Ekologija (2)

629 dokumentai
Ekologinės problemos pristatymas
Ekologinės problemos. Oro ir vandens tarša. Dirvožemių erozija. Miškų mažėjimas. Buitinių atliekų kiekių didėjimas. Šiluminiai reiškiniai. Pagrindinės taršos. Oro tarša. Vandens tarša. Itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 01 15
Įmonės vystymasis ir įmonės socialinė atsakomybė Starbucks
Įvadas. Įmonės veikla. Įsa galimybės aplinkosauginiu aspektu. Įsa galimybės ekonominiu aspektu. Įmonės darni gamyba. Darnaus vartojimo skatinimas. Įmonės konkurencingumas. Įsa socialiniu apektu. Darbo vietos įmonėje. Įmonės ...
Ekologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 03 27
Transporto aplinkosauga ekologija namų darbas
Volkswagen Golf, 1. 9 l. , hečbekas 2005m. Vid. Kuros sąnaudos 5,50l. Volkswagen Transporter, 1. 9 l. , vienatūris. Vid. kuro sąnaudos 8l/100km. Fiat Ducato II 2. 0, 1995/05m. 15l/100km.
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 05 16
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai bei žmogaus organizmui. Aplinkos tarša. Tarša pagal savo prigimtį  gali būti. Biologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių teršalų poveikis. Tarša azoto ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 02 17
Genetiškai modifikuoti produktai referatas
Turinys. Žodynas. Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Genetiškai modifikuotų organizmų apžvalga. Genetiškai modifikuotų organizmų samprata. Genetiškai modifikuotų augalų kūrimo metodai. Gmo teigiamas poveikis. Gmo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2016 07 29
Skaidrės sveika gyvensena
Sveikos gyvensenos principai. Kelias į sveiką gyvenseną. Sveikos gyvensenos modelis. Pirmas esminis žingsnis. Gyvenimo būdą reiktų keisti palengva. Antrasis žingsnis - minties galia. Trečias žingsnis - pažintis. Sveikos gyvensenos esmė. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 06 06
Ekologinės avarijos Lietuvoje
Ekologija, didžiausios lietuvoje avarijos. Ekologine padėtis lietuvoje. Ekologija. Mokslas apie organizmų ryšius. Nagrinėja įvairiais požiūriais. Gamta lyg sudėtingas nėrinys. Ekologija tapo madingu žodžiu. Dažnai vartoja politikai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 22
Ekologinės gamybos lankstinukai
Įsėliniai augalai ekologiniuose ūkiuose. Įsėliniai augalai. Pagrindinis reikalavimas įsėliniams augalams. Įsėlinių augalų teikiama nauda. Įsėliniai augalai – vienas iš kovos su piktžolėmis būdų. Įsėliniai augalai Raudonasis ...
Ekologijos uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2015 12 16
Transporto aplinkosauga referatas
Įvadas. Kaip sumažinti oro taršą? Autotransportas ir aplinkosauga. Ekologiškas transportas. Lėktuvai. Automobiliai ir motociklai. Bėginės transporto priemonės. Dviratis. Kojos. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 12
Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša kursinis darbas
Įvadas. Mažeikių savivaldybės aplinkos monitoringo programa. Aplinkos oro monitoringas. Paviršiniu vandenų monitoringas. Triukšmo monitoringas. Fizinės taršos mažinimo priemonių skaičiavimas ir parinkimas. Išvados. Literatūros ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 05 04
Ekologiškos maisto prekės verslo planas
Verslo aprašymas. Įmonės istorija. Parduotuvės planas. Verslo tikslai ir galimybės. Rinkodara. Rinkodaros apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama. SSGG analizė. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Produktai ir ...
