Duomenų analizė 2 laboratorinis


Informatikos laboratorinis darbas.

Kauno technologijos universitetas taikomosios matematikos katedra. Duomenų analizė. Imtis 3sas7bdat.


Shapiro-Wilk hipotezė yra priimtina, visos kitos hipotezės yra atmestino, nes p <= 0.05, duomenys nėra pasiskirstę pagal normalųjį dėsnį;

Imtį suskaidysime į du vienodo tūrio poimčius. Patikrinsime parametrinę hipotezę, jog poimčių vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskiria. Reikšmingumo lygmuo {0.1 ; 0.05}

Ha: μ ≠ a, jei teorinis vidurkis E(X) = 1.1 · a. Nubrėšime kriterijaus galios funkciją.

Grafikas vaizduoja, kaip antros rūšies klaidos galia priklauso nuo imties dydžio. II rūšies klaida – priimti hipotezę H0, kai ji yra klaidinga. Jos tikimybė β. Kriterijaus galia yra lygi tikimybei, kad nebus padaryta antros rūšies klaida, t.y. 1 − β. Matome, kad didėjant imties dydžiui kriterijaus galia mažėja.

Horizontaliai apjungsime ir imčių duomenis. Patikrinkite parametrinę hipotezę porinei imčiai, jog X vidurkis yra statistiškai reikšmingai didesnis už Y .

Dvipusė p reikšmė yra mažesnė nei reikšmingumo lygmuo 0.05 , tai X ir Y imčių vidurkių skirtumas labai skiriasi nuo nulio, todėl hipotezė H0 yra atmestina.

Duomenų analizė 2 laboratorinis. (2016 m. Kovo 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/duomenu-analize-2-laboratorinis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:11