Edukologijos ištakos


Etikos skaidrės. Edukologijos idėjų ištakų apžvalga. Pagrindiniai pirminės bendruomenės ugdymo uždaviniai. Tolimųjų Rytų švietimas. Senovės Graikija. Romėnų ugdymas. Viduramžiai. Renesansas. XVII a. ugdymo mokslo sistema. XVIII a. ugdymo plėtotė. XIX a. ugdymas. Edukologijos idėjų ištakos Lietuvoje. Pirmosios mokyklos. Pirmosios kolegijos. Lietuviškos kultūros ir ugdymo kūrėjai. Tautinis auklėjimas.


Indijos palikimas yra labai platus, tačiau mi-nimas kaip atskiras, kadangi intuicija, vi-dinio balso klausymasis laikomi labai svar-biais; vis dėlto dažnai ugdymas pagrįstas luomais ir remiasi paklusnumu, laisvės at-sižadėjimu.

Kvintiliano (I m. p. m. e.) teiginiai apie ugdymą: Žmogaus mokslumas auga kartu su jo kūnu. Mokytojo santykiai su mokiniais turi būti tėviški. Pradiniam mokymui reikia aukštos erudicijos mokytojo. Daugiausia ydų atsinešama iš namų, todėl mo-kytojo vaidmuo svarbus nurodyti keliui į dorybę. Ugdymo pagrindas: pamokymai ir pratybos.

J. Herbartas atskyrė mokymo procesą nuo moky-mo turinio. Pedagoginę sistemą jis grindė ontologija (būties teorija), etika ir žmogiškomis vertybėmis. Jis suskirstė mokymo procesą į etapus, kurie dau-giau kaip šimtą metų grindė pamokos struktūrą: aiškumas, asociacijos, sistema, metodas (naujų žinių pritaikymas).

Pilnos institucinio tipo švietimo sis-temos kūrimas - nuo XVI a. vidurio (1570 m. jezuitų ordinas įsteigė Vilniaus kolegiją, o 1579 m. - universitetą. Stei-giamos protestantiškos mokyklos.

Okupacijos periodas - 1940-1990 m. (gynybos ir tradicijų išlaikymo pozicija, pasidavimas). 6. Nepriklausomybė - 1990 m. (švietimo reformas; jos pagrindas - ugdymo turinio kaita).

1397 m. Vilniaus katedros mokykla; 1469 m. Varnių katedros mokykla; 1409 m. Naujųjų Trakų mokykla.

Martynas Mažvydas 1547 m. išleista pirmoji lietuviška knyga. Tai yra grožinis, eiliuotas kūrinys, kalbos paminklas ir vadovėlis. Mikalojus Daukša Simonas Daukantas Kristijonas Donelaitis Motiejus Valančius.

  • Etika Skaidrės
  • 2014 m.
  • Iveta
  • 28 puslapiai (978 žodžiai)
  • Etikos skaidrės
  • MS PowerPoint 12 KB
  • Edukologijos ištakos
    10 - 2 balsai (-ų)
Edukologijos ištakos. (2014 m. Sausio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/edukologijos-istakos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:04