Ekologija (5)

610 dokumentų
Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energija. Vėjo energija Lietuvoje. Vėjo energijos įtaka gamtai. Hidroenergija. Hidroenergija Lietuvoje. Jūros bangų energija Lietuvoje. Saulės energija. Saulės energija Lietuvoje. Saulės ...
Ekologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 12 05
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas. Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos apžvalga. Lietuvos saugomų teritorijų tinklo raida. Lietuvos saugomų teritorijų steigimo tikslai. Lietuvos ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2013 03 13
Ekologinės kilmės ektremalios situacijos
Įvadas. Ekstremalių ekologinių situacijų rūšys. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Ekstremalios ekologinės situacijos pasaulyje. Naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje. Černobylio avarija. Grėsmė ekologiniam saugumui Lietuvoje. ...
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 12 07
Ekostatyba
Pranešimo „ekologiški namai“ tikslas- susipažinti su ekologijos sąvoka bei aptarti ekologiškų namų statybos principus. Ekologija. Ekologijos sąvokos atsiradimas. Ekologijos mokslo taikymas. Ekologija ir eko statyba. Ekologiško namo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2012 11 26
Jūros ekologija
Įvadas. Baltijos jūros dugne tūkstančiai tonų cheminių ginklų. Aplinka. Es siekia itin aktyviai dalyvauti mažinant jūrų taršą šiukšlėmis. Tolesni veiksmai. Pagrindiniai faktai. Labiausiai užterštos jūros:. Jūros teršimo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 28
Laivo poveikis aplinkai
Laivo poveikis aplinkai. Kenksmingieji poveikiai gali būti skirstomi. Vandens tarša. Medžiagos, kurios yra šalinamos iš laivo. Atmosferos tarša. Išmetamosios dujos laive. Fizikinė tarša. Fizikinės taršos tipai. Poveikis jūros ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 11 01
Oro tarša ekologijos skaidrės
Oro tarša.Oro taršos mažinimo būdai. Tikslas. Kas yra oro tarša? Oro taršos šaltiniai. Oro teršalai. Oro taršos poveikis žmogui ir gamtai. Dėl oro taršos poveikio nyksta ekosistemos, gyvūnų rūšys. Oro užterštumo poveikis ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 02 06
Populiacija referatas
Įvadas. Populiacijos samprata. Populiacijos augimą įtakojančios jėgos bei augimo modeliai. Populiacijos dinamika. Populiacijų augimo (gausėjimo) modeliai. Populiacijos pusiausvyra. Populiacijų dydžio ribojimas ir reguliavimas. Įvairūs ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 31
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų ekologijos referatas
Įvadas. Tarša nafta ir jos produktai. Laivo poveikis jūrinei aplinkai. Jūrų laivų avarijos ir jų poveikis aplinkai nafta. Balasto vanduo ir jo poveikis aplinkai. Jūros tarša šiukšlėmis iš laivų. Šiukšlių, utilizavimas laivuose. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 02 18
Atliekos ir jų tvarkymas projektas
Atliekos ir jų tvarkymas. Tikslai ir uždaviniai. Kaip tvarkomos atliekos?. Kaip reikia rūšiuoti? Atliekų perdirbimas. Kur patenka atliekos? Kodėl reikia rūšiuoti? Įdomūs faktai. P taisyklė. Mėbijaus ženklas. Atliekų tvarkymas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 10 26
Atliekos, jų tvarkymas, problemos ir ateities prognozės
Atliekos, jų tvarkymas, problemos ir ateities prognozės. Atliekos tai. Ką vadiname atliekų perdirbimu? Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nustato. Atliekų valdymo požiūriu atliekos išskiriamos. Atliekų apskaita. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2017 02 04
Atominės elektrinės Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda
Įvadas. Aplinkosauginės problemos bei jų sprendimas. Atominių elektrinių sandara. Pasaulio atominės elektrinės. Atominės elektrinės nauda. Atominių elektrinių žala. Žala ekosistemai. Branduolinės atliekos. Atominių elektrinių ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 12 09
Bendroji ekologija
Ekologijos raida. Ekologijos mokslo atsiradimas. Ekologijos mokslo pradininkas. Ekologijos mokslas. Abiotinės ir biotinės aplinkos sąveika. Ekologijos mokslo pagrindas. Ekosistemų skirstymas. Ekosistemos komponentai (1). 1) fitocenozė. 2) ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 10 29
Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais
Įvadas. Sunkieji metalai – bendroji apžvalga. Sunkiųjų metalų sukeltos ligos gyvam organizmui. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Sunkiųjų metalų kiekiai automagistralėse. Sunkiųjų metalų kiekiai pakelės žolėje. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 28
Ekologijos konspektas
Ekologijos samprata. Aplinkos sauga Lietuvoje. Gamtosauginės situacijos įvertinimas. Aplinkos apsaugos įstatymai. Biosferos komponentai ir jų apsauga. Biosferos komponentai. Atmosferos tarša ir apsauga nuo jos. Vandens tarša ir apsauga nuo ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2014 11 22
Ekologijos paskaitų konspektas
Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Teršalų emisijos (išmetimo) iš automobilių su VDV mažinimas. Benzininio variklio konstrukcijos tobulinimas, mažinant deginių nuodingumą.
Ekologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2015 03 23
Ekologinė gamyba Ūkis
Įvadas. Ekologinio žemės ūkio sertifikavimas. Jono Dabašausko ūkio pristatymas. Ekologinės gyvulininkystės modeliavimas. Ekologinės augalininkystės modeliavimas. Technologinės gamybos schemos. Išvados.
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 05
Ekologiškų produktų ženklinimo ypatumai
Įvadas. Kas yra ekologiškas maisto produktas? Ekologiškų produktų ženklinimas. Pažeidimai dėl ženklinimo. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 02 29
Filtruojanti dujokauke
Filtruojanti dujokaukė. Įvadas. Filtruojanti dujokaukė. Konstrukcija. Panaudojimas ir veikimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 02 22
Gyvenamosios vietos ekosistemų analizė
Įvadas. Geografinė padėtis. Pirmoji ekosistema – gyvenamoji vieta. Antroji ekosistema – Varduvos tvenkinys. Varduvos tvenkinio gyvūnai. Varduvos tvenkinio augalai. Trečioje ekosistema – Daubarių piliakalnis. Išvados. Literatūra ir ...
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 10 29
Kelionė į Uab Kauno vandenys - Marvelę
Kelionė į Uab Kauno vandenys - Marvelę. Mechaninis nuotekų valymas. Dumblo apdorojimas. Biologinis vandens nuotekų valymas.
Ekologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2014 11 10
Laukinės augalijos ir gyvūnijos apsauga
Teisės aktai. Teisės aktų rūšys. Norminiai ir individualūs teisės aktai. Šakiniai teisės aktai. Skirtingos galios teisės aktai. Laukinė gyvūnija. LR laukinės gyvūnijos įstatymas. Įstatymo skirsniai. Laukinė augalija. LR laukinės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2016 09 13
Lietuvos įmonių / gamyklų produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas
Lietuvoje aktyviai veikiančių pramonės įmonių/gamyklų gaminančios produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas. Darbo tikslai. Cheminė tarša – kas tai. ? Cheminių teršalų skirstymas pagal kilmę. Antropogeninės taršos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 05
Lietuvos vėjo elektrinių parkai
Vėjo energetikos istorija Lietuvoje. Lietuvos geriausios vietovės vėjo energetikai. Vėjo elektrinių parkai Lietuvoje. Sudėnų vėjo elektrinių parkas. Mockių vėjo elektrinių parkas. Šilalės vėjo elektrinių parkas. Šilutės vėjo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 23
Oro taršos rodikliai žvyrkelių pakelėse
Įvadas. Oro tarša dėl kelių transporto. Oro tarša kietosiomis dalelėmis žvyrkelių pakelėse. Meteorologinių parametrų nustatymas. Tiriamieji žvyrkeliai. Tyrimų rezultatai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 04 23
Radioaktyvieji elementai ir spinduliuotė
Įvadas. Radiacija. Radioaktyvieji elementai. Jonizuonanti spinduliuotė. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančios spinduliuotės biologinis poveikis. Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Nejonizuojančioji spinduliuotė. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 08
Taršos šaltiniai
Įvadas. Teršalai iš stacionarių taršos šaltinių. Stacionarių taršos šaltinių teisinis reglamentavimas. Pagrindiniai teisės aktai. Mokesčio apskaičiavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos aprašymai, Aprašymas, 20 puslapių
2013 05 31
Vandens valymas skaidrės
Vandens valymas. Vandens valymas - ozono technologija. Vandens valymo metodo pasirinkimas priklauso nuo vandens sudėties. Pagrindiniai vandens valymo metodai. Ozonavimas  Vandens valymas įvairiuose. Ultrafiltracija  Ultrafiltracija – vienas ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 09
Žaliojo rakto programos įgyvendinimo galimybės
Įvadas. Literatūros apžvalga. Žaliojo rakto programa. Žaliojo rakto aktualumas. Žaliojo rakto politika bei nuostatos. Aplinkos vadyba viešbučiuose taikant žaliojo rakto principus. Žaliojo rakto kriterijai. Žaliasis raktas Lietuvoje. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 27
Anketa. Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvams nustatyti
Anketa ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvams. Nustatyti.
Ekologijos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2015 01 21
×
Namų darbų pagalba 24/7