Ekologijos verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2016 11 16
Aplinkosauginių problemų analizė ir sprendimo būdai
Įvadas. Globalinės aplinkosaugos problemos. Aplinkos būklė Lietuvoje. Atmosfera. Atliekos. Dirvožemis. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Išvados.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 02 16
Ekologinės žemdirbystės lietuvoje plėtra ir jos ekonominiai rezultatai
Ekologinės žemdirbystės lietuvoje plėtra ir jos ekonominiai rezultatai. Įvadas. Ekologinės žemdirbystės, kaip alternatyvos tradicinei žemdirbystei, teoriniai aspektai. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 07
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Aplinkos tarša. Teršalų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 01 17
Ką lietuviai žino apie ekologiją
Įvadas. Informacinių šaltinių analizė. Ekologiškų produktų vartojimas. Ekologinis ūkininkavimas. Ekologiškas maistas ir jo reikšmė sveikatai. Kiti ekologiški produktai. Atliekų rūšiavimas. Popierius. Plastikai. Stiklas. Kitos ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 01 02
Ozono sluoksnio plonėjimas
Ozono sluoksnio plonėjimas. Ozono sluoksnis. Didžioji atmosferos ozono dalis yra apatinėje stratosferos dalyje. Ozono susidarymas perkūnijų metu. Pastaraisiais metais ozono sluoksnis virš kai kurių regionų gerokai suplonėjo. Kas sukelia ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 12 11
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje referatas
Įvadas. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros reglamentavimas Lietuvoje. Saulės energija. Atsinaujinančioji energija. Tipai. Autonominės saulės elektrinės. Į tinklą jungiamos saulės elektrinės. Saulės kolektorių sistema. Vėjo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 14
Saulės energijos ištekliai bei jos panaudojimo galimybės elektrai ir šilumai gaminti
Saulės energijos panaudojimas. Saulės energija Lietuvoje. Saulės kolektoriai. Saulės kolektorių tipai. Kolektorių įrengimas. Saulės kolektorių gaminama elektra. Vandens šildymo įrenginiai ir jų veikimas. Saulės kolektoriai Europoje. ...
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2017 05 01
Vandens apsauga ir nuotekų valymo technologijos
Vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos. Įvadas. Uždaviniai. Geriamojo vandens kokybės vertinimas. Geriamojo vandens kokybė lietuvoje. Vartojamosios vandens savybės. Fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Cheminiai vandens kokybės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 07
Aktyvus namas
Įvadas. Kuo aktyvus namas skiriasi nuo pasyvaus? Pasyvus (energetiškai efektyvus) namas. Aktyvus - /teigiamos energijos balanso/ namas. Aktyvaus namo pagrindiniai principai. Aktyvus namas Austrijoje. Inžinerinė įranga. Panaudotos medžiagos. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 09
Aplinkos oro tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Oro tarša. Antropogeninė oro tarša. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Mobilūs oro taršos šaltiniai. Gamtinė oro tarša. Oro taršos mažinimas. Lietuvos oro tarša. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 31
Biokuras ir biokuro pramonė
Įvadas. Literatūrnė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. Nagrinėjamo objekto ūkinė – gamybinė veikla. Nagrinėjamo objekto aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 01 15
Ekologinė statyba referatas
Įvadas. Ekologinė statyba. Natūralios medžiagos. Šiuolaikinės statybinės medžiagos. Kodėl reikia statyti iš natūralių medžiagų? Medinio namo statyba. Molinio namo privalumai. Šiaudinių namų statyba. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 09
Ekologinio ūkininkavimo nauda gamtai
Kas yra ekologinis ūkininkavimas? Principai. Apsaugant dirvožemį. Apsaugant vandenį. Kokia ekologinio ūkininkavimo nauda gamtai? Saugant ir stiprinant biologinę įvairovę. Tausojant kraštovaizdį. Kiti naudos gavėjai. Išvados. Literatūra.
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 11 19
Genetiškai modifikuoti gyvūnai skaidrės
Genetiškai modifikuoti gyvūnai. Kas yra gmo? Nuo ko viskas prasidėjo? Keletas terminų. Genų inžinerijos etapai. Geno modifikacija. Genų įterpimas į ląstelę vyksta keliais būdais. Bandymai susiję su pieno gerinimu ir augimo kokybę. Geno ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Šiukšlių rūšiavimas skaidrės
Atliekų rūšiavimas. Kodėl reikia rušiuoti?. Kaip rūšiuoti? . Plastmasė. Stiklas. Rūšiuokime šiukšles ir saugokime aplinką ?.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 02 16
Žalioji ekonomika
Įvadas. Žaliosios ekonomikos samprata. Šeši žaliosios ekonomikos sektoriai. Žaliosios ekonomikos pavyzdžiai. Atsinaujinančios elektro energijos efektyvumas (Vokietija 1991-2014Išvada. Perrėjimas prie žaliosios ekonomikos. Ekonominiai ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 27
Atliekų rūšiavimo svarba
Įvadas. Temos uždaviniai. Ar ekologiškai gyvename? Atliekų rūšiavimo problema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo principai. Perdirbamos antrinės žaliavos. Pavojingos atliekos. Atliekų irimo trukmė. Tikslai ir priemonės. Išvados – ...
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 24
Automobilių atliekų tvarkymas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sistemos analizė. ES atliekų tvarkymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje. ES atliekų tvarkymo politikos teisinis reglamentavimas. ES ...
Ekologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2017 05 22
Ekologiškas maistas
Įvadas. Ekologiškas maistas. Kaip atskirti ekologiškus produktus nuo įprastinių. Ekologiškas maistas naudingas ar ne. Už ekologišką maistą permokame. Lietuviškų ir atvežtinių produktų žymėjimas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 09 09
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo