Ekologija (3)

610 dokumentų
Vandens apsauga ir nuotekų valymo technologijos
Vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos. Įvadas. Uždaviniai. Geriamojo vandens kokybės vertinimas. Geriamojo vandens kokybė lietuvoje. Vartojamosios vandens savybės. Fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Cheminiai vandens kokybės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 07
Aplinkos tarša, atliekos ir jų tvarkymas
Aplinkos tarša, atliekos ir jų tvarkymas. Atliekos. Atliekos – įvairios sudėties nepageidaujamos medžiagos. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas – paprastai nuo žmogaus veiklos atlikusių medžiagų (atliekų) surinkimas. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2015 11 03
Atliekų rūšiavimo svarba
Įvadas. Temos uždaviniai. Ar ekologiškai gyvename? Atliekų rūšiavimo problema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo principai. Perdirbamos antrinės žaliavos. Pavojingos atliekos. Atliekų irimo trukmė. Tikslai ir priemonės. Išvados – ...
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 24
Atliekų tvarkymas transporto įmonėje
Atliekų tvarkymas transporto įmonėje Turinys. Įvadas. Atliekų susidarymas. Atliekų perdavimas. Apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 06 01
Ekologiniai ženklai
10( 3 atsiliepimai )
Kas yra ekologija. Kas yra ekologinis ženklinimas. Kas yra ekologinis ženklas. Ekologinių ženklų suteikimo kriterijai. Ekologinio ženklinimo sistemos. Ekologinio ženklinimo sistemų standartai. Ekologinio ženklinimo principai. Ekologinio ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2013 10 03
Ekologiškas būstas Lietuvoje kitų ES šalių atžvilgiu
Įvadas. Ankstesnių tyrimų analizė: tyrimų metodai, tikslas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objekto pagrindai ir ankstesnių tyrimų analizė. Tyrimo metodai. Ekologiškas būstas, jo sandara ir paskirtis. “žalioji energija” ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2013 05 22
Geografinė Informacinė Sistema (GIS)
Įvadas. Arcgis pagrindai. Panaudojimas. Atributiniai duomenys. Erdviniai duomenys. Vietovardžiai. Pašto adresas ir kodas. Linijinis padėties nusakymas. Kadastrinis identifikavimas. Geografinės koordinatės. Duomenų valdymo (atributiniai ir kt. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2013 09 26
Antropogeniniai veiksniai ir ju poveikis gyviesiems organizmams
Įvadas. Antropogeniniai veiksniai. Aplinkos tarša ir poveikis gyviesiems. Organizmams. Žmogaus daroma žala aplinkai ir gyviesiems. Organizmams. Kenksmingos medžiagos. Augalų ir gyvūnų rūšių nykimas. Priežastys. Miškų kirtimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 05 04
Biomasė referatas
Įvadas. Biomasė. Kas yra biomasė? Pagrindinės biomasės išteklių rūšys. Pagrindinės biomasės konversijos technologijos. Biomasės deginimas. Biomasės dujofikavimas. Biodujos. Biodegalai. Sąvartyno dujos. Išvada. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 06 18
Ekologines problemos
Ką galėtume nuveikti kasdien, kad išspręstume globalias ekologines problemas? Nagrinėjamos ekologinės problemos susijusios su žmonių gyvenimu ir planeta. Pirmą kartą ekologijos terminas buvo pavartotas 1870 m. Vokiecčių mokslininko E. ...
Ekologijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 01 02
Ekologiški produktai
Įvadas. Ekologiškų žemės ūkio produktų gamintojai. Ekologinio ūkininkavimo ypatumai ir esmė. Ekologiškų žemės ūkio produktų pasiūla. Ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Taisyklių nesilaikymas ir ...
Ekologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 10 22
Darnus miestas
Miestas – kas tai? Darnus miesto samprata. Darnaus miestų vystymosi esmė, principai ir tikslai. Komponentai. Kriterijai. Miestų darnaus vystymosi planavimas ir. įgyvendinimas. Darnaus miesto struktūra. Miestų darnaus vystymosi įgyvendinimo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 27
Lietuvos savartynai
Lietuvos sąvartynai (atliekų tvarkymo sistema - esama būklė ir ateities planai). Darbo tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Didžiausi atliekų šaltiniai ir sukeliamos problemos. Atliekų tvarkymo paslauga. Esama būklė. Pagrindiniai vietinės ir ...
Ekologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 28
Miesto ekologija
Įvadas. Bendra charakteristika. Geografinė padėtis. Kėdainiai – lietuvos centras. Klimato charakteristika. Socialoginė informacija. Kėdainių rajono aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera. Jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. ...
