Ekologijos skaidrės (4)

242 dokumentai
Populiacijų ekologija
Populiacijų ekologija. Populiacija. Geografinės populiacijos. Ekologinės populiacijos. Elementariosios. Monogamines šeimas sudaro. Poligaminėse šeimose. Pavienis gyvenimo būdas. Šeimos gyvenimo būdas. Kolonija. Būrys. Banda arba kaimenė. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2013 10 29
Saugoma Lietuvos gamta
Labanoro regioninis parkas - didžiausias Lietuvoje. Labanoro giria. Labanoro regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 m. Atsižvelgiant į gamtos ir kultūros vertybes. Parke yra du rezervatai , trisdešimt šeši draustiniai septyni ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 03 04
Anglies dioksido sekvestracija miške
Anglies dioksido sekvestracija miške. Sekvestracija tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimas iš atmosferos fotosintezės būdu arba technologinėmis priemonėmis. Anglies dioksido sekvestracija - jėgainių išskiriamų anglies ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 30
Aplinkos tarša, visuotinis atšilimas
Aplinkos tarša, visuotinis atšilimas. Visuotinis atšilimas. Šiltnamio. efektas. Šiltnamio efekto padariniai. Ledynų tirpimas. Vandenyno lygio pakilimas,. pakrančių užsėmimas. Kai kurių augalų ir gyvūnų rūšių išnykimas. Vandens ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 67 puslapiai
2016 02 15
Didelių gabaritų atliekų tvarkymo situacija
Šiaulių valstybinės kolegijos. verslo ir technologijų fakulteto. statybos ir aplinkos inžinerijos katedra. Lytis. Gyvenamoji vieta. Išsilavinimas. Amžius. Kas yra didelių gabaritų atliekos? Kur šaliname susidariusias dedelių gabaritų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 11 26
Didžiausi taršos šaltiniai
Didžiausi taršos šaltiniai. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Taršos šaltiniai. Labiausiai užterštos pasaulio vietos. Apibendrinimas.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 01 20
Durpės, jų tipai, atsargos bei panaudojimas ir keliamos problemos
Durpės, jų tipai, atsargos bei panaudojimas ir keliamos problemos. Įvadas. Kas yra durpės? Trumpai apie durpes. Durpynas. Durpių tipai. Durpių naudojimas. Durpių kuras. Durpės Lietuvoje. Durpių keliama žala. Problema ir jos sprendimo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 10 26
Ecological problems presentation
Ecological problems. Global Warming. Is a general. Air pollution. The air in our towns and cities is very polluted with gases. The destruction of the ozone layer. The ozone layer is damaged and it is very dangerous for our planet. Deforestation. Is ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 04
Ekologija - mada ar rūpestis? skaidrės
Ekologija – mada ar rūpestis? Pastaruoju metu yra itin išaugęs visuomenės susidomėjimas aplinkos apsaugos problemomis ir. Ekologija. Kaip bebūtų. Kita vertus, kuo mes labiau imame domėtis sveikais. Natūralus? Kaip besistengtume. Būti ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 10 16
Ekologija ir aplinkosauga
Ekologija ir aplinkosauga. Trumpai apie ekosistemą. Skaidytojų vaidmuo valant aplinką. Sliekas – vienas iš aktyviausių skaidytojų. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka biologinei įvairovei ir jos išsaugojimo galimybės. Vandens užterštumas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 29
Ekologijos pristatymas
Ekologija. Pristatymo uždaviniai. Susipažinti su ekologija, jos istorija Išsiaiškinti veiksnius. Ekologija – su kuo tai valgoma? Ekologija yra mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Šiek tiek istorijos. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 05
Ekologijos problemos skaidrės
Ekologija - tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja aplinka. Ekologija. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša Vandens tarša Žemės tarša. Oro tarša. Ugnikalnių išmestos dujos, miškų ir ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 07
Ekologinė būklė
Transporto skaičiaus didėjimas. Leistina koncentracija co ore. Didžiausias leistinas triukšmas. Stebėjimo trukmė. Užterštumo skaičiavimai. Trukšmingumo skaičiavimai. Parko gatvė. Klapėdos gatvė. Ateities gatvė. Oro užterštumas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2014 01 15
Ekologinė etika skaidrės
Ekologinė etika. Ekologinės problemos. Ekologinė etika – tai žmogaus santykiai su gamta. Ekologijos palaikymas mano šeimoje. Žinoma norime sveikiau ir gražiau  gyventi. Mano gyvenamojoje aplinkoje. Yra rušiuojamos šiukšlės. Mano ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 01 22
Ekologinės Katastrofos skaidrės
Ekologinės avarijos(katastrofos). Nuodingojo šlamo išsiliejimas Vengrijoje. 2010 m. Spalio 18 dieną. Islandijoje išsiveržė Ejafj adlajokudlio ugnikalnis, į atmosferą išmetęs vulkaninių pelenų debesis. Pakistane po ilgai trukusių ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 02 18
Ekologinės problemos pasaulyje
Ekologinės problemos pasaulyje. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Pagrindinė oro taršos auka yra žmogus. Žemes tarša. Vandens tarša.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 09 24
Ekologiškai auginami vaisiai ir daržovės, ekologiniai ūkiai
Ekologiškai auginami vaisiai ir daržovės,ekologiniai ūkiai. VšĮ raseinių TVM 1V mok. Dianos Rubinskaites. Ekologiškas daržoves baigia užgožti išskirtinės kokybės produkcija? Ekologiškai daržoves auginantys žemdirbiai nuogąstauja. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 05 05
Ekosistemų paslaugos
Ekosistemų paslaugų apibrėžimas ir klasifikavimas sprendimų priėmimui. Ekosistemų paslaugos. Ekosistemų paslaugų klasifikavimas. Ekosistemų paslaugos ir žmogus. Ekosistemų paslaugų svarba sprendimų priėmimui. Sprendimų priėmimas. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 12 17
Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliųjių įvykių kriterijai, ekstremaliosios situacijos
Ekstremalieji įvykiai,. ekstremaliujų įvykių kriterijai,. ekstremaliosios situacijos. Kas yra ekstremalieji įvykiai ? Lietuvoje galinčių kilti įvykių klasifikacija. Gamtiniai įvykiai. Techniniai įvykiai. Socialiniai įvykiai. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 03 27
Energijos taupymas
Energijos taupymas. Patarimai elektros energijos taupymui. Šilumos taupymo būdai. Patarimai vandens taupymui. Degalų taupymo būdai. Klausimai. Kodėl verta taupyti energiją? Ar didelės investicijos yra vienintelis būdas sumažinti energijos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 09 15
Fitoplanktonas, pasiskirstymas ir kaita Baltijos jūros Lietuvos zonoje
Mikrodumbliai. Yra vieni iš svarbiausių jūros ekosistemos komponentų. Fitoplanktono įvairovė. Planktono įvairovė priklauso nuo vandens druskingumo. Reguliarus valstybinis fitoplanktono monitoringas Baltijos jūros Lietuvos zonoje pradėtas ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 27
Juodųjų rūkalių ekosistemos
“Juodųjų rūkalių” ekosistemos. “Juodieji rūkaliai”. “Juodieji rūkaliai” - hidroterminių versmių tipas. “Juodųjų rūkalių” formavimasis. Versmės susiformuoja, kai labai įkaitęs vanduo pro vandenyno dugną išsiveržia ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 25
Ką tiria ekologija?
Ką tiria ekologija? Tikslas sužinoti kas tai yra ekologija, pasistengti įsisavinti kuo daugiau informacijos. Taigi, kas yra ekologija? Ekologija - mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Pasaulyje yra daug ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 10 01
Kalvarijos savivaldybėje saugomos teritorijos, gamtos paminklai
Kalvarijos savivaldybėje saugomos teritorijos, gamtos paminklai, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti gyvūnai ir augalai. Kalvarijos savivaldybė. Valstybiniai draustiniai. Savivaldybės draustiniai. Gamtos paminklai.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 12 16
Kas yra ekologija? pristatymas
Ekologija. Ekоlogija-mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka. Pasaulyje yra daug skirtingų gamtinių regionų su kiekvienam būdingais augalais ir gyvūnais. Ekologiniai veiksniai. Klimato veiksniai – ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 24
Marijampolės rajono savivaldybių biologinė įvairovė ir teisinė apsauga
Marijampolės rajono savivaldybių biologinė įvairovė ir teisinė apsauga. Marijampolės savivaldybė. Marijampolės savivaldybė plyti 75507ha plote. Pagrindinės savivaldybės teritorijoje esančios gamtinės vertybės saugomos draustiniuose. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 06 28
Medžiai mieste, svarba aplinkos taršai, kokybei ir žmogaus emocinei būklei
 Medžiai mieste , svarba aplinkos taršai, kokybei ir žmogaus emocinei būklei. Įvadas. Medžiai - yra didelis medžiagų ir energijos depozitas. Video. Statistika. Kasmet iškertama apie. Kiekvienais metais 1,3 mln. medžių iš oro ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 11 20
Miško buveinių tvarkymas
Miško buveinių tvarkymas – sudėtingas procesas. Žingių miškas. Pelkynai ir balos – įvairovę miškuose kuriantis veiksnys. Nusausintų buveinių patvenkimas. Dideli seni medžiai – įvairių organizmų namai. Gamtinę įvairovę ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 25
Nesveikas maistas skaidrės
Nesveikas maistas. Nesveikas maistas sukialentis hipertenzija. Hipertenziją sukelia gylulių. Kaip galima išvengti hipertenzijos? Reikia rečiau vartoti. Kas dar gali sukelti hipertenziją?  Šiuolaikinis žmogus vis mažiau juda ir darbe. Ligos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2014 12 24
Oro būklė ir tarša
Oro būklė ir tarša. Ekologijos savarankiškas darbas. Vadovė dėst. Tyrimo tikslas. Apžvelgti oro būkle Išanalizuoti oro taršos šaltinius. Tyrimo uždaviniai. Sužinoti kokia yra. Oro būklė. Oro kokybė yra svarbus darnaus vystimosi ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 07 06
×