Ekologija (5)

630 dokumentų
Statoil įmonės gamtosauga
Apie įmonę „Statoil“. Pagrindiniai faktai apie kompanijos veiklą. „Statoil“ korporacinė socialinė atsakomybė. „Statoil“ mažina oro taršą. Degalai ir jų priedai. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 25
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų ekologijos referatas
Įvadas. Tarša nafta ir jos produktai. Laivo poveikis jūrinei aplinkai. Jūrų laivų avarijos ir jų poveikis aplinkai nafta. Balasto vanduo ir jo poveikis aplinkai. Jūros tarša šiukšlėmis iš laivų. Šiukšlių, utilizavimas laivuose. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 02 18
Atliekos, jų tvarkymas, problemos ir ateities prognozės
Atliekos, jų tvarkymas, problemos ir ateities prognozės. Atliekos tai. Ką vadiname atliekų perdirbimu? Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nustato. Atliekų valdymo požiūriu atliekos išskiriamos. Atliekų apskaita. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2017 02 04
Atominės elektrinės Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda
Įvadas. Aplinkosauginės problemos bei jų sprendimas. Atominių elektrinių sandara. Pasaulio atominės elektrinės. Atominės elektrinės nauda. Atominių elektrinių žala. Žala ekosistemai. Branduolinės atliekos. Atominių elektrinių ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 12 09
Azoto apytaka
Azoto apytaka. Azoto fiksacija. Amonifikacija. Denitrifikacija. Azoto balansas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 03 04
Biokuras: medienos pjuvinų ir šiaudų granulės. Privalumai ir trūkumai, ekonominė nauda
Įvada. Medienos granulės. Šiaudų granulės. Granulių degiklių rūšys. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Ekologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 30
Ekologija namuose
Įvadas. Ekologijos svarba. Atliekų rūšiavimas. Švaros priemonės. Apklausos apibendrinimas. Statistinė analizė, duomenų analizavimas. Išvados. Priedai.
Ekologijos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 09 10
Ekologiškų maisto produktų vartojimas
Ekologiškų maisto produktų vartojimas. Kodėl ekologiški maisto produktai yra sveikesni už neekologiškus? Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos taisyklės. Kad mityba būtų sveika, rekomenduojama. Pagrindiniai ekologinio ...
Ekologijos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2014 03 04
Laivo poveikis aplinkai
Laivo poveikis aplinkai. Kenksmingieji poveikiai gali būti skirstomi. Vandens tarša. Medžiagos, kurios yra šalinamos iš laivo. Atmosferos tarša. Išmetamosios dujos laive. Fizikinė tarša. Fizikinės taršos tipai. Poveikis jūros ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 11 01
Lietuvos įmonių / gamyklų produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas
Lietuvoje aktyviai veikiančių pramonės įmonių/gamyklų gaminančios produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas. Darbo tikslai. Cheminė tarša – kas tai. ? Cheminių teršalų skirstymas pagal kilmę. Antropogeninės taršos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 05
Rūkymas žudo
Rūkymas žudo. Rūkymo žala žmogaus organizmui. Rūkymo žala organizmui. Tabakas neutralizuoja su maistu gaunamus vitaminus, jis vadinamas „Vitaminų žudiku“. Rūkymo žala grožiui. Prikimęs balsas, ilgi užsikosėjimai atsikrenkščiant ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 12 02
Svarbiausios verslinės žuvys Lietuvoje
Atsiradimas ir istorija. Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės Lietuvos verslinės  žuvys. Lydeka  (Esox lucius). Būrys (Lydekžuvės). Ešerys (Perca fluviatilis). Būrys (Ešeržuvės). Starkis (Stizostedion lucioperca). Būrys (Ešeržuvės). ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 06 28
Vandens valymas skaidrės
Vandens valymas. Vandens valymas - ozono technologija. Vandens valymo metodo pasirinkimas priklauso nuo vandens sudėties. Pagrindiniai vandens valymo metodai. Ozonavimas  Vandens valymas įvairiuose. Ultrafiltracija  Ultrafiltracija – vienas ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 09
Verslo planas skaidrės kosmetika
Verslo planas. Natūrali kosmetika „Atgaiva“. Įmonės valdymo struktūra. Mūsų filialas yra įsikūręs Kalvarijų gatvėje 24A. Įstatymai reguliuojantys mūsų veiklą. Prekių pardavimo skatinimas.
Ekologijos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2014 02 13
Anketa. Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvams nustatyti
Anketa ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvams. Nustatyti.
Ekologijos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2015 01 21
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata
Įvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvožemio tarša ir jo įtaka žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Triukšmo tarša. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 19
Atliekų deginimas
Buitines atliekas deginančios elektrinės ekologo požiūriu. Buitinės atliekos – tai žmonių buityje ir socialiniame sektoriuje susidarančios atliekos – naudojimui netinkami daiktai, maisto atliekos, pakuočių atliekos ir kt. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 10 29
Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energija. Vėjo energija Lietuvoje. Vėjo energijos įtaka gamtai. Hidroenergija. Hidroenergija Lietuvoje. Jūros bangų energija Lietuvoje. Saulės energija. Saulės energija Lietuvoje. Saulės ...
Ekologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 12 05
Augalininkystės plėtra skaidrės
Augalininkystės plėtra lietuvoje. Kokia augalininkystė paskirtis?. Augalininkystės plėtrą ir jos pokyčius lemia. Javų auginimo perspektyvos. Kviečiai. Rugiai. Kvietrugiai. Miežiai. Avižos. Ankštiniai javai. Grikiai. Cukriniai runkeliai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 22
Co2 dujų poveikis aplinkai
Co. Dujų poveikis aplinkai. Įvadas. Anglies dioksidas ir klimato kaita. Svarbiausios šiltnamio dujos co. Svarbiausi teršėjai. Problemos susijusios su klimato šilimu. Visuotinis atšilimas. Jūros lygio kilimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 05 08
Ekologiškas valymas verslo planas
Santrauka. Verslo idėja. Planuojama veikla. Informacija apie teikiamas paslaugas. Planuojamų paslaugų numatomi privalumai, palyginus su konkurentų paslaugomis. Verslo aprašymas. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės ...
Ekologijos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2014 12 23
Jūros ekologija
Įvadas. Baltijos jūros dugne tūkstančiai tonų cheminių ginklų. Aplinka. Es siekia itin aktyviai dalyvauti mažinant jūrų taršą šiukšlėmis. Tolesni veiksmai. Pagrindiniai faktai. Labiausiai užterštos jūros:. Jūros teršimo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 28
Kėdainių rajono saugomos teritorijos
Įvadas. Ekologija. Draustiniai. Kėdainių rajono saugomos teritorijos. Krekenavos regioninis parkas. Draustiniai kėdainių rajone. Kėdainių rajono saugomi miškai. Išvados. Literatūra
Ekologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 11 04
Pelkių ir vandens telkinių kaita
Pelkių ir vandens telkinių kaita. Nuolat gamtoje vykstantis. Pelkės. Pelkės - tai unikalios gamtinės ekosistemos. Pelkių formavimasis ir kilmė. Daug įtakos formuojantis pelkėms turi klimatas. Pelkių tipai. Jūrų bei priekrančių ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 01
Populiacija referatas
Įvadas. Populiacijos samprata. Populiacijos augimą įtakojančios jėgos bei augimo modeliai. Populiacijos dinamika. Populiacijų augimo (gausėjimo) modeliai. Populiacijos pusiausvyra. Populiacijų dydžio ribojimas ir reguliavimas. Įvairūs ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 31
Vanduo - gyvybės šaltinis
Vanduo – gyvybės šaltinis. Nėra gyvybės be vandens. Svarbiausia terpė. Vandenį žmonės naudoja. Visas pasaulio vanduo. Vandens ištekliai senka. Gėlo vandens trūkumas. Vandens ištekliai. Lietuva - viena iš nedaugelio pasaulio šalių. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 02 20
Atliekos ir jų tvarkymas projektas
Atliekos ir jų tvarkymas. Tikslai ir uždaviniai. Kaip tvarkomos atliekos?. Kaip reikia rūšiuoti? Atliekų perdirbimas. Kur patenka atliekos? Kodėl reikia rūšiuoti? Įdomūs faktai. P taisyklė. Mėbijaus ženklas. Atliekų tvarkymas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 10 26
Bendroji ekologija
Ekologijos raida. Ekologijos mokslo atsiradimas. Ekologijos mokslo pradininkas. Ekologijos mokslas. Abiotinės ir biotinės aplinkos sąveika. Ekologijos mokslo pagrindas. Ekosistemų skirstymas. Ekosistemos komponentai (1). 1) fitocenozė. 2) ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 10 29
Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais
Įvadas. Sunkieji metalai – bendroji apžvalga. Sunkiųjų metalų sukeltos ligos gyvam organizmui. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Sunkiųjų metalų kiekiai automagistralėse. Sunkiųjų metalų kiekiai pakelės žolėje. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 28
Ekologijos konspektas
Ekologijos samprata. Aplinkos sauga Lietuvoje. Gamtosauginės situacijos įvertinimas. Aplinkos apsaugos įstatymai. Biosferos komponentai ir jų apsauga. Biosferos komponentai. Atmosferos tarša ir apsauga nuo jos. Vandens tarša ir apsauga nuo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2014 11 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo