Dyzelino vežimo technologijų procesų projektavimas


Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Teorinis pavojingų krovinių vežimo pagrindimas. Krovinio transportavimo geležinkeliu transportu teisinis reglamentavimas. Vagonų klasifikacija. Cisterninių vagonų reikalavimai kroviniui vežti. Cisternos pripildymas ir išleidimas. Cisterninio vagono žymėjimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu ypatumai. Pavojingu kroviniu klasifikacija. Tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu teisinis reglamentavimas. Transporto priemonės pavojingų krovinių gabenimui. Technologinis transporto procesų pagrindimas. Krovinio vežimo maršrutu Kaunas(LT) – Wroclav(PL) projektavimas. Transporto rūšies parinkimas. Krovinio charakteristika. Transporto priemonės parinkimas. Puspriekabės parinkimas. Maršruto sudarymas Kaunas - Wroclaw. Vežimo išlaidų skaičiavimas. Krovinių vežimo Bugeniai (LT) – Subačius (LT) projektavimas. Transporto rūšies parinkimas. Transportuojamo krovinio charakteristika. Transportuojamui kroviniui vagono parinkimas. Maršruto sudarymas krovinio transportavimui Bugeniai – Subačius. Vežimo išlaidų skaičiavimas maršrutui Bugeniai – Subačius. Išvados. Literatūra.


Skystų krovinių vežimo cisternuose taisyklės nurodo 290/KR įsigaliojęs įsakymas. Šis įsakymas įsigaliojo 2014-01-27. Šios taisyklės privalomos geležinkelių transporto darbuotojams, krovinių siuntėjams ir gavėjams, taip pat transporto ekspedicinėms įmonėms aptarnaujančioms krovinių siuntėjus ir krovinių gavėjus.

Skystųjų pavojingųjų krovinių vežimą geležinkelių transportu cisterniniuose vagonuose ir bunkerio tipo vagonuose naftos bitumui vežti reglamentuoja šios taisyklės: Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės ( RID ) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šios taisyklės nurodo reikalavimus cisterninio vagono būklei, vagonų naudojimo taisyklės, pripildymo taisykles, išpylimo taisykles, cisterninio vagono žymėjima, važtos dokumentų įforminimą, veiksmų atlikimą aptikus cisterninio vagono gedimų.

Skystieji kroviniai turi būti vežami tik techniškai tvarkinguose ir šiems kroviniams pritaikytuose cisterninuose vagonuose. Pavojingų skystųjų krovinių ir maisto produktų vežimo specialiuose cisternininiuose vagonuose tvarką, taip pat pripildymo ir išpylimo tvarką, nustato specialaus cisterninio vagono naudojimo instrukcija iš šių krovinių įmonių-siuntėjų ar gavėjų parengtos instrukcijos. Pateikiant tuščius cisterninius vagonus skirtus pavojingiesiems kroviniams krauti, techninei apžiūrai, daromas atitinkamas įrašas atskirame V-14 formos vagonų techninės priežiuros žurnale ir nurodomas krovinio, kuris turi būti pakrautas į šį cisterninį vagoną, pavadinimas. Krovinio siuntėjas pateikia geležinkelio įmonei nuosavo ar išnuomoto cisterninio vagono skirto pavojingajam kroviniui vežti, techninės būklės liudijimą, patvirtinanti, kad cisterna, armatūra, ir universalus išpylimo įtaisas techniškai tvarkingi ir, kad garantuojama konkretaus pavojingo krovinio vežimo sauga. Cisternos apžiūros metu taip pat tikrinama ar cisterna teisingai nudažyta ir ar žymėjimas ant jos tikslus. Krovinį krauti i tuščias cisternas leidžiama pradėti krauti ne vėliau kaip 24 valandos nuo techninės priežiuros pabaigos. Po pakrovimo vagonai turi būti švarūs. Personalas kraunantis krovinį turi būti susipažinės su vagono konstrukcija ir atsako už saugumą pakrovimo ir iškrovimo metu. Naudoti įrankius keliančius kibirkštį – draudžiama [1].

1.1.3 Cisternos pripildymas ir išleidimas

Cisterniniai vagonai negali būti pildomi viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose. Pripildymo vietuose turi būti įrengta sprogimo atžvilgiu saugi apšvietimo sistema, leidžianti dirbti visą parą, taip pat, remiantis nustatytomis normomis, šios vietos turi būti pasirūpinusios preišgaisrinėmis priemonėmis. Liepsniųjų skysčių vežėse, kuriose nėra elektros apšvietimo, leidžiama naudoti tik elektrinius akumuliatorius, žibintus, saugius sprogimo atžvilgiu. Draudžiama rukyti ar naudoti atvirtą ugnį arčiau kaip 100 metrų nuo pavojingų krovinių pripildymo vietų. Pripildymo vietos turi būti nutolusios nuo betkokios infrastruktūros ne mažiau kaip 100 metrų atstumu, kad sprogimo metu nebūtų pridaryta daugiau žalos. Iškrovimo ir saugojimo vietų - ne mažiau kaip 200 metrų atstumu, jei Lietuvos respublikos teisės aktuose nenurodyta kitaip. Cisterniniai vagonai privalo būti pripildyti tik tomis medžiagomis, kurioms jie pritaikyti vežti. Naftos produktais pripildomus cisterninius vagonus geležinkelio įmonė paruošia remdamasi vidaus taisyklėmis. Cisterninių vagonų tinkamumą kroviniui vežti komerciniu atžvilgiu nustato siuntėjas, kuris pagal įstatyma yra atsakingas už krovinį supilta į netinkamą ar neišvalytą vagoną, ir atsako už pasekmes. Masinio pripildymo punktuose cisternas apžiūri krovinio siuntėjas ar jo atstovas kartu su geležinkelio įmonės darbuotojais, tam skirtose vietose. Jei siuntėjas priima pats pripildyti vagonus, pretenzijos komercinių gedimų atžvilgiu nebepriimamos, o defektai šalinami siuntėjo lėšomis. Jei cisterninis vagonas neatitinka konstrukcijos ar jo techninės apžiūros liko mažiau nei 30 dienų, vagonas nepriimas pripildymui. Dyzelinas turi būti pilamas žarnomis (vamzdžiais) pasiekiančiais cisternos dugną, kad nesusidarytų putos ir statinė elektra. Aplinkos be specialaus pašildymo vežamiems skysčiams nustatomi pripildymo lygiai procentais nuo visos cisternos tūrio. Pilant dyzeliną į vagoną jo temperatūra turi būti apie 50 oC ir turi būti palaikoma specialiais šildymo įrenginiais. Pripilimo lygis negali viršyti 95% cisternos tūrio. Išpylimo vieta negali būti vieša, turi būti įrengta saugumo technika sprogimo atžvilgiu, suteikta galimybė dirbti visą parą. Gavėjas turi būti pasirūpinė išpylimo tvarka, turi būti paruošė krovinio šildymui reikalingą įrangą. Išpilti krovinį per išpylimo anga draudžiama jei cisternos liukas neatidarytas, nes gali susidaryti vakumas. Jei krovinys buvo šildomas garais, jį galima išpilti tik atvesinus iki 50 oC. Jei pristačius cisterna ji neatitinka prieš pripylima nustatytų reikalavimų, surašomas KR-34 Bendrasis aktas, dalyvaujant gavėjui. Krovinys laikomas iškrautu, kai jo iš cisternos vidaus jo sienelių klampumas ne mažesnis nei 10 milimetrų. Išpylus krovinį iš cisternos gavėjas privalo : visiškai pašalinti likučius; nuvalyti cisterną; paruošti transportavimo padečiai; atvėsus cisternai padėti į vietą sandarinimo tarpiklį, sandariai uždaryti cisterninio vagono angos dangtį; nuimti pavojaus ženklus; užplombuoti cisterninį vagoną. Neišplovus vagono draudžiama nuiimti pavojingumo ženklus ir geležinkelio įmonė turi teisė nepriimti vagono jei nustatys kokius nors pažeidimus [1].

  • Microsoft Word 1034 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (5718 žodžiai)
  • Kolegija
  • Nafecto
  • Dyzelino vežimo technologijų procesų projektavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Dyzelino vežimo technologijų procesų projektavimas. (2016 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/dyzelino-vezimo-technologiju-procesu-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 16:25
×