Duomenų struktūros


Heap struktura. Rikiavimo algoritmai failu salaja. Duomenų bazes projektavimas kompresinis duomenų. Algoritmai ir duomenu strukturos. Dvejetainis paieskos medis. Skaitmeninis paieškos medis. Atviro adresavimo destymo metodas. Hierarchinio metodo uždavinio pvz. Duomenų rikiavimo algoritmai kursinis darbas. Duomenu strukturos konspektas.

Informatikos konspektas. Įvadas. Pagrindiniai duomenų struktūrų objektai. Masyvas (array). Stekas (stack). Eilės (queue). Dekas (dequeue). Tiesiniai sąrašai (linked lists). Medžiai (trees). Medžių dėstymas kompiuterių atmintyje. Rekursija. Algoritmų analizė. Algoritmų diegimas. Rūšiavimo metodai. Elementarūs rūšiavimo algoritmai. Išrinkimo (selection) algoritmas. Įterpimo algoritmas. Burbulo algoritmas. Kevalo (shellsort) algoritmas. Pasiskirstymo skaičiavimas. Greito rūšiavimo algoritmas. Greito rūšiavimo algoritmo taikymas elementams išrinkti. Greito rūšiavimo algoritmo sudėtingumas. Skaitmeninis rūšiavimas (radix sort). Prioritetinės eilės (priority queues). Duomenų struktūra heap. Operacijos su heap struktūra. Heapsort algoritmas. Netiesioginė heap duomenų struktūra. Aibės duomenų struktūra. Aibinis heapsort algoritmas. Sąlajos rūšiavimas (mergesort). Išorinis rūšiavimas (external sorting). Subalansuota daugybinė sąlaja (balanced multiway merging). Pakeitimo išrinkimas (replacement selection). Paieškos metodai. Elementarūs paieškos metodai. Nuosekli paieška. Dvejetainė paieška. Dvejetainio medžio paieška. Operacija delete. Netiesioginiai dvejetainės paieškos medžiai. Subalansuoti medžiai. Duomenų struktūros ir algoritmai. Raudoni-juodi medžiai. Dėstymo lentelės. Išdėstymo funkcijos. Atskirti sąrašai. Atviro adresavimo dėstymo metodai. Skaitmeninė paieška. Skaitmeniniai paieškos medžiai. Skaitmeniniai paieškos indeksai. Daugybiniai skaitmeniniai paieškos indeksai. Patricia algoritmas. Išorinė paieška. Indeksinė-nuosekli paieška. B-medžiai. Išplėstinis dėstymas. Sekų apdorojimas ir kompresija. Sekų paieška. Tiesmukiškas (brutalios jėgos) algoritmas. Knuth-morris-pratt’o algoritmas. Boyer-moore’o algoritmas. Rabin-karp’o algoritmas. Dviejų sekų bendras ilgiausias posekis. Sekų ir failų kompresijos metodai. Vienodų simbolių sekų kodavimas. Kintamo ilgio kodavimas. Daugiamačių duomenų struktūros ir algoritmai. Vidinės atminties struktūros. K-d-medžiai. Bsp-medžiai. Ketvirtainiai medžiai. Antrinės atminties struktūros. Daugiamačiai išplėstinio dėstymo metodai. Daugiamačiai hierarchiniai metodai. Erdviniai kreipties metodai. Uždaviniai ir pratimai. Pirmoji uždavinių grupė. Antroji uždavinių grupė. Trečioji uždavinių grupė. Pratimai tiriamajam darbui. Literatūra.

Duomenų struktūros. (2012 m. Liepos 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/duomenu-strukturos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:22