Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Kaune pardavimo kainų matematinė statistinė analizė


Įvadas. Nekilnojamo turto vertinimo matematiniu statistiniu metodu taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurkis. Stardartinis nukrypimas. Patikimumo intervao nustatymas. Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Veiksniai, lemiantys butų pardavimo kainas. Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (esančių mūriniuose namuose) pardavimo kainų Kaune matematinė statistinė analizė. Standartinio nukrypimo skaičiavimas ir patikimumo intervalo nustatymas Stjudento pasiskirstymo pagalba. Regresinė ir koreliacinė analizės. Daugybinė analizė. Išvados. Literatūra. Kiti informaciniai šaltiniai. Diagrama. 1 m2 kainos ir buto ploto priklausomybė Aukštųjų Šančių raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir buto ploto priklausomybė Centro raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir buto ploto priklausomybė Panemunės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir buto ploto priklausomybė Senamiesčio raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir buto ploto priklausomybė Viljampolės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir aukšto, kuriame yra butas, priklausomybė Aukštųjų Šančių raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir aukšto, kuriame yra butas, priklausomybė Centro raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir aukšto, kuriame yra butas, priklausomybė Panemunės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir aukšto, kuriame yra butas, priklausomybė Senamiesčio raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir aukšto, kuriame yra butas, priklausomybė Viljampolės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo aukštų skaičiaus priklausomybė Aukštųjų Šančių raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo aukštų skaičiaus priklausomybė Centro raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo aukštų skaičiaus priklausomybė Panemunės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo aukštų skaičiaus priklausomybė Senamiesčio raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo aukštų skaičiaus priklausomybė Viljampolės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo statybos metų priklausomybė Aukštųjų Šančių raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo statybos metų priklausomybė Centro raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo statybos metų priklausomybė Panemunės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo statybos metų priklausomybė Senamiesčio raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir namo statybos metų priklausomybė Viljampolės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir apdailos kokybės priklausomybė Aukštųjų Šančių raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir apdailos kokybės priklausomybė Centro raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir apdailos kokybės priklausomybė Panemunės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir apdailos kokybės priklausomybė Senamiesčio raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir apdailos kokybės priklausomybė Viljampolės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir triukšmo lygio priklausomybė Aukštųjų Šančių raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir triukšmo lygio priklausomybė Centro raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir triukšmo lygio priklausomybė Panemunės raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir triukšmo lygio priklausomybė Senamiesčio raj. Diagrama. 1 m2 kainos ir triukšmo lygio priklausomybė Viljampolės raj.


Šiame darbe bus nagrinėjamos butų kainos Kauno mieste (nenaujos statybos mūriniuose namuose) 2009 metų gegužės – rugsėjo mėnesiais (imtinai). Nagrinėjamu laikotarpiu vidutinės butų kainos už 1 m2 Kauno mieste (kaip ir visoje šalyje) palaipsniui krito. Lyginant 2006 – 2009 metų butų kainas (už 1 m2), aukščiausias kainų vidurkis buvo 2008 metais, o nagrinėjamo laikotarpio kainos panašios į 2006 metų kainas. [14]

Šiame darbe bus analizuojami veiksniai, kurie lemia butų pardavimo kainas. Nagrinėjami dviejų kambarių butai yra penkiuose Kauno miesto rajonuose: Aukštųjų Šančių raj., Centro raj., Panemunės raj., Senamiesčio raj. ir Vilijampolės raj. Informacija apie juos surinkta iš įvairių internetinių svetainių.

Naudojantis matematinės statistikos pagalba, šiame darbe bus vertinami nekilnojamojo turto vertę lemiantys kokybiniai bei kiekybiniai veiksniai. Skaičiavimai bus atliekami naudojantis Microsoft Office Excel programa. Pagal veiksnių priklausomybes bus apskaičiuoti aritmetiniai vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, atlikta regresinė ir koreliacinė analizė.

Statistika (lot. status – būklė, padėtis) – kiekybinių duomenų apie reiškinį, procesą visuma. Šie duomenys apytiksliai charakterizuoja stebimo reiškinio, proceso būklę, padėtį. Tokius duomenis įprasta vadinti statistiniais duomenimis. [3]

Matematinė statistika – matematikos mokslo šaka, tirianti duomenų rinkimo, sisteminimo ir analizavimo metodus bei jų taikymą. Matematinė statistika nagrinėja būdus ir metodus, kaip iš dalies statistinių duomenų apie reiškinį, procesą, gauti norimo tikslumo ir patikimumo išvadas apie visą reiškinį ar procesą. Matematinės statistikos tikslas – nustatyti masinių atsitiktinių reiškinių dėsningumus. Matematinėje statistikoje yra vartojamos tikimybių teorijos sąvokos ir taikomi jos metodai. [3, 1]

Vertinant nekilnojamąjį turtą, patogu naudoti matematinę statistiką.

Atliekant matematinės statistikos tyrimus būtina nustatyti generalinę aibę. Generalinė aibė – tai visuma objektų, kuriuos tiriame pagal tam tikrą požymį E (statistinis požymis - statistinių vienetų savybės, kuriomis domimasi atliekant statistinį tyrimą). Iš generalinės aibės reikia išskirti atrankinę imtį. Ji gaunama iš generalinės aibės atsitiktinai paėmus n objektų ir juose išmatavus požymio E reikšmes. Taip pat būtina įvertinti ryšį tarp generalinės aibės ir atrankinės imties. [3]

Suvedant pirminę medžiagą, gaunami statistiniai duomenys apie daugelį socialinių ar ekonominių reiškinių bei jų požymius. Tačiau dažnai tenka apskaičiuoti rodiklius, kurie apibendrintų visumą pagal tam tikrą požymį. Vidurkis yra tam tikro požymio daugelio individualių reikšmių apibendrinanti charakteristika. Vidurkis turi būti apskaičiuotas iš pakankamai didelio vienetų skaičiaus, iš masinių duomenų. Kuo masiškesni duomenys, tuo mažesnę įtaką vidurkiui turi atsitiktiniai veiksniai. Skaičiuojant vidurkį, vienetų visuma turi būti kokybiškai vienarūšė. Statistikoje reikia skaičiuoti tokius vidurkius, kurie būtų tiriamų reiškinių tipinėmis charakteristikomis.

Statistikos praktikoje dažniausiai taikomas aritmetinis vidurkis.

y = a + bx (arba y = ax + b)

1.1 diagrama.

2.1 diagrama.

Atlikus dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Kaune pardavimo kainų matematinę statistinę analizę galima daryti išvadas:

Per III ketvirtį butų kainos Kauno mieste vidutiniškai nukrito 6%. Pastebėtina, kad kritimas nebe toks žymus kaip ankstesniais laikotarpiais.

Atlikta 2 kambarių nenaujos statybos butų (esančių mūriniuose namuose) pardavimo kainų Kauno mieste matematinė statistinė analizė.

Tiriamasis objektas – Kauno mieto Aukštųjų Šančių, Centro, Panemunės, Senamiesčio ir Vilijampolės rajonai.

Esant 95% tikimybei Senamiesčio raj. 1 m2 dviejų kambarių buto kaina kinta nuo 3646,31 Lt/m2 iki 5577,05 Lt/m2 (tokią kainą lemia butų būklė ir geografinė padėtis). Panemunės raj. kaina kinta nuo 1831,2 Lt/m2 iki 2954,25 Lt/m2 (tokiai kainai įtakos turi apdailos kokybė).

  • Microsoft Word 293 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 50 puslapių (9699 žodžiai)
  • Universitetas
  • Juta
  • Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Kaune pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Kaune pardavimo kainų matematinė statistinė analizė. (2016 m. Gegužės 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/dvieju-kambariu-nenaujos-statybos-butu-muriniuose-namuose-kaune-pardavimo-kainu-matematine-statistine-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 05 d. 16:40
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo