E. Balčyčio vadovėlių „Muzika“ V - X klasei analizė


Balčyčio vadovėlių „ Muzika “ X klasei analizė. Įvadas. Dainavimas. Muzikos teorija. Muzikos klausymas. Apibendrinimas.


Muzikos pamokose mokykloje siekiama supažindinti mokinius su šia meno sritimi, ugdyti muzikinį skonį, lavinti klausą, muzikinius sugebėjimus ir atskleisti muzikos reikšmę kiekvienam žmogui. Pamokos susideda iš įvairių dainelių atlikimo, klausos, balso bei ritmo pojūčio lavinimo (solfedžiavimo, prasidainavimo pratimai), įvairių epochų kompozitorių kūrinių klausymo ir analizavimo bei muzikos teorijos.

Eduardo Balčyčio vadovėliuose, kurie skirti mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, pateikiama visa minėta medžiaga. Jos sudėtingumas kinta priklausomai nuo moksleivio amžiaus: pradedama nuo elementarių dalykų, einama prie sudėtingesnių, žinios ir įgūdžiai gilinami. Šiame darbe apžvelgiamas kiekvienas vadovėlis (5-10kl), analizuojama juos sudaranti medžiaga, išskiriant tris muzikos pažinimui, mokymui svarbias dalis: dainavimą, muzikos teoriją ir muzikos klausymą.

Muzikos mokymo kursas 5 klasėje pradedamas Lietuvos valstybės himno dainavimu. Pirmame trimestre pateikiamas „Himnas muzikai“, l.l.daina „Dainų dainelė“, „Gama“ (R.Rodžersas). Tai-muzika apie muziką, tokios dainos padeda giliau suvokti muzikos, kaip dalyko, esmę. Pereinama prie vaikiškų dainelių. Pateikiama daina „Traukinys“ (G.Kalinas), sutartinės ir lietuvių liaudies dainelės („Kas ten teka?“, ,„Kėku kėku“ ir t.t.) Dainas „Din din“ bei „Eik,oželi,vandenio“ siūloma atlikti dinamiškai, su instrumento pritarimu. Pateikiami lietuvių liaudies rateliai ir žaidimai: „Dar ne visas ratelis“, „Žvirblis“, „Siūlai siūlai susivykit“ ir pan. Ratelių ir žaidimų įvairovė ir atlikimas daro muzikos pamoką patrauklesnę, įdomesnę mokiniams, suteikia galimybę mokytis, suprasti muziką ją atliekant, dalyvaujant patiems.

Siūloma mokytis l.l.dainų „Broliukai mano“, „Šarkele baltašone“, „Šiū namo, tprū namo“, „Ėsk, karvute“, „Saulele, motule“, „Tindi rindi riuška“, „Svirtis svyra darželylan“, dainos „Man oželis sidabrinis (J.Tamulionis). Pateikiama daugybė lietuvių liaudies dainų, taip pat-keletas vaikiškų dainelių. Tai leidžia mokiniams susidaryti įspūdį apie lietuvių liaudies muziką, susipažinti su įvairiomis jų rūšimis bei skirtumais, atsirinkti, kokios patinka labiau. Antrame trimestre daug dėmesio skiriama kalėdinėms bei Advento dainoms, supažindinama su jų būdingais bruožais. Pateikiamos dainos „Oi tu zuikeli leliumai“, „Vai tu voveraite leliumai ir pan. Kalėdų giesmės „Tyliąją naktį“, „Skamba angelų giesmė“, „Kalėdų giesmė“. Kalbant apie Sausio 13-ąją pristatomos dainos „Žemė Lietuvos“ (K.Vasiliauskas), l.l.dainos „Trijų seselių jauną brolelį“, „Už žalių miškelių“. Pateikiamas l.l.žaidimas „Jurgeli meistreli“, siūloma atlikti jį įvairiais būdais. Pateikiama daina „Italija“, kurioje supažindinama su muzikos tempų pavadinimais. Kalbant apie vasario 16-ąją pristatoma daina „Lietuva brangi“ (J.Naujalis). Mokiniai supažindinami su pasaulio tautų muzika, pateikiamos latvių, estų, baltarusių, rusų, ukrainiečių, lenkų, žydų, karaimų, totorių, čekų, moldavų, vengrų, prancūzų, lietuvių, šveicarų, vokiečių, tiroliečių, gruzinų liaudies dainos, tradicinis Amerikos negrų spiričiuelis. Tai plečia mokinių akiratį, leidžia palyginti savo šalies bei kitų įvairių tautų liaudies muziką, rasti skirtumus tarp jų, pažinti kitokias dainų intonacijas. Dainos, skirtos valstybinėms šventėms ugdo patriotiškumą.

5 klasėje mokoma paprastų, nesudėtingų liaudies dainelių bei įvairių nuotaikingų vaikiškų dainų.

Mokslo metai pradedami, kaip įvardijama vadovėlyje, pagrindine VI klasės daina „Jaunimo giesmė“ (J.Naujalis). Siekiama ugdyti meilę tėvynei bei įkvėpti mokinius. Pristatoma daina apie piemenukus „Ėd ralio“. Pateikiama keletas lietuvių liaudies dainų, jos sudėtingesnės nei 5 klasėje, atsiranda dvibalsiškumo.

Pirmoji trečio trimestro dainelė-„Piemenėlis“, antroji-„Varpelis“, kurios siejasi su dėstoma medžiaga apie V.A.Mocartą. Tai padeda mokiniams įsisavinti dėstomą medžiagą. Pateikiama jau pakankamai sudėtingo ritmo dvibalsė daina „Mik,vaikeli“. Velykoms skirama „Aleliuja“ (R.Kauneckaitė). Ji jau sudėtingesnė nei ankstesnėse klasėse išmoktos Velykų dainos. Minima Motinos diena, pristatoma „Lopšinė“, tačiau jau ne lietuvių kompozitoriaus, o J.Bramso. Suteikiama galimybė mokiniams palyginti jau išmoktas ir naująją dainelę. Pateikiamos dvi patriotinės dainos-„Lietuvos vaikai“ (G.Abarius) bei „Atsidūsėjimas“. Šios dainos melodingos, žinomos, todėl malonu jas dainuoti.

  • Microsoft Word 45 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (7028 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justina
  • E. Balčyčio vadovėlių „Muzika“ V - X klasei analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
E. Balčyčio vadovėlių „Muzika“ V - X klasei analizė. (2017 m. Gruodžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/e-balcycio-vadoveliu-muzika-v-x-klasei-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 19 d. 05:48
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!