Ekologija (2)

610 dokumentų
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai bei žmogaus organizmui. Aplinkos tarša. Tarša pagal savo prigimtį  gali būti. Biologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių teršalų poveikis. Tarša azoto ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 02 17
Ekologinės gamybos lankstinukai
Įsėliniai augalai ekologiniuose ūkiuose. Įsėliniai augalai. Pagrindinis reikalavimas įsėliniams augalams. Įsėlinių augalų teikiama nauda. Įsėliniai augalai – vienas iš kovos su piktžolėmis būdų. Įsėliniai augalai Raudonasis ...
Ekologijos uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2015 12 16
Genetiškai modifikuoti produktai referatas
Turinys. Žodynas. Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Genetiškai modifikuotų organizmų apžvalga. Genetiškai modifikuotų organizmų samprata. Genetiškai modifikuotų augalų kūrimo metodai. Gmo teigiamas poveikis. Gmo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2016 07 29
Skaidrės sveika gyvensena
Sveikos gyvensenos principai. Kelias į sveiką gyvenseną. Sveikos gyvensenos modelis. Pirmas esminis žingsnis. Gyvenimo būdą reiktų keisti palengva. Antrasis žingsnis - minties galia. Trečias žingsnis - pažintis. Sveikos gyvensenos esmė. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 06 06
Ekologija ekosistema
Kas yra ekologija?. Ekologija ir organizmų „profesijos“ gamtoje. Ekologijos šakos. Trumpai apie šakas. Trumpai. Individas. Populiacija. Bendrija. Ekosistema. Mitybos grandinė. Organizmai.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 20
Ekologinės avarijos Lietuvoje
Ekologija, didžiausios lietuvoje avarijos. Ekologine padėtis lietuvoje. Ekologija. Mokslas apie organizmų ryšius. Nagrinėja įvairiais požiūriais. Gamta lyg sudėtingas nėrinys. Ekologija tapo madingu žodžiu. Dažnai vartoja politikai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 22
Ekologinės problemos pristatymas
Ekologinės problemos. Oro ir vandens tarša. Dirvožemių erozija. Miškų mažėjimas. Buitinių atliekų kiekių didėjimas. Šiluminiai reiškiniai. Pagrindinės taršos. Oro tarša. Vandens tarša. Itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 01 15
Ką lietuviai žino apie ekologiją
Įvadas. Informacinių šaltinių analizė. Ekologiškų produktų vartojimas. Ekologinis ūkininkavimas. Ekologiškas maistas ir jo reikšmė sveikatai. Kiti ekologiški produktai. Atliekų rūšiavimas. Popierius. Plastikai. Stiklas. Kitos ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 01 02
Ozono sluoksnio plonėjimas
Ozono sluoksnio plonėjimas. Ozono sluoksnis. Didžioji atmosferos ozono dalis yra apatinėje stratosferos dalyje. Ozono susidarymas perkūnijų metu. Pastaraisiais metais ozono sluoksnis virš kai kurių regionų gerokai suplonėjo. Kas sukelia ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 12 11
Transporto aplinkosauga referatas
Įvadas. Kaip sumažinti oro taršą? Autotransportas ir aplinkosauga. Ekologiškas transportas. Lėktuvai. Automobiliai ir motociklai. Bėginės transporto priemonės. Dviratis. Kojos. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 12
Saulės energijos ištekliai bei jos panaudojimo galimybės elektrai ir šilumai gaminti
Saulės energijos panaudojimas. Saulės energija Lietuvoje. Saulės kolektoriai. Saulės kolektorių tipai. Kolektorių įrengimas. Saulės kolektorių gaminama elektra. Vandens šildymo įrenginiai ir jų veikimas. Saulės kolektoriai Europoje. ...
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2017 05 01
Aktyvus namas
Įvadas. Kuo aktyvus namas skiriasi nuo pasyvaus? Pasyvus (energetiškai efektyvus) namas. Aktyvus - /teigiamos energijos balanso/ namas. Aktyvaus namo pagrindiniai principai. Aktyvus namas Austrijoje. Inžinerinė įranga. Panaudotos medžiagos. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 09
Aplinkosauginių problemų analizė ir sprendimo būdai
Įvadas. Globalinės aplinkosaugos problemos. Aplinkos būklė Lietuvoje. Atmosfera. Atliekos. Dirvožemis. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Išvados.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 02 16
Ekologinio ūkininkavimo nauda gamtai
Kas yra ekologinis ūkininkavimas? Principai. Apsaugant dirvožemį. Apsaugant vandenį. Kokia ekologinio ūkininkavimo nauda gamtai? Saugant ir stiprinant biologinę įvairovę. Tausojant kraštovaizdį. Kiti naudos gavėjai. Išvados. Literatūra.
