Ekologijos ir gamtosaugos įgyvendinimo pavyzdžių analizė


Įvadas. „žaliojo verslo“ mokslinės literatūros analizė. Samprata. Medžiagų balanso modelis ir aplinkos ekonominės funkcijos. „Žaliojo verslo“ nauda. Žiedinė ekonomika. „Žaliųjų“ produktų ženklinimas. „Žaliojo verslo“ sėkmė. „žaliojo verslo“ įgyvendinimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Automatikos sistemos“. Uždaroji akcinė bendrovė „Durisolis group“. Uždaroji akcinė bendrovė „Informacinių technologijų pasaulis“. Uždaroji akcinė bendrovė „Gerovė“. Apklausos analizė. Išvados. Literatūra.


Apibrėžti ‚Žaliojo verslo“ sėkmę, žiedinę ekonomiką, ekonomines funkcijas bei „žaliųjų“ produktų ženklinimą;

Daugiausiai rūpesčių dabar kelia ekologinė aplinkos būklė, todėl pagrindiniai „Žaliojo verslo“ tikslai yra:

Siekimas išsaugoti atsinaujinančių išteklių – vandens, dirvožemio, miško tvaraus naudojimo galimybę ateityje ir tausoti neatsinaujinančius išteklius, skatinant veiksmingą naudojimą ir kruopštų planavimą;

Stengiamasi sumažinti atliekų, ypač pavojingų susidarymą, ir kur tik įmanoma, pakartotinai panaudoti bei perdirbti medžiagas, o susidariusias atliekas saugiai pašalinti ar sandėliuoti.

Prisiimama atsakomybė už bet kokią aplinkai padarytą žalą, stengiamasi visiškai ją atkurti ir kompensuoti asmenims, kuriems padaryta žala;

Norint patenkinti savo reikmes, stengiamasi vartoti aplinkai saugius ir tvarius energijos šaltinius, investuojama į energijos veiksmingumu didinimą ir aplinkos apsaugą, maksimizuojant gaminamų produktų energetinį veiksmingumą.

Ši sistema atspindi ekonominę gamtinės aplinkos funkciją: tiekti išteklius gamybinei sistemai. Aplinka nuolat teikia išteklius. Kai kurie ištekliai, tokie kaip oras, vanduo ir daugelis augalų bei gyvūnų, naudojamų maistui, yra suvartojami gana tiesiogiai. Kiti yra naudojami kaip žaliavos ar energijos šaltiniai gamybos bei paslaugų teikimo procese, pavyzdžiui, mineraliniai ištekliai- šilumai tiekti, deguonis- degimo procesams ir pan.

Darnaus ekonomikos vystymosi negalima pasiekti, nekeičiant būdų, kuriais planuojama ir grindžiama ekonominė veikla. Bet siekiant šio tikslo tradiciniai ekonominio mąstymo būdai mažai tegali padėti, nes vyraujančioje ekonomikos teorijoje visiškai ignoruojami biofiziniai principai. Visuomenei nusistačius savo pagrindinius ekologinius orientyrus ir norint kuo greičiau bei mažiausiomis sąnaudomis pasiekti nustatytus tikslus, gali būti labai naudingi rinkos ekonomikos instrumentai. Jie daugeliu atvejų tiek ekonomikos, tiek aplinkos apsaugos apsaugos požiūriu yra efektyvesni už valstybines (įstatymais numatytas) reguliavimo priemones. Nors įdiegti reguliavimo priemones brangiai kainuoja, jos vargiai ar užtikrins efektyviausią ribotų išteklių naudojimą, kadangi yra nelanksčios ir lėtai kinta keičiantis gamybos technologijoms, bei neskatins teršėjų gerinti situaciją daugiau, negu to reikalauja nustatyti reguliavimo limitai.

JAV 1989 m. buvo sukurta „Ekologiškai darnaus ekonomikos vystymosi koalicija“, kurios nariais tapo stambūs investuotojai, jų interesus atstovaujančios bei ginančios organizacijos, taip pat tokios solidžios ir autoritetingos gamtos apsaugos organizacijos, kaip „Siera klubas“, Laukinės gamtos nacionalinė federacija ir kitos. Koalicijos, valdančios daugiau kaip 150 milijardų dolerių kapitalą, narius vienija įsitikinimas, kad reguliuojant kapitalinius įdėjimus įmanoma išvengti ekologinių nelaimių ir išsaugoti gamtą. Koalicija paruošė vadinamuosius „Valdez‘o principus“.

„Valdez‘o principai“- tai savotiškas ūkinių firmų elgesio etinių normų sąvadas ar savanoriškas ekologinis kodeksas. Iš viso skelbiama 10 principu- tarp jų tokie, kaip :

Biosferos apsauga (stengiamasi minimalizuoti ar iš viso išvengti teršalų, kurie gali sukelti žalą aplinkai);

Racionalus gamtinių išteklių panaudojimas (siekiama išsaugoti atsikuriančių išteklių: vandens, dirvožemio, miško tolydaus naudojimo galimybę ateityje);

Atliekų mažinimas arba gamyba be atliekų (stengiamasi minimalizuoti atliekų, ypač pavojingų, susidarymą, ir, kur tik įmanoma, pakartotinai panaudoti bei perdirbti medžiagas, o susidariusias atliekas saugiai pašalinti ar sandėliuoti);

Ekologinės rizikos mažinimas (naudojant saugias technologijas minimizuojama aplinkai, žmonių sveikatai keliama bei saugumo rizika, su kuria susiduria įmonių darbuotojai ir bendruomenės, kurių teritorijose veikia įmonės);

Ekologiškai saugios technikos ir paslaugų marketingas (parduodami produktai ir teikiamos paslaugos turi būti saugūs juos vartojant ir daryti tik minimalų neigiamą poveikį aplinkai );

  • Ekologija Referatas
  • Microsoft Word 413 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5567 žodžiai)
  • Kolegija
  • Justina
  • Ekologijos ir gamtosaugos įgyvendinimo pavyzdžių analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Ekologijos ir gamtosaugos įgyvendinimo pavyzdžių analizė. (2017 m. Rugsėjo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekologijos-ir-gamtosaugos-igyvendinimo-pavyzdziu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:30
×