Ekologijos konspektai

25 dokumentai
Miško ekologija
Miško reikšmė. Miškų nykimas. Miško ekologijos samprata, jos ryšys su kitomis disciplinomis. Miško ekosistemos samprata. Miško ekosistemos komponentai. Medžiagų ir energijos apytaka. Ekologiniai veiksniai. Miško savybės. Miško ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 11 20
Transporto ekologija
Transporto ekologija. ryšys su kitais mokslais. Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Benzininio ir dyzelinio variklių išmetamųjų dujų palyginimas. Faktoriai, įtakojantys atmosferos teršimą iš mobilių šaltinių su ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2015 03 23
Dumblas
Ivadas. Dumblo susidarymo ir kokybs prognoz. Dumblo susidarymo prognoz). Dumblo susidarymo prognozs prielaidos. Gyventoju skaiciaus kitimas. Gyventoju prisijungimo prie nuoteku tinklu kitimas. Gyventoju generuojamos taršos kitimas. Perteklinio ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 159 puslapiai
2013 05 27
Ekologija ir ekologinė teisė
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Ekologinė teisė – savarankiška teisės šaka. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių naudojimo teisė (rūšys, objektas, atsiradimas, turinys). Aplinkos ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 83 puslapiai
2016 07 27
Ekologija geras konspektas
Mitybos grandinės gali būti. Žolė → kiškis → lapė → lapės parazitai 100 % 10 %. Nukritę lapai → Bakterijos → Kirmėlės → Vabalai. Susijungusios mitybos grandinės sudaro mitybos tinklą. Individas → populiacija → bendrija ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 01 21
Ekologijos konspektas
Ekologijos samprata. Aplinkos sauga Lietuvoje. Gamtosauginės situacijos įvertinimas. Aplinkos apsaugos įstatymai. Biosferos komponentai ir jų apsauga. Biosferos komponentai. Atmosferos tarša ir apsauga nuo jos. Vandens tarša ir apsauga nuo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2014 11 22
Ekologijos paskaitų konspektas
Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Teršalų emisijos (išmetimo) iš automobilių su VDV mažinimas. Benzininio variklio konstrukcijos tobulinimas, mažinant deginių nuodingumą.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2015 03 23
Ekologijos žodynas
Ekologijos žodynas. Terminas Apibrėžimas. Albedo Albedas. Anabiozės būsena letarginė būsena. Autekologija faktorinė ekologija. Bendrija biologinė bendrija. Biosfera ekosfera. Demekologija populiacijų ekologija. Ekologiniai indikatoriai ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 09 12
Ekologija kolio konspektas
Ekologijos mokslas. Ekologija. Požiūriai į ekologiją. Ekodėsniai. Gamta žino geriau. Visiems neužteks. Ekosistemos. Ekosist stabilumas ir vystymasis arba sukcesija.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 12 11
Ekologinis pėdsakas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto aplinkos ir statybos inžinerijos katedra. Ekologinio pėdsako skaičiavimas. Aplinkos tarša. Ekologinis pėdsakas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. PRAKTINĖ DALIS ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 01 15
Lietuvos ekologinė padėtis
Įvadas. Oro užterštumas. Vandens užterštumas. Upių, ežerų ir pajūrio ekologinė būklė. Dirvožemio užterštumas. Kaip sumažinti užterštumą? Kaip aš galiu padėti mažinti oro taršą? Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą? ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2013 10 22
Vandens kokybės ir saugos konspektas
Kokios geriamo vandens mėginių ėmimo vietos ? Kaip atliekamas vandens pavyzdžio paėmimas Vandens mėginio paėmimas. Kokį kiekį vandens reikia paimti bendrajam tyrimui. Kokie vandens kiekiai reikalingi paimti atskiriems geriamojo vandens ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 10 07
Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai
Žmogaus aplinka ir jos poveikis sveikatai. Žmogaus aplinkos ir sveikatos ryšys. Pavojingi aplinkos veiksniai. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir sveikata. Pavojingi aplinkos veiksniai. Rizika yra tikimybė, kad veikiant pavojingam ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 05 07
Ekologija konspektas
Ekologijos mokslas. Požiūriai į ekologiją. E-ekologija. Ekodėsniai. Viskas turi kažkur (kur nors) dėtis. Viskas turi savo kainą. Viskas su viskuo susiję. Gamta žino geriau. Visiems neužteks. (organinių resursų dėsnis). Ekosistemos. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 03 12
Ekologinis monitoringas
Ekologinis monitoringas. Monitoringo programa. Aplinkos monitoringas. Aplinkos monitoringo principai. Pakankamo minimumo principas. Reprezentatyvumo principas. Monitoringo lygmenys Lietuvoje. Monitoringo objektai. Monitoringo pavaldumas. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 02 19
Gyvenimo būdas, elgsena ir sveikata
Gyvenimo būdas, elgsena ir sveikata. Sveikos gyvensenos pagrindai. Linkusios sirgti asmenybės ypatumai (EysenckSveika gyvensena. Rizikos veiksniai. PSO strategija. Fizinis pajėgumas. Gydymas, reabilitacija, ligų profilaktika ir sveikatos ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 04
Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas
Populiacijos sąvoka ir rangai. Medžiojamieji gyvūnai. Medžiojamieji gyvūnai. Laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai. Benamiai gyvunai. Laukiniai gyvūnai. Fauna. Gyvūnija. Gyvūnai. Medžioklystė. Medžioklėtyra. Medžioklė. Medziojimas. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2014 03 26
Vandenvalos pagrindų koliokviumo klausimai
Vandenvalos pagrindų koliokviumo klausimai Vandens priemaišų klasifikavimas pagal dalelių stambumą. Vandenyje neištirpusios priemaišos. Koloidinės bei stambiamolekulės priemaišos. Vandenyje ištirpusių medžiagų molekulės yra. Kokie ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2017 05 25
Kraštovaizdžio ekologija konspektas
Moreninės lygumos. DirvoPrieledyninės ežerinės lygumos. Senovinės aliuvinės lygumos. Prieledyninės upinės. Kalvotasis moreninis ežeringas žemėvaizdis. Kalvotasis moreninis slėniuotas žemėvaizdis. Kalvotosios moreninės aukštumos. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 08 19
Neorganinių atliekų tvarkymas Klausimai
Neorganinių atliekų tvarkymo. Dalis. Atliekų surinkimas , jo būdai ir jų parinkimą lemiantys veiksniai. Betaris atlieku surinkimas. Atlieku surinkimas maisuose. Pneumatinis atlieku transportas. Konteinerinis atlieku surinkimas. Atliekų ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 03 04
Agroekologijos pagrindai
Agroekologijos dalykas 3 kreditai. Atsiradimo priežastys? Kas yra Aplinkos apsaugos politikos objektai. Kokie yra gamtinės aplinkos komponentai. Apibūdinkite ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir reikšmę. Kokie yra ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2018 03 29
Agroekosistemų egzamino klausymų konspektas
Saikingas pesticidų vartojimas. Patvarieji organiniai teršalai. Nebevartojamų senų pesticidų tvarkymas. Pesticidai ir dirvos fauna. Pesticidai ir naudingi organizmai (bitės ir kt. Pesticidų likučiai augaluose, vandenyje, dirvožemyje. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 08 07
Ekologija ir terminai
Terminai , vartojami apibūdinant ekologišką aplinką madą . recycled - pakartotinai panaudota. UPCYCLED - perdirbama į aukštesnės kategorijos dirbinius. Reworked – perdaryta. REFASHIONED - Kelių objektų naudojimas , siekiant sukurti ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 10 14
Ekologija konspektas (2)
Kas yra gamintojai Gamintojai – tai organizmai , kurie sugeba pasigaminti organines medžiagas , vykdant fotosintezei ar chemosintezei. Gamintojai , arba autotrofai arba producentai. Paaiškinkite , kas sudaro pirminius vartotojus , antrinius ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 09 26
Valdymas ir vadovai
Valdymas ir vadovai. Verslo ir vadybos sąveika. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Valdymo funkcijos detaliau. Psichologai skiria 4 rūšių vadovus. Charizmatinis. Psichologinis. Efektyvusis. Formalusis. Valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir. ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 04 30
×