Ekologijos paskaitų konspektas


Oro užterštumo indeksas (OUI). Oro užterštumo normos. Teršalų emisijos (išmetimo) iš automobilių su VDV mažinimas. Benzininio variklio konstrukcijos tobulinimas, mažinant deginių nuodingumą.

Ekologija – tai biologijos mokslo šaka, tirianti gyvos ir negyvos aplinkos sąveiką (ekologija – terminas sudarytas iš 2 graikų k. žodžių (oikos – namai, logos – mokslas) – mokslas apie aplinką, kurioje gyvename).

Šiuo metu dažnai terminas ekologija suprantamas kaip mokslas, tiriantis pasirinkto objekto sąveiką su aplinka ir daroma įtaka jai bei visai biosferai.

Plėtojantis tiksliesiems bei techniniams mokslams (matematikai, fizikai, chemijai, transporto inžinerija), formuojasi naujos ekologijos šakos (pvz., inžinerinė ekologija – tai labai šiuolaikiškas, aktualus, matematizuotas mokslas, nagrinėjantis stambių pramonės įmonių (objektų) įtaką aplinkai).

Transporto ekologija – mokslas, tiriantis transporto sistemos arba atskiros jo grandies ryšius su aplinka. Transporto ekologija – besivystantis mokslas.

Transporto aplinkosauga – priemonių visuma, mažinanti transporto kenksmingą poveikį aplinkai.

Transporto ekologijos tyrimo objektas jos ryšys su ekologija?

Transporto ekologijos tyrimo objektas – tai transporto priemonių ir transporto stacionarių objektų poveikis aplinkai, ekonomikai ir sociumui.

Sociumas – žmonių visuomenė ir jos gyvenimo dėsniai.

Aplinka – tai gamta bei žmogaus sukurtas materialus pasaulis.

Gamtinė aplinka – gamtinių faktorių visuma, sudaranti žmogaus gyvenamąją aplinką.

Aplinkos apsauga yra priemonių visuma, įgalinanti sumažinti arba išvengti antropogeninių objektų kenksmingo poveikio aplinkai.

Antropogeninis objektas – objektas, susijęs su žmogaus gamybine veikla.

„Gamta“ yra siauresnė sąvoka nei „aplinka“.

Transporto ekologija yra susijusi su šiomis mokslo šakomis: 1) ekologija, 2) biologija, 3) chemija, 4) fizika, 5) matematika, 6) transporto inžinerija, 7) transporto aplinkosauga.

Transporto aplinkosauga šiuo metu yra įgavusi jau ir atskirą kaip mokslo statusą, kadangi šis mokslas kuria teorinius pagrindus įvairioms aplinkosauginėms technologijoms, kuria bei tobulina įvairius techninius įrengimus ir priemones aplinkos apsaugai.

Ekologizacija – bendras mokslinis metodas, kuriuo gali naudotis bet kuri mokslo šaka, tirianti savo tiriamo objekto ryšius ir santykius su aplinka.

Ekologinė ekspertizė – planuojamo, projektuojamo ar jau veikiančio objekto atitikimo aplinkosauginiams įstatymams, normatyvams, galimo ar esamo ekologinio pavojaus mąsto nustatymas ir šio objekto tikslingumo įvertinimas.

Gamtinė ekosistema – vieningas gamtinis kompleksas, kurį sudaro gyvieji organizmai ir jų gyvenamoji aplinka. Gyvieji ir negyvieji vienetai susieti tarp savęs medžiagų ir energijos mainais.

Ekosistema – struktūrinis biosferos vienetas.

Biosfera – žemės apvalkalas, kuriame gyvena įvairūs organizmai. Ją sudaro litosfera (sausumos paviršius), atmosfera ir hidrosfera. Biosfera visumoje ir jos strukturiniai elementai pasižymi tam tikru pastovumu. Jei gamtinės aplinkos būklė normali, tai jai būdingas ekologinis subalansuotumas, ekologinė pusiausvyra ir savaiminis reguliavimas, trukdantis ekosistemos esminiams pakytimams. Ekosistemos pusiausvyra gali sutrikti dėl jos užteršimo. Užteršimas dėl taršos.

Tarša pagal poveikį žmogaus organizmui gali būti: 1. mechaninė; 2. fizikinė; 3. cheminė; 4. biologinė.

Mechaninės, fizikinės, cheminės ir biologinės taršos apibudinimas.

Mechaninė tarša – kai į aplinką patenka kieti kūnai ir dalelės ryšium su pramonės ir žemės ūkio veikla.

Cheminė tarša – tai pramonės įmonių, jėgainių, transporto išmetamos įvairios dujos ir kiti cheminiai junginiai.

Fizikinė tarša – kurią sudaro šiluminė, radiacinė, akustinė, elektromagnetinė taršos.

Biologinė tarša – vandens, dirvožemio užteršimas patogeniniais mikroorganizmais.

Transporto kenksmingo poveikio aplinkai atvejai ir jų trumpas apibudinimas. Transportas kartu su pramone ir energetika yra pagrindiniai aplinkos teršėjai.

1) Atmosferos oro tarša (vienas statistinis lengvasis automobilis, kuris per 1 metus nuvažiuoja apie 15 tūkst. km., „įkvepia“ 435 t deguonies ir „iškvepia“ 3,25 t CO2-anglies dioksidas, 0,8 t CO-anglies monoksidas, 0,2 t HC-angliavandeniliai ir 0,04 t NOx-azoto oksidai. Todėl miesto sąlygomis transporto tarša sudaro virš 70 proc. visos atmosferos taršos). Įvairių transporto rūšių indėlis pasiskirsto taip (į bendrą taršą): autotransportas – 70 proc., geležinkelio – 9,2 proc., aviatransportas – 7,3 proc., upių ir jūros transportas – 4,1 proc.

Dėl didžiulės taršos apimties, taršos pasklidimo aplinkoje intensyvumą autotransportas yra pagrindinis teršėjas.

Autotransporto kaip oro teršėjo ypatumai: a) taršą skleidžia intensyviai ir didelėje teritorijoje, b) teršalai išmetami nedideliame aukštyje nuo žemės paviršiaus – bloga teršalų sklaida ir tiesioginis poveikis žmogui (pavojinga mažiems vaikams vežimėliuose).

2) Vandens telkinių tarša. Apie 43 proