Edukologijos užduotys


Užduotis. Apibūdinkite pedagoginės praktikos mokymosi aplinką. Vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną langelį. Veikla Taip. Kūrybinis pokalbis. Kūrybinės pratybos. Laboratoriniai darbai. Probleminis dėstymas. Uždavinių sprendimas pratimų atlikimas. Informacijos paieškos. Minčių lietus. Idėjų žemėlapis. Kita įrašykite. Kaip dažnai taikėte šiuos mokinių pasiekimų vertinimo būdus? Vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną langelį. Veikla Dažnai. Vertinote mokinių pažangą. Taikėte neformalų vertinimą vertinti pagyrimu , patarimu. Taikėte formuojantį vertinimą vertintant koreguojamos žinių spragas. Paaiškinote mokiniams jų įvertinimą. Kaip dažnai skatinote mokinių mokymosi motyvaciją šiomis priemonėmis? Vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną langelį. Veikla Dažnai Retai. Naudojate mokomąsias kompiuterines programas. Naudojate interaktyvias mokymosi aplinkas internetą. Sudarote problemines situacijas pamokoje. Suprantamai paaiškinate mokomąją medžiagą. Interpretuojate mokinių vertinimą bei įsivertinimą. Organizuojate darbą grupėse. Taikote netradicines mokymo organizavimo formas ekskursijas ir pan. Taikote kūrybinius metodus ( bandymai , eksperimentai , stebėjimai ir pan. Taikote vidinę integraciją. Taikote tarpdalykinę integraciją. Kiek laiko pamokoje Jūsų vedamose pamokose vyko šios veiklos? Įrašykite apytikslę laiko trukmę minutėmis Veikla. Konspektavimas iš knygos. Nurašymas nuo lentos. Mokytojo pasakojimo klausymas. Diskusija su visa klase. Mokytojo pasakojimo konspektavimas. Problemų sprendimas mažose grupėse. Tiriamoji veikla. Ar įgyvendinote pamokose šias integruojančias programas? Vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną langelį. Programos Taip. Mokėjimo mokytis. Darnaus vystymosi. Kita įrašykite. Kokiais mokymo principais dažniausiai vadovavotės? Vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną langelį. Mokymo principai Dažnai Retai.

Ši klasė yra stipri, todėl jokių sunkumų nepastebėjau. Aišku, buvo vietomis šiek tiek ilgesnis susimąstymas, bet vis vien atsakymai buvo teisingi.

Gana gerai mokiniai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus, tokius kaip: Koks yra šio kūrinio žanras? Kaip gamta veikia jausmus? Kokie gamtos ženklai matyti? Kokia čia dar viena, be meilės tema yra? Kokie istoriniai atšvaitai atsispindi kūrinyje?

Argumentų iš mokinių pusės buvo labai daug, vos ne kiekvienas iš jų turėjo progą pasisakyti ir argumentuoti tai, ką pasakė. Nepastebėjau, jog būtų kažkokių nelogiškų atsakymų.

Šios pamokos metu mokiniai dar kartą prisiminė literatūros rūšis, sroves. Taip pat spėjo pasikalbėti ir apie meilę gamtai ir kaip ji veikia žmogų bei jo jausmus. Mokytoja taipogi užkabino ir kiek istorijos, nes pasakojo ir apie knygnešius, klausė mokinių, ką jie apie tai žino ar atsimena. Ši pamoka tikrai paliko man didelį įspūdį, nes stebint ją, tikrai buvo galima daug ko išmokti.

Mokiniai reiškė savo mintis žodžiu taisyklinga ir stilinga kalba. Taip pat gabesni mokiniai dalyvavo diskusijose, efektyviai klausėsi, atsakinėjo, kėlė problemas, svarstė, argumentavo, sugebėjo apibendrinti tai, kas buvo sakyta.

Mokiniams gerai sekėsi spręsti problemas, gal ne tiek puikiai, kaip prieš tai buvusiai klasei, bet vis vien jie įveikė tai.

Šios pamokos metu analizuoti tam tikrus dalykus sekėsi neblogai. Žinoma, jog neapsieita be mokytojos pagalbos.

