų ryšių tarp draudimo įmonės ir kliento, kylančių dėl draudimo produktų pardavimo bei su jais susijusių paslaugų, sąveika vykstanti interneto pagalba. Draudimo paslaugų pardavimas internetu yra pakankamai naujas reiškinys tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoje, todėl jo tyrinėjimas yra nesistemiškas, o sampratos aiškinimas – daugiaprasmiškas. Pagrindinis sąvokos aiškinimo skirtumas pasireiškia apibrėžiant, kokie firmos veiksmai laikomi draudimo paslaugų pardavimu internetu. Populiariausi yra šie draudimo internetu apibrėžimo aiškinimai (pateikti prioriteto tvarka nuo mažiausiai draudimo veiklą atspindinčių veikų, iki pilną draudimo internetu esmę apibūdinančio proceso):

Pagal internete vartotojo pateiktus duomenis randami firmų, teikiančių šią draudimo rūšį mažiausiomis kainomis, sąrašas.

  • Microsoft Word 59 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5194 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aleksandra
  • Draudimo paslaugų pardavimo internetu: dabartis ir perspektyvos
    10 - 8 balsai (-ų)
Draudimo paslaugų pardavimo internetu: dabartis ir perspektyvos. (2016 m. Sausio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-paslaugu-pardavimo-internetu-dabartis-ir-perspektyvos.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 22 d. 15:37
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo