Ekologijos skaidrės (3)

239 dokumentai
Cheminis pavojus
Cheminis pavojus. “Cheminis pavojus”. Cheminiu medžiągų simboliai. Cheminis ginklas. Cheminių ginklų grupės.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 02 09
Darnus miestas
Miestas – kas tai? Darnus miesto samprata. Darnaus miestų vystymosi esmė, principai ir tikslai. Komponentai. Kriterijai. Miestų darnaus vystymosi planavimas ir. įgyvendinimas. Darnaus miesto struktūra. Miestų darnaus vystymosi įgyvendinimo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 12 07
Durpynų gaisrai
Durpynų gaisrai. Tikslas susipažinti su durpynų gaisrų keliamais pavojais, jų kilimo priežastimis, gaisro malšinimais. Durpynų gaisrų keliami pavojai. Pavojingos įmonės, kadangi durpynų gaisrai yra sunkiai gesinami. Jų kilimo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 03 26
Ekologija - mada ar rūpestis?
Ekologija - mada ar rūpestis? Kas yra ekologija? Ekologijos veiksniai. Žmonių požiūris į ekologiją. Ekоlogija – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Klimato veiksniai – temperatūra  vanduo. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 05 23
Ekologija didžiausia šių laikų problema
Ekologijos problemos-didžiausia šiandienos rykštė. Ekologija. Kertami miškai. Teršiamas vanduo ir dirvožemis. Oro tarša.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 12 11
Ekologinės avarijos
Ekologinės avarijos. Pagrindinės priežastys, sukeliančios ekologines avarijas. Gamtos teršimas tapo visos planetos problema. Jis itin pražūtingas išsivysčiusiose šalyse. Neveiksnūs valymo įrenginiai. Per pastaruosius metus daugiau kaip ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 26
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Aušrinė”. Kasdien vis intensyviau žmogus sąveikauja su aplinka, įsitvirtina joje ir aktyviai dalyvauja ją pertvarkant. Ekologinio ugdymo samprata. Rudolfo štainerio pedagoginė ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 10 15
Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) atliekos
Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) atliekos. Pagrindiniai specifiniai reikalavimai. Apdorojimo įmonės. Apdorojimas. ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos. Nauji aplinkosauginiai reikalavimai (ENTP) tvarkymo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 11 24
Gamtos apsauga skaidrės
Saugokime gamtą. Ką daryti kad gamta būtų saugi? Mąžinti į savartynus patekančiu atliekų kiekius ir taupyti gamtinius išteklius galima rūšiuojant atliekas. Kiekvienas ,,teisingai” išmestas daiktas. Lietuvoje į savartynus kasmet ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 12 16
Globalines aplinkos problemos
Globalinės aplinkos problemos. Įvadas. Uždaviniai. Šiltnamio efektas. Žemė gauna energiją iš saulės spinduliuotės. Ozono skylė. Rūgštusis lietus. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 12 05
Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė
Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė. Įvadas. Pažeidimai eksploatuojant vandenvietes. Mikrobinės taršos atvejai. Aktualiausia pajūrio zonos požeminio vandens problema - gausus fluoridų kiekis. Medžiagos, kurių koncentraciją ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 11 28
Lietuvos įmonių / gamyklų produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas
Lietuvoje aktyviai veikiančių pramonės įmonių/gamyklų gaminančios produkcijos cheminiai teršalai ir jų utilizavimas. Darbo tikslai. Cheminė tarša – kas tai. ? Cheminių teršalų skirstymas pagal kilmę. Antropogeninės taršos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 05
Lietuvos nykstantys augalai
Lietuvos nykstantys. augalai. Pelkinis kardelis. Augalas daugiametis. 30-60 cm aukščio, su laibu stiebu. Kaufmano glindė. Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Širdžialapė kaldezija. Augalas 10-50 cm. Lobelio čemerys. Čemeriai savaime ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 09 14
Sąvartyno filtrato ir biodujų tvarkymas skaidrės
Įvadas. Darbo problema – filtrato ir biodujų išsiskyrimas ir poveikis aplinkai. Jurgeliškių sąvartyno veikla. Sąvartyne susidarantis filtratas ir jo tvarkymas. Filtrato keliamos problemos. Filtrato prevencijos priemonės. Filtrato ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 05 08
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos pristatymas
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos. Šiluminiai varikliai. Šiluminiai vidaus degimo. Pagrindinės ekologinės problemos. miestuose. Miestuose viena iš pagrindinių problemų yra oro tarša. Ozono sluoksnio plonėjimas. Ozono ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 05 29
Vanduo - gyvybės šaltinis
Vanduo – gyvybės šaltinis. Nėra gyvybės be vandens. Svarbiausia terpė. Vandenį žmonės naudoja. Visas pasaulio vanduo. Vandens ištekliai senka. Gėlo vandens trūkumas. Vandens ištekliai. Lietuva - viena iš nedaugelio pasaulio šalių. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 02 18
Vanduo mūsų namuose
Vanduo mūsų namuose. Vandens reikšmė žmogaus gyvenime. Vandens žala. Vandens žalos pasekmės. Vanduo mano namuose. Vandens išnaudojimas mano namuose. Ar galvoji apie vandens tausojima? Kaip tausoti ir išsaugoti vandenį? Mano namų vandens ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 11 01
Varėnos rajono saugomos teritorijos
Varėnos rajono saugomos teritorijos. Varėnos rajonas. Čepkelių gamtinis. rezervatas. Didžioji dalis Dzūkijos nacionalinio parko. Draustinis. Varėnos krašto draustiniai. valstybiniai. Tauručio kraštovaizdžio valstybinis draustinis. Ūlos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 60 puslapių
2014 04 14
Vulkanizmas
Apibrėžimas. Ugnikalnių išsiveržimo tipai. Ugnikalnių išsiveržimo produktai. Vulkanizmą lydintieji reiškiniai. Padariniai. Ugnikalnių aktyvumas šiomis dienomis. Grimsviotno ugnikalnis Islandijoje. Lakio išsiveržimas Islandijoje 1783 ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 26
Ateities transporto priemonės
Ateities transporto priemonės. Kaip automobiliai keisis ateityje? Kaip tai bus pasiekta? Elektromobiliai ir vandeniliniai automobiliai. Kaip atrodys ateities transportas? Elektromobilis neįgaliesiems. Automobilis varomas fotosinteze. Mintimis ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 23
Dirvožemio tarša projektas
Dirvožemio tarša. Dirvožemis. Dirvožemio funkcijos. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Neigiamas teršalų poveikis organizmams ir augalams. Dirvožemio užteršimo poveikis. Dirvožemio ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 05 18
Ekologija Lietuvos upių užterštumas
Lietuvos upių užterštumas. Vanduo. Vandens ekologinė reikšmė biosferoje labai didelė. Gėlas vanduo. Šiuo metu išgaunama apie 1 mln. Lietuvos upės. Apie 80% Lietuvos upių smarkiai užterštos biogeninėmis medžiagomis. Tarša. Labiausiai ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 04 08
Ekologija skaidrės
Ekologija. Rūšiuodami atliekas. Popierius. Kadangi popieriaus žaliava yra mediena, tai. Kiekvienas surinktas kilogramas popieriaus išsaugo apytikriai. Vieną medį. Perdirbti tinka. Perdirbti netinka. Plastikas. Stiklas. Europos atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 05 16
Ekologinė niša
Ekologinė niša. Ekologinės nišos apibūdinimas. Gyvenamoji aplinka Maistas. Nišų diferenciacija atsiranda, kai. Naudojasi maisto ištekliais skirtingu paros laiku. Gauzės principas. Kitaip dar išstūmimo principas - ekologinė ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 02 27
Globalizacija Ekologinės problemos
Ekologinės problemos. Ekologija - tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja aplinka. Ekologija. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša Vandens tarša Žemės tarša GMO Technogeninė rizika. Oro ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 05 14
Lietuvos upių apsaugos svarba
Lietuvos upių apsaugos svarba. Įvadas. Vanduo, kas tu esi? Žala švariam vandeniui. Vandens telkiniai. Upių vandens kokybės gerinimas. Svarbiausios vandenų. taršos pasekmės. Ką galime padaryti, kad vanduo būtų švaresnis? Išvados. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 09 25
Oro tarša ekologijos skaidrės
Oro tarša.Oro taršos mažinimo būdai. Tikslas. Kas yra oro tarša? Oro taršos šaltiniai. Oro teršalai. Oro taršos poveikis žmogui ir gamtai. Dėl oro taršos poveikio nyksta ekosistemos, gyvūnų rūšys. Oro užterštumo poveikis ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 02 05
Populiacijų ekologija
Populiacijų ekologija. Populiacija. Geografinės populiacijos. Ekologinės populiacijos. Elementariosios. Monogamines šeimas sudaro. Poligaminėse šeimose. Pavienis gyvenimo būdas. Šeimos gyvenimo būdas. Kolonija. Būrys. Banda arba kaimenė. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2013 10 24
Saugoma Lietuvos gamta
Labanoro regioninis parkas - didžiausias Lietuvoje. Labanoro giria. Labanoro regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 m. Atsižvelgiant į gamtos ir kultūros vertybes. Parke yra du rezervatai , trisdešimt šeši draustiniai septyni ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 02 22
Anglies dioksido sekvestracija miške
Anglies dioksido sekvestracija miške. Sekvestracija tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimas iš atmosferos fotosintezės būdu arba technologinėmis priemonėmis. Anglies dioksido sekvestracija - jėgainių išskiriamų anglies ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 05 10
×