Ekologijos analizės, Analizė, 18 puslapių
2013 05 02
Šiukšlių rūšiavimas skaidrės
Atliekų rūšiavimas. Kodėl reikia rušiuoti?. Kaip rūšiuoti? . Plastmasė. Stiklas. Rūšiuokime šiukšles ir saugokime aplinką ?.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 02 16
Aplinka, laikas ir erdvė globalioje epochoje esė
Aplinka , laikas ir erdvė globalioje epochoje. Literatūros šaltiniai. Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai.
Ekologijos esės, Esė, 6 puslapiai
2016 03 15
Aralo jūra skaidrės
Aralo jūra. Kas Jis?. Geografija. Etimologija. Susiformavimas. Aralo salos. Aralo intakų nukreipimas. Aralo sekimas. Ekologinės problemos. Ekosistemos pokyčiai. Druskėjimas. Klimato kaita. Įtaka kitiems regionams. Ledynų tirpimas. Poveikis ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 23
Dumblas
Ivadas. Dumblo susidarymo ir kokybs prognoz. Dumblo susidarymo prognoz). Dumblo susidarymo prognozs prielaidos. Gyventoju skaiciaus kitimas. Gyventoju prisijungimo prie nuoteku tinklu kitimas. Gyventoju generuojamos taršos kitimas. Perteklinio ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 159 puslapiai
2013 05 27
Ekeloginės piramidės
Mitybos lygmenys. Ekologinių piramidžių tipai. Energijos. Biomasės. Skaičių. Biomasės piramidė. Biomasės piramidės schema. Biomasės piramidžių trūkumas. Atvirkštinė biomasės piramidė. Energijos piramidė. Energijos piramidės ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2013 12 04
Ekologija
Įvadas. Kas yra ekologija? Ekologija ir gamtos apsauga lietuvoje:dabartis ir perspektyvos. Ekologija ir aplynkotyra.
Ekologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 03 12
Ekologinis ugdymas referatas
Vaikų ekologinės kultūros pradmenų ugdymas. Įvadas. Kūrybinio ugdymo metodai. Žodinis ugdymas. R. Steinerio mokymo metodai (reikia apie jį, kas jis toksM. Montessori ugdymo metodai. Žaidimo metodai ir jų svarba vaiko gyvenime. Išvados.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 05 02
Jonizuojanti spinduliuotė
Jonizuojančioji spinduliuotė. Žinomiausi jonizuojančios spinduliuotės tipai yra. Jonizuojančios spinduliuotės biologinis poveikis. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis būna dvejopas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Simptomai ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 02 06
Klimato kaita referatas
Klimato kaita – pasekmės vandens sektoriuje. Kovojimas su klimato kaita pasauliniu mastu Klimato kaitos pasekmės vandens sektoriuje Apibendrinimas.
Ekologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 10 24
Taršos poveikis aplinkai Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Atliekų ir sąvartynų poveikis aplinkai lietuvoje. Atliekų rūšys, problemos ir tvarkymo metodai. Sąvartynai ir jų poveikis aplinkai. Atliekų problemos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 03
Aplinka, laikas ir erdvė globalioje epochoje referatas
Literatūros šaltiniai. Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai.
Ekologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 01 12
Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse
Įvadas. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse teoriniu aspektu. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Sunkieji metalai (Cu, Cr, Pb, Zn, Ni, Mn). Sunkiųjų metalų poveikis. Priemonės sunkiųjų metalų poveikiui mažinti. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 01 15
Ekologiniai ženklai skaidrės
10( 3 atsiliepimai )
Ekologiniai ženklai. Ženklinimas. Ženklinimas yra labai svarbus, kadangi vartotojai turi teisę būti tikri. Aplinkiosauginis gaminių ženklinimas. Aplinkiosauginis gaminių ženklinimas - tai gaminių ar paslaugų. Aplinkosauginio ženklinimo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 02 10
Globalinės problemos pristatymas
Globalinės problemos. Nykstantys žinduoliai. Geriausiai žinoma stuburinių grupė. Žmonių skaičius greitai augo. Didėjo energijos ir žaliavų vartojimas. Teliko labai mažai vietų, kurių dar nepasiekė žmogus. Nykstančios rūšys. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2013 04 14
Jūrų ir vandenynų ekologinės vandens problemos
Įvadas. Ekologinė vandens reikšmė. Vandens tarša. Masinė žvejyba. Baltijos jūros ekologinės problemos. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 04 10
Katalizatoriai referatas
Įvadas. Katalizatorius. Kas yra katalizatorius? Katalizatorius automobilyje. Katalizatorių rūšys. Katalizatoriaus keitimas. Požymiai įrodantys katalizatoriaus susidėvėjimą. Katalizatoriaus keitimas, restauravimas. Bandomasis katalizatorius ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 04 05
×
Namų darbų pagalba 24/7