Ekologijos referatai

155 dokumentai
Atliekų tvarkymas
Įvadas. Bendrieji atliekų susidarymo ir tvarkymo bruožai. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas ir tvarkymo politikos principai. Buitinių atliekų kvalifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 04 09
Ekologiški maisto produktai
Įvadas. Ekologiški maisto produktai. Ekologiškų maisto produktų skirtumai nuo produktų išaugintų chemizuotame ūkyje. Produktų perdirbimas ekologiniame ūkyje. Užaugintą ar pagamintą ekologišką maisto produktą – kuo greičiau ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 11 04
Jūrų transporto poveikis aplinkai ir ekologijai
Įvadas. Laivo poveikis aplinkai. Vandens tarša. Atmosferos tarša. Fizikinė tarša. Poveikis jūros gyvūnams. Poveikis žmonių gyvenimo kokybei. Jūros tarša iš laivų užterštais vandenimis ir šiukšlėmis. Nafta užteršti vandenys ir ...
Ekologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 09 08
Genetiškai modifikuoti organizmai GMO referatas
Įvadas. Genetiškai modifikuoti organizmai. Kas tai? Kaip vyksta genetinės modifikacijos? Genetinės modifikacijos privalumai ir trūkumai. Genetinės modifikacijos teigiamos savybės. Genetinės modifikacijos neigiamos savybės. Genetiškai ...
Ekologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 11 27
Atliekos ir jų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų susidarymas. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas. Buitinių atliekų klasifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Antrinių žaliavų surinkimas. Organinių atliekų deginimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 09 23
Ekologijos referatas
Kas yra ekologija? Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Vandens tarša. Tūkstančius metų žmogaus veikla nedarė didelės žalos gamtai. Kai kurioje nors vietovėje maisto ištekliai išsekdavo, žmonės persikeldavo į kitą vietą, ten ...
Ekologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2011 03 13
Rūgštieji lietūs
Įvadas. Rūgštieji lietūs. Rūgštieji krituliai lietuvoje. Azotas – trąša ir nuodas. Siera ir rūgštėjimas. Rūgščių lietų daroma žala. Vandenims. Poveikis miškams. Poveikis aplinkai. Žala sveikatai ir grožiui. Profilaktika. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 29
Baltijos jūros ekologinės problemos
Įvadas. Baltijos jūros dugne tūkstančiai tonų cheminiųginklų. Aplinka. jūrų tarša šiukšlėmis. Tolesni veiksmai. Pagrindiniai faktai. Baltijos jūros tarša nafta ir naftos produktais. Prevencinės priemonės. Rezervinių naftos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 01 16
Erkių sukeliamos ligos
Įvadas. Erkės. Erkių gyvenamoji aplinka. Erkių sukeliamos ligos. Erkinis encefalitas. Boreliozė (laimo liga). Anaplazmozė (erlichiozė). Babeziozė. Ką daryti įkandus erkei ? Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Ekologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 01 07
Įmonės vystymasis ir įmonės socialinė atsakomybė Starbucks
Įvadas. Įmonės veikla. Įsa galimybės aplinkosauginiu aspektu. Įsa galimybės ekonominiu aspektu. Įmonės darni gamyba. Darnaus vartojimo skatinimas. Įmonės konkurencingumas. Įsa socialiniu apektu. Darbo vietos įmonėje. Įmonės ...
Ekologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 03 13
Genetiškai modifikuoti produktai referatas
Turinys. Žodynas. Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Genetiškai modifikuotų organizmų apžvalga. Genetiškai modifikuotų organizmų samprata. Genetiškai modifikuotų augalų kūrimo metodai. Gmo teigiamas poveikis. Gmo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2012 12 15
Aktyvus namas
Įvadas. Kuo aktyvus namas skiriasi nuo pasyvaus? Pasyvus (energetiškai efektyvus) namas. Aktyvus - /teigiamos energijos balanso/ namas. Aktyvaus namo pagrindiniai principai. Aktyvus namas Austrijoje. Inžinerinė įranga. Panaudotos medžiagos. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 06
Ekologinė gyvulininkystė
Ekologinio paukščių, triušių bei galvijų auginimo būdai, sąlygos, reikšmė. Įvadas. Darbo uždaviniai. Sužinoti, kokios auginimo sąlygos taikomos paukščiams, triušiams ir avims. Išsiaiškinti, kokia ekologiškai auginamų gyvūnų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 05 26
Transporto triukšmas ir tarša
Transporto triukšmas ir tarša. Įvadas. Aplinkos teršimas transporto išmetamosiomis dujomis. Transporto triukšmas. Transporto tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 05 08
Ekstremalių situacijų valdymas Lietuvoje
Įvadas. Ekstremalių situacijų samprata ir rūšys. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos lietuvoje struktūra ir uždaviniai. Ekstremalių situacijų ir gelbėjimo sistemos valdymo ypatumai. Ekstremalių situacijų ir gelbėjimo sistemos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 02 20
Cheminis poveikis aplinkai: maisto priedai – pliusai ir minusai.
Įvadas. Maisto priedų samprata. Maisto priedų rūšys. Leistini maisto priedai. Ženklinimas. Maisto priedų nauda. Maisto priedų žala. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 02 20
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje referatas
Įvadas. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros reglamentavimas Lietuvoje. Saulės energija. Atsinaujinančioji energija. Tipai. Autonominės saulės elektrinės. Į tinklą jungiamos saulės elektrinės. Saulės kolektorių sistema. Vėjo ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 13
Ekologiškas maistas
Įvadas. Ekologiškas maistas. Kaip atskirti ekologiškus produktus nuo įprastinių. Ekologiškas maistas naudingas ar ne. Už ekologišką maistą permokame. Lietuviškų ir atvežtinių produktų žymėjimas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 12 09
Transporto aplinkosauga referatas
Įvadas. Kaip sumažinti oro taršą? Autotransportas ir aplinkosauga. Ekologiškas transportas. Lėktuvai. Automobiliai ir motociklai. Bėginės transporto priemonės. Dviratis. Kojos. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 11
Biomasė referatas
Įvadas. Biomasė. Kas yra biomasė? Pagrindinės biomasės išteklių rūšys. Pagrindinės biomasės konversijos technologijos. Biomasės deginimas. Biomasės dujofikavimas. Biodujos. Biodegalai. Sąvartyno dujos. Išvada. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 06 12
Lietuvos savartynai
Lietuvos sąvartynai (atliekų tvarkymo sistema - esama būklė ir ateities planai). Darbo tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Didžiausi atliekų šaltiniai ir sukeliamos problemos. Atliekų tvarkymo paslauga. Esama būklė. Pagrindiniai vietinės ir ...
Ekologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 27
Antropogeniniai veiksniai ir ju poveikis gyviesiems organizmams
Įvadas. Antropogeniniai veiksniai. Aplinkos tarša ir poveikis gyviesiems. Organizmams. Žmogaus daroma žala aplinkai ir gyviesiems. Organizmams. Kenksmingos medžiagos. Augalų ir gyvūnų rūšių nykimas. Priežastys. Miškų kirtimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 28
Atliekų rūšiavimo svarba
Įvadas. Temos uždaviniai. Ar ekologiškai gyvename? Atliekų rūšiavimo problema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo principai. Perdirbamos antrinės žaliavos. Pavojingos atliekos. Atliekų irimo trukmė. Tikslai ir priemonės. Išvados – ...
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 22
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Aplinkos tarša. Teršalų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 01 12
Geografinė Informacinė Sistema (GIS)
Įvadas. Arcgis pagrindai. Panaudojimas. Atributiniai duomenys. Erdviniai duomenys. Vietovardžiai. Pašto adresas ir kodas. Linijinis padėties nusakymas. Kadastrinis identifikavimas. Geografinės koordinatės. Duomenų valdymo (atributiniai ir kt. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2013 09 25
Vaisiai uogos ir daržovės
Įvadas. Vaisiai. Uogos. Daržovės. Vaisių, daržovių ir uogų užšaldymas, laikymas, atšaldymas. Vaisių,daržovių ir uogų poveikis mūsų sveikatai. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 07
Klimato kaita referatas
Klimato kaita – pasekmės vandens sektoriuje. Kovojimas su klimato kaita pasauliniu mastu Klimato kaitos pasekmės vandens sektoriuje Apibendrinimas.
Ekologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 10 23
Taršos poveikis aplinkai Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Atliekų ir sąvartynų poveikis aplinkai lietuvoje. Atliekų rūšys, problemos ir tvarkymo metodai. Sąvartynai ir jų poveikis aplinkai. Atliekų problemos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 22
Vandens ištekliai. užterštumas ir taupymas
Įvadas. Vanduo biosferoje. Vandens ištekliai. Vandens ištekliai Lietuvoje. Vandens išteklių naudojimas. Vandens vartojimas ir taupymo būdai. Nutekamasis vanduo, jo užterštumas ir valymas. Vandenų tarša ir pasekmės. Vandens taršos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 11
Aplinka, laikas ir erdvė globalioje epochoje referatas
Literatūros šaltiniai. Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai.
Ekologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 01 12
×