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 11 19
Genetiškai modifikuoti gyvūnai skaidrės
Genetiškai modifikuoti gyvūnai. Kas yra gmo? Nuo ko viskas prasidėjo? Keletas terminų. Genų inžinerijos etapai. Geno modifikacija. Genų įterpimas į ląstelę vyksta keliais būdais. Bandymai susiję su pieno gerinimu ir augimo kokybę. Geno ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Transporto ekologija
Transporto ekologija. ryšys su kitais mokslais. Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Benzininio ir dyzelinio variklių išmetamųjų dujų palyginimas. Faktoriai, įtakojantys atmosferos teršimą iš mobilių šaltinių su ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2015 03 23
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje referatas
Įvadas. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros reglamentavimas Lietuvoje. Saulės energija. Atsinaujinančioji energija. Tipai. Autonominės saulės elektrinės. Į tinklą jungiamos saulės elektrinės. Saulės kolektorių sistema. Vėjo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 14
Ekologinės žemdirbystės lietuvoje plėtra ir jos ekonominiai rezultatai
Ekologinės žemdirbystės lietuvoje plėtra ir jos ekonominiai rezultatai. Įvadas. Ekologinės žemdirbystės, kaip alternatyvos tradicinei žemdirbystei, teoriniai aspektai. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 07
Aplinkos oro tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Oro tarša. Antropogeninė oro tarša. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Mobilūs oro taršos šaltiniai. Gamtinė oro tarša. Oro taršos mažinimas. Lietuvos oro tarša. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 31
Atliekos ir šiukšlės
Atliekos – tai įvairioje žmogaus veikloje panaudotų medžiagų likučiai, kurių negalima vartoti anksčiau numatytiems tikslams. Atliekas pagal jų atsiradimo šaltinį galima suskirstyti į grupes. Atliekų tvarkymas – paprastai nuo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 11 09
Biokuras ir biokuro pramonė
Įvadas. Literatūrnė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. Nagrinėjamo objekto ūkinė – gamybinė veikla. Nagrinėjamo objekto aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 01 15
Ekologinė statyba referatas
Įvadas. Ekologinė statyba. Natūralios medžiagos. Šiuolaikinės statybinės medžiagos. Kodėl reikia statyti iš natūralių medžiagų? Medinio namo statyba. Molinio namo privalumai. Šiaudinių namų statyba. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 09
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Aplinkos tarša. Teršalų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 01 17
Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
Įvadas. Vilkijos miesto bendra charakteristika. Vilkijos apylinkių aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir aplinkosauga. Reljefas ir jo apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos ...
Ekologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2012 06 15
Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša kursinis darbas
Įvadas. Mažeikių savivaldybės aplinkos monitoringo programa. Aplinkos oro monitoringas. Paviršiniu vandenų monitoringas. Triukšmo monitoringas. Fizinės taršos mažinimo priemonių skaičiavimas ir parinkimas. Išvados. Literatūros ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 05 04
Cheminis poveikis aplinkai: maisto priedai – pliusai ir minusai.
Įvadas. Maisto priedų samprata. Maisto priedų rūšys. Leistini maisto priedai. Ženklinimas. Maisto priedų nauda. Maisto priedų žala. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 02 24
Ekologiškas maistas
Įvadas. Ekologiškas maistas. Kaip atskirti ekologiškus produktus nuo įprastinių. Ekologiškas maistas naudingas ar ne. Už ekologišką maistą permokame. Lietuviškų ir atvežtinių produktų žymėjimas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 09 09
Gamtos apsaugos ir ekologijos reikšmė tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonėse
Įvadas. Tekstilės ir aprangos sektoriaus produkcijos vartojimo ypatumai. Tekstilės ir aprangos sektoriaus aplinkos tarša ir ekologija. Tekstilės gaminių ciklas ir ekologinės problemos. Aplinkosauginė politika tekstilės ir aprangos ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 10 07
Vandens apsauga ir nuotekų valymo technologijos
Vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos. Įvadas. Uždaviniai. Geriamojo vandens kokybės vertinimas. Geriamojo vandens kokybė lietuvoje. Vartojamosios vandens savybės. Fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Cheminiai vandens kokybės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 07
Aplinkos tarša, atliekos ir jų tvarkymas
Aplinkos tarša, atliekos ir jų tvarkymas. Atliekos. Atliekos – įvairios sudėties nepageidaujamos medžiagos. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas – paprastai nuo žmogaus veiklos atlikusių medžiagų (atliekų) surinkimas. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2015 11 03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema