Dvitaktis vidaus degimo variklis


Kursinio projekto užduotis. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies nustatymas. Mechanizmo kinematinės, dinaminės ir jėginės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Svirtinio mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinių mechanizmų dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė analitiniu metodu. Rezultatų palyginimas. Literatūra.

Mechanizmo matmenys nustatomi tokiu būdu. Apskaičiuojamas kampas , kurį sudaro tarp savęs skriejiklis ir švastiklis l1 ir l2 , esant slankikliui 3 kraštinėse padėtyse: =180o =8,57 .

Skriejiklio sukimosi kryptis nustatymo sąlyga yra ta, kad slankiklio tiesioginės eigos vidutinis greitis būtų mažesnis negu atbulinės eigos greitis. Tiesioginė eiga ta, kurioje slankiklį veikia išorinė pasipriešinimo jėga.

4.Mechanizmo kinematinės, dinaminės ir jėginės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas

Kinematinės analizės uždavinys: nustatyti judančių kinematinių porų masių centrų ir grandžių trajektorijas, tai yra greičius ir pagreičius

Kai išėjimo grandis slenka, jos padėtį galima apibūdinti skaliariniu dydžiu -padėties funkcija. Jos pirmąją išvestinę pagal apibendrintąją koordinatę vadiname greičio analogu arba pirmąją perdavimo funkcija: . Pagreičio analogas arba antroji perdavimo funkcija

Žinant perdavimo funkcijas ir pradinės grandies judesio dėsnį galima nustatyti mechanizmo grandžių taškų greičius ir pagreičius, bei pačių grandžių greičius ir pagreičius

Kai slankiklis yra tolimiausioje kraštinėje padėtyje Bo, atitinkama skriejiko padėtį OA0 vadiname pradine; ja apibįdina kampas , atskaitomas nuo slankiklio kreipiamojo

Svirtinio mechanizmo analizė atliekama koordinačių sistemoje, nejudamai sujungtoje su jų stovu. Pasirinkus ašies x padetį, ašis y gaunama pasukus abscisių ašį 900 kampu. Mechanizmas žemės horizonto atžvilgiu gali būti įvairiai orentuotas, pavyzdžiui, skriejiklio – slankilio mechanizmo slankiklis gali judėti horizontalia, vertikalia ar įstriža kryptimi. Todėl reikalinga ir kita koordinačių sistema, kurios abscisių ašis x0 yra lygiagreti žemės horizontui. Mechanizmo stovo orientacijà horizonto atžvilgiu apibūdina kampas ( (chi), kurį x ašis sudaro su x0 ašimi, tà kampą atskaitant prieš laikrodžio rodyklæ. Abiejų koordinačių sistemų pradžios sutampa.

Skriejiklio – slankiklio mechanizmas. Su mechanizmo stovu sujungtos koordinačių sistemos ašis x sutampa slankiklio 3 šarnyro B trajektorija, y ašis eina per skriejiklio sukimosi ašį O. Slankiklio ekscentricitetas e gali būti teigiamas ir neigiamas, priklausomai nuo to, kurioje pusëje nuo x ašies yra centras O.

Mechanizmo grandžių padėtį apibūdina jo apibendrintoji koordinatė; tai prieš laikrodžio rodyklės kryptį atskaitomas kampas , kurį skriejikas sudaro su x ašimi. Analizuojant mechanizmus, kampas keičiamas lygiais intervalais , visą mechanizmo judėjimo ciklą dalijanti n lygių dalių. Pradinę mechanizmo padėtį laikysime padėtį, kurioje išėjimo grandis yra daugiausiai nutolusi nuo skriejiko sukimosi ašies; ta padėtis žymima indeksu 0. Kitas padėtis žymesime numeriais nuo i=1 ik i=n.

Pradinė grandies sukimosi kryptis apibūdinama rodikliu g. Jei ji sukasi prieš laikrodžio rodyklę, tai laikome,kad g=1, jei prieš tai g=-1

Mechanizmo padėties apibendrintoji koordinatė apskaičiuojama taip:

Preso tipo mašinose (presuose, štampavimo automatuose, žirklėse) išorinio pasipriešinimo jėga slankiklį 3 veikia tik dalyje tiesioginės eigos, o visoje atgalinėje eigoje ji lygi nuliui. Jėgos veikimo diapazoną tiesioginėje eigoje apibūdina koeficientai ( ir (. Laikoma, kad išorinė jėga kinta pagal tiesės dėsnį, jos kraštinės reikšmės yra FP ir FG. Pagal tą sąlygą galima išvesti jos kitimo lygtį.

  • Mechanika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 847 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (2897 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anonimas
  • Dvitaktis vidaus degimo variklis
    10 - 5 balsai (-ų)
Dvitaktis vidaus degimo variklis. (2015 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/dvitaktis-vidaus-degimo-variklis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 01:48
×