E - paslaugų kursinis Vartotojų pasitenkinimo įmonės ,,Regitra“ viešosiomis e-paslaugomis tyrimas


Įvadas. E - paslaugų teorinė analizė. E-paslaugų samprata ir raida. Viešosios elektroninės paslaugos Lietuvoje. Vartotojų pasitenkinimas e - paslaugomis ir jo svarba. Viešųjų paslaugų vartotojai ir vartotojų pasitenkinimo matavimas. Viešųjų paslaugų klasifikacija. Vartotojų pasitenkinimo matavimo metodika ir tyrimai. Veiksniai lemiantys vartotojų pasitenkinimą. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo instrumentai. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis e-paslaugomis vį ,,regitra“ tyrimas. Tyrimo metodika. Įmonės apžvalga. Įmonėje naudojamos e - paslaugos. Vartotojų pasitenkinimo e - paslaugomis analizė. Kiekybinė analizė. Kokybinė analizė. Naujų viešųjų e-paslaugų galimybės įmonėje. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.


Globaliais laikais šalies bendrasis konkurencingumas tiesiogiai priklauso nuo šalies įsitraukimo į informacinę visuomenę lygio ir organizavimo kokybės. Valstybė savo ateitį užtikrina investuodama į informacijos ir komunikacijos technologijų plėtrą ir jų taikymą, beveik analogiški principai galioja ir kalbant apie įmonių konkurencingumą. Be to, šiais laikais ekonominių resursų efektyvus paskirstymas yra vienas iš prioritetų planuojant daugelio verslo subjektų veiklą. Vienos įmonės taiko finansų, personalo ar materialiųjų resursų ribojimo, perskirstymo priemones, kitos – ieško naujoviškesnių, originalesnių būdų visapusiškai efektyviai veiklai vykdyti. Technologinį pagrindą šioms naujovėms sudaro elektroninių priemonių taikymo plėtra, didėjanti kompiuterizacija ir interneto išsivystymas, sukuriantys naujas bendravimo ir sąveikos galimybes. Dėl to vis dažniau pasitelkiamos sąvokos elektroninis verslas, elektroninė valdžia, elektroninės paslaugos (toliau e-paslaugos). Elektroninės veiklos principų taikymas dažniausiai priklauso tiek nuo įmonių, tiek nuo piliečių pasirengimo naudoti modernias technologijas. Be to e-verslo ir e-paslaugų pasaulis nelikęs be valdžios dėmesio, jų veiklą koordinuoja, kontroliuoja ir kitaip vadovauja įvairios institucijos ir valstybinės organizacijos. Visos šios paslaugos yra skirtos kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius. Pačių e-paslaugų spektras yra labai platus, jis apima ir įvairius verslo modelius, ir viešojo administravimo metodus, ir apskritai naujus ekonominius ir politinius santykius.

Tyrimo objektas - vartotojų pasitenkinimas viešosiomis e - paslaugomis valstybinėje įmonėje ,,REGITRA“.

Darbo tikslas – atlikti vartotjų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą valstybinėje įmonėje ,,Regitra“.

Darbo uždaviniai:

Apibrėžti ir apibūdinti elektroninių viešųjų paslaugų sampratą ir raidą, pagrindinius bruožus;

Ištirti vartotojų pasitenkinimą viešosiomis e-paslaugomis valstybinėje įmonėje bei įvertinti veiksnius, skatinančius ar atgrasančius vartotojus naudotis e-paslaugomis.

E-paslauga populiarėjanti, bet vis dar palyginti nauja sąvoka. Jos sampratą pasiūlė kompanija Hewlett Packard (HP). Kompanija apibrėžė, jog e-paslaugos yra „modulinės, lanksčios, informacinių ir telekomunikacinių technologijų pagrįstos paslaugos, kurios įvykdo tam tikras užduotis, atlieka transakcijas ar darbus“. XX a. dešimtame dešimtmetyje sparčiai pradėjus augti interneto vartotojų skaičiui verslo pasaulis į tai reagavo greitai, nes veiklos vystymas virtualioje erdvėje žadėjo nemažą pelną. Šių tendencijų veikiamos daugelis pasaulio valstybių iškėlė sau tikslą bent dalį administracijos paslaugų teikti per internetą. Intensyvėjantys valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo elektroninėje erdvėje procesai davė pagrindą elektroninio verslo ir elektroninių paslaugų rinkai atsirasti. Dabartiniais laikais, teikiant viešąsias paslaugas, vis labiau orientuojamasi į vartotoją. Ne mažiau svarbu ir vartotojų žinios apie tokias paslaugas, noras ir sugebėjimas jomis naudotis.

Tuo tarpu e – valdžia vadinama e - prekybos technologijų taikymas valdymui bei viešosioms paslaugoms. Jei e - verslas gali būti suprantamas kaip sandoriai tarp klientų (piliečių), tiekėjų ir vidinių komunikacijų, lygiai taip pat e - valdžia apima panašias pritaikymo sritis.

Taip grupuojant paslaugas, galima apibrėžti strateginius e-valdžios tikslus:

Viešosios elektroninės paslaugos Lietuvoje yra teikiamos gyventojams ir verslo subjektams. Žemiau pateikiamos populiariausios gyventojams ir verslo subjektams skirtos viešosios paslaugos.

Brandos lygis: 1 (iš 5).

Teikti viešąsias paslaugas elektronine forma pageidauja dauguma Lietuvos gyventojų. Jie mano, kad viešojo administravimo paslaugos teikimas elektroniniu būdu sudaro sąlygas tvarkyti reikalus su viešojo administravimo institucijomis patogesnėse vietose, sau patogiu metu bei gauti paslaugą greičiau nei tradiciniu būdu. Be to, tai suteikia pranašumą pačioms valdžios institucijoms: sudaro prielaidas paslaugas gyventojams ir verslui teikti greičiau, išvengti įvairių techninių klaidų, kai kuriais atvejais – sumažinti paslaugų teikimo išlaidas.

Įvairios valstybinės įstaigos teikiančios e - paslaugas, turi kreipti dėmesį į augančius vartotojų poreikius, tobulinti viešojųjų elektroninių paslaugų administravimo procesus, teikti geresnes, greitesnes, saugesnias, vartotojui greitai perprantamas ir įvairesnes paslaugas.

  • Microsoft Word 2222 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5444 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gedas
  • E - paslaugų kursinis Vartotojų pasitenkinimo įmonės ,,Regitra“ viešosiomis e-paslaugomis tyrimas
    10 - 7 balsai (-ų)
E - paslaugų kursinis Vartotojų pasitenkinimo įmonės ,,Regitra“ viešosiomis e-paslaugomis tyrimas. (2016 m. Vasario 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/e-paslaugu-kursinis-vartotoju-pasitenkinimo-imones-regitra-viesosiomis-e-paslaugomis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 06:57
×