Po to, kai mokiniai jau suprato šią temą, jie jau galėjo deramai argumentuoti tai, ką sakė.

Šios pamokos metu mokiniai mokėsi, kokios yra sakinių rūšys. Kas iš viso yra sakinys. Visi kartu vėliau išsiaiškino, kad yra vientisiniai ir sudėtiniai sakiniai. Taip pat buvo išaiškinta tokių sakinių skyryba. Taipogi buvo paaiškinta, pagal kokius jungtukus skiriame sakinių rūšį.

Mokiniai sugebėjo išsakyti savo požiūrį, nuosekliai plėtojant pagrindinę mintį ir tai, ko buvo klausiama. Po šios pamokos mokiniai tikrai galės pasakyti kas yra sakinys, kokie jie būna, kaip yra skiriami ir pagal ką atpažinami.

Šioje kalbos pamokoje buvo susitelkta ties tema ir kažkokių vertybių neteko pastebėti. Tačiau galiu pasakyti, jog pamokoje buvo ugdoma komunikavimo kompetencija (gebėjimas išgirsti, išklausyti kito nuomonę; gebėjimas pagrįstai išsakyti savo požiūrį viešoje diskusijoje).

Analizuoti įvairius kontekstus, susijusius su kūriniu sekėsi neblogai, nors galėjo būti ir geriau. Ko mokiniai nežinojo, mokytoja padėjo.

Į pateiktus klausimus, mokiniai atsakinėjo labai įvairiai, nes buvo proga pasisakyti kaip kiekvienas iš jų galvoja. Taip pat buvo tikslių klausimų, į kuriuos reikėjo atsakyti labai tiksliai. Buvo tokie klausimai kaip: Kodėl Kuprelį galima vadinti menininku? Kaip Kuprelis gydosi sielos žaizdas?

Mokiniai kaip ir iki tol pateikė suprantamus ir pagrįstus argumentus. Beje, tai padarė ne vienas ar keli mokiniai, o klasės dauguma.

Šios pamokos metu mokiniai vėl prisiminė literatūros rūšis ir žanrus. Pati pamoka mažai kuo skyrėsi nuo prieš tai buvusios literatūros pamokos, nes tema buvo ta pati beveik. Tačiau mokiniai įgijo papildomų žinių ir apie Dievą, knygas. Taip pat nemažai galėjo išmokti iš perskaitytos ištraukos.

Visos stebėtos pamokos patiko ir tikrai yra vertos dėmesio. Ši praktika kiek skiriasi nuo prieš tai buvusių, nes mokykla turi tam tikrų skirtumų. Pamokose čia daugiau pageidautinas tradicinis pamokos vedimas. Taip kad žaisti (taikyti labai įvairius metodus) ar savivaliauti pamokose čia negalima. Kiekviena pamoka privalo turėti griežtą ir aiškią struktūrą, kuria privalai vadovautis vesdama pamoką. Todėl ir mokytojos vedamos pamokos savo struktūra priminė tradicinį mokymosi būdą, kokį turėjau savo mokykloje. Ir tuo nė kiek nesiskundžiu, nes esu įsitikinusi, kad pamokoje reikia mokytis ir dirbti. Pastebėjus šios mokytojos pamokas, galiu pasakyti, kad jos man tikrai patiko, nes jaučiasi ilgametė patirtis ir darbas su mokiniais, pačios mokytojos erudicija. Jos pamokos išsiskiria tuo, kad ji moka pamokų metu įterpti ir humorą (kuris visada vietoje ir laiku), taip pat moka gražiai susieti bet kokią temą su istorijos įvykiais. Pamokų metu juntama tam tikra šiluma bei gerumas, kuriuos skleidžia pati mokytoja.

  • Microsoft Word 101 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (4223 žodžiai)
  • Universitetas
  • Airida
  • Edukologijos užduotys
    8.5 - 2 balsai (-ų)
Edukologijos užduotys. (2015 m. Balandžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/edukologijos-uzduotys.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 22 d. 19:39
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo