Draudimo sutartis


Draudimo teises konspektas. Gyvybės draudimo sutarčių ypatumai. Draudimo sutarties turinio pareiga atskleisti informacija. Draudimo sutartis referatas. Civilinės atsakomybės draudimo sutarties ypatumus. Draudimo rūsies taisyklės referatas. Civilines atsakomybes draudimo samprata. Draudimo sutartis ir tretieji asmenys referatas. Gyvybes draudimo sutarciu ipatumai. Draudejo pasikeitimas.

Draudimo sutarties (ds) samprata, jos ypatumai pagal ck. Ds sudarymo tvarka, draudimo liudijimo (poliso) turinys pagal ck. Pareiga atskleisti informaciją, informacijos konfidencialumas pagal ck. Draudimo suma, nevisiškas draudimas. Naudos gavėjas, jo statusas pagal ck. Draudiko, draudėjo pasikeitimas ds. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal ck. Draudimo rizikos(d. R. ) padidėjimas ir sumažėjimas pagal ck. Pagrindinės draudimo įst. Numatytos sąvokos. Draudimo, perdraudimo veikla, atstovybės pagal dį. Draudimo veiklos licencijos gavimo, išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka. Draudimo įmonės valdymo struktūra. Užsienio valstybių (uv) draudimo įmonių veikla lr. Civilinės atsakomybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo ypatumai. Draudimo brokeris (db), jo vaidmuo pagal dį. Draudimo tarpininkai (dt). Draudimo priežiūros komisija (pk), jos vaidmuo. Draudimo pk kompetencija. Pk atlieka šias funkc.

Samprata: draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įst. Ar ds nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įst. Ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įst. Ar ds nustatytas draudiminis įvykis. Draudimo formos: privalomas ir savanoriškasis. Draudimo šakos: gyvybės ir ne gyvybės. Ds forma: ds turi būti rašytinė. Ds patvirtina draudimo polisas.

Ds sudaroma draudikui akceptuojant draudėjo pasiūlymą (prašymą), pateiktą draudikui, arba draudėjui akceptuojant draudiko pasiūlymą sudaryti sutartį. Draudėjo prašymas turi būti rašytinis. Rašytinio prašymo formą ir turinį nustato draudikas. Draudėjas atsako už pasiūlyme (prašyme) pateiktų duomenų teisingumą. Sudarius ds, rašytinis draudėjo prašymas tampa sudėtine ds dalimi. Polise nurodoma. Draudimo liudijimo (poliso) numeris. Draudiko pavadinimas ir buveinės adresas. Draudėjo, apdrausto asmens ar naudos gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas. Draudimo grupė ir draudimo rūšies taisyklių pavadinimas ir numeris. Draudimo objektas. Draudimo suma, išskyrus atvejus, kai tikslus draudimo sumos dydis nenustatomas. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai. Draudimo rūšis. Ds galiojimo terminas. Įrašas, kad draudėjas yra supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis ir jam yra įteikta jų kopija. Draudiko įgalioto sudaryti ds asmens parašas ir draudiko antspaudas ar jų faksimilės. Draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data.

Pareiga atskleisti informacija: prieš sudarant ds, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą inf. Apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui. Esminėmis aplinkybėmis laikomos aplinkybės nurodytos ds, P. Aplinkybės apie kurias draudėjo raštu pranešti prašė draudikas.

  • Microsoft Word 15 KB
  • 2012 m.
  • 3 puslapiai (3053 žodžiai)
  • Universitetas
  • Draudimo sutartis
    10 - 1 balsai (-ų)
Draudimo sutartis. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-sutartis.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 29 d. 11:17
×
107 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo