Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka darbo teisės kontekste


Įvadas. Darbo drausmės pažeidimo samprata. Prokuratūros ir policijos pareigūnų drausminės atsakomybės ypatumai. Drausminių nuobaudų rūšys. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Drausminės nuobaudos skyrimo terminai. Nušalinimas nuo pareigų. Ginčai dėl paskirtų drausminių nuobaudų. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.

Darbo tikslas: Išnagrinėti kokia yra drausminių nuobaudų tvarka.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su drausminių nuobaudų skyrimo tvarka darbo teisės kontekste

Išnagrinėti drausmines nuobaudas kurios skiriamos darbuotojams pagal jų pareigas.

Išsiaiškinti kokios drausminės nuobaudos skiriamos valstybės pareigūnams.

Remiantis Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto 56 straipsniu, prokuratūros pareigūnams drausminės nuobaudos yra taikomos už tarnybinės drausmės pažeidimus, taip pat už prokuratūrą žeminantį elgesį, o Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 68 punktas numato, kad kiekvienas policijos ir vidaus tarnybos pareigūnas savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisiniais aktais. Kalbant apie tarnybinę atsakomybę, reikėtų pasakyti, kad ji veikia nedrausmingą pareigūną išoriškai, tačiau kartu siekia paveikti pareigūno sąmonę ir per ją ugdo tokias asmens savybes, kurios padėtų profesionaliai atlikti tarnybines pareigas, laikytis jiems nustatytų tarnybinio elgesio principų, nepažeidinėti tarnybinės drausmės. Negalime nepastebėti, kad pareigūno santykis su tarnyba nustatomas ypatinga tvarka: priėmimas į tarnybą, priesaika, kai jis pats laisva valia prisiima įgaliojimus, staņuotė ir t.t. Visa tai pagrįsta statutiniais santykiais, o tai reiškia, kad šie pareigūnai turi ne tik papildomų teisių, bet ir papildomų pareigų. Tą pabrėžia, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 8 ir 25 straipsniai, kuriuose nurodytos ne tik tam tikros jiems suteiktos teisės, bet ir tam tikri draudimai: streikuoti, būti politinių partijų ar kitų politinių organizacijų nariais bei kita. Drausminė nuobauda yra būtinas drausminės atsakomybės komponentas. Be abejo, tai yra teisės normų nustatyta sankcija, kuri ir yra taikoma drausminio nusižengimo subjektui už jo padarytą drausminį nusižengimą. Traukti drausminėn atsakomybėn – tai tam įgaliotų asmenų ne tik teisė, bet ir pareiga. Ją kaip pareigą, manyčiau, reikia pabrėžti, kalbant apie pareigūnų atsakomybę, ypač turint omenyje pareigūno vardo diskreditavimą.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 61 punktas nustato šias policijos ir kitiems vidaus tarnybos pareigūnams taikomas drausmines nuobaudas: pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą, pareigų pažeminimą, vidaus tarnybos pareigūnų laipsnio pažeminimą viena pakopa bei atleidimą iš tarnybos. Tokios nuobaudos abiejų sistemų ir prokuratūros, ir policijos pareigūnams yra vienodos. Tarp abiejų sistemų pareigūnų drausminių nuobaudų yra ir laipsnio pažeminimas. Mūsų nuomone, nebūtina nuodugniai analizuoti, kuo skiriasi pažeminimas vienu laipsniu (prokuratūros pareigūnams) ir viena pakopa (vidaus tarnybos pareigūnams), kadangi praktiniu požiūriu didelio skirtumo nėra. Tai priklauso nuo tam tikro išsilavinimo, ištarnauto laiko, pareigų. Svarbu tai, kad už tarnybinės drausmės pažeidimus įstatymas nesuteikia teisės pažeminti keliais laipsniais ar pakopomis. Tačiau laipsnis ir prokuratūros pareigūnui gali būti atimamas tik jį atleidus už tai, kad jis savo poelgiu pažemino prokuroro vardą, taip pat kai įsiteisėjo jį apkaltinęs teismo nuosprendis, o tai konkrečiai susiję su atleidimo iš tarnybos pagrindais. Pareigūnai už padarytus nusižengimus ir nusikaltimus, kaip minėjome, drausmine tvarka atsako, neatsiņvelgiant į tai, baudžiamoji ar administracinė atsakomybė taikoma. Kadangi įstatymas neišskiria konkrečių drausminio nusižengimo sudėčių, todėl griežtai nediferencijuotos ir drausminės nuobaudos. Atsižvelgiama į pareigūno veiklos priešingumą, kuris gali pasireikšti tarnybos pareigų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, numatytu teisės norminiuose aktuose. Itin svarbu pabrėžti, kokias pareigas ėjo konkretus pareigūnas ir kuo būtent pasireiškė šios pareigos pažeidimas. Praktikoje kartais kyla neaiškumų, nes sąvoka “tarnybos (darbo) pareigos” dažnai vartojama kaip alternatyva kitai sąvokai – “tarnybos (darbo) drausmė (tvarka)”, o kartais viena iš jų vartojama kaip platesnė sąvoka, o kita – labiau kaip specialus terminas. Tarnybinės drausmės pažeidimas yra neteisėta veikla, kai pareigūnas neįvykdo arba netinkamai įvykdo savo darbines (tarnybos) pareigas arba paņeidžia vidaus darbo tvarką, nevykdo administracijos duodamų nurodymų. Viena iš švelniausių drausminės nuobaudos rūšių yra pastaba: pareigūnas įspėjamas, kad daugiau nenusiņengtų. ši nuobauda dažniausiai skiriama tada, kai nusižengimas nedidelis, pareigūnas nusižengia pirmą kartą, suvokia savo nusižengimo esmę, gailisi dėl jo, ir tais atvejais, kai taikyti grieņtesnę nuobaudą netikslinga. Tiek papeikimas, tiek griežtas papeikimas, pareikšti pareigūnui, leidžia mums daryti išvadą, kad pažeidimas yra didesnis. Negalime neigti ir to, kad konkreti parinkta drausminė nuobauda taip pat priklauso ir nuo pareigūno kaip asmenybės savybių. Kai kuriems pareigūnams ir pastabos pareiškimas gali būti itin veiksminga priemonė, kad jie daugiau nenusižengtų. Savaime suprantama, kad tiek pareigūno laipsnio, tiek pareigų pažeminimas kaip drausminė nuobauda turėtų būti taikomas kur kas už didesnius tarnybinius nusižengimus arba tais atvejais, kai ankstesnės poveikio priemonės jokios teigiamos įtakos pareigūno elgesiui neturėjo. Galioja bendra taisyklė, kad už vieną drausminį nusižengimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą.

  • Microsoft Word 33 KB
  • 2015 m.
  • 15 puslapių (3730 žodžiai)
  • Kolegija
  • Kazys
  • Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka darbo teisės kontekste
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka darbo teisės kontekste. (2015 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/drausminiu-nuobaudu-skyrimo-tvarka-darbo-teises-kontekste.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:19
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo