Edukaciniai tyrimai


Edukaciniai tyrimai. Praktikos ataskaita. Refleksija. Kitų mokyklų patirtis. Ar mokyklos strategijose yra apibrėžta pedagogų/mokinių tiriamosios veiklos kompetencija? Kokie mokytojai atlieka tyrimus ar juose dalyvauja? Kokie tai tyrimai? Kaip pedagogai pristato savo atliktus tyrimus? Gal kas nors rašo straipsnius apie savo atliktus tyrimus ir juos publikuoja? Ar pedagogai dalyvauja įvairiose konferencijose, projektuose? Refleksija. Kitų mokyklų patirtis. Kitų mokyklų patirtis. Mokytojų tiriamosios veiklos raiškos ir patirties bei problemų realizuojant šias veiklos kompetencijas. Tyrimo analizė. Demografinio bloko analizė. Duomenys apie tyrimo korespondentus (N=5). Tiriamosios veiklos kompetencijos svarba mokytojui. Gebėjimai reikalingi realizuojant tiriamosios veiklos kompetenciją. Dažniausiai naudojami tyrimo metodai. Problemų temos, kurioms pedagogai yra atlikę tyrimus. Duomenys kaip pedagogai atlieka tyrimus. Mokyklos bendradarbiavimas su tyrimus atliekančiais pedagogais. Teiginiai susieję su respondentų tiriamosios veiklos interesais. Pedagogų tiriamosios veiklos kompetencijos įsivertinimo rezultatai. Pedagoginio tyrimo reikšmė respondentams. Sritys kuriose respondentai įgijo ir vis dar plėtoja savo gebėjimus. Respondentų atliktų tyrimų publikacijos vieta. Išvados.

Apibendrinus ir išanalizavus tyrimo, kuriame dalyvavo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojai, duomenis galima daryti tokias išvadas :

1.Mokytojų nuomone, tiriamosios veiklos kompetencija, jos plėtojimas, ugdymas ir tobulinimas yra labai svarbus ir tai yra neatsiejama mokytojo darbo dalis.

2.Tyrime dalyvavusieji pažymėjo, jog realizuojant tiriamosios veiklos kompetenciją labai svarbu gebėti tinkamai identifikuoti ir įvardinti kylančią problemą.

3.Tyrime dalyvavusieji pedagogai teigė, jog populiariausi ir dažniausiai jų naudojami tyrimo metodai yra anketinė apklausa ir pokalbis.

4.Apklausoje dalyvavusieji respondentai daugiausia tyrimu yra atlikę susiejusius su mokymosi motyvacija ir mokymosi procesu bei jo efektyvinimu.

5.Dauguma pedagogų tyrimus atlieka individualiai arba bendradarbiaudami su mokyklos, kurioje dirba, kolegomis.

6.Apklaustieji pedagogai vienareikšmiškai sutiko, kad mokykla, kurioje jie dirba, palaiko ir skatina dalyvauti tiriamojoje veikloje.

7.Apklaustųjų respondentų teigimu, jie domisi kolegų atliktais tyrimais bei dalyvauja įvairiose seminaruose ir konferencijose, kur yra pristatomi atliktų tyrimų rezultatai.

8.Dauguma apklausoje dalyvavusių pedagogų savo tiriamosios veiklos kompetenciją įvardijo kaip vidutinę.

9.Pedagoginis tyrimas – tai siekimas tobulinti ugdymo procesą, su šiuo teiginiu sutiko dauguma apklaustųjų.

10.Dauguma pedagogų savo tiriamosios veiklos kompetencijas tobulina seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

11.Tyrimas parodė, kad daugelis pedagogų savo atliktus tyrimus publikuoja laikraščiuose, konferencinių straipsnių rinkiniuose ir internetinėje erdvėje.

12.Remiantis tyrime dalyvavusių pedagogų nuomone, pagrindinė mokykloje egzistuojanti problema, kuriai reikalingas tyrimas – tai mokinių motyvacijos stoka.

  • Microsoft Word 90 KB
  • 2014 m.
  • 22 puslapiai (3535 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Edukaciniai tyrimai
    10 - 4 balsai (-ų)
Edukaciniai tyrimai. (2014 m. Vasario 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/edukaciniai-tyrimai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 06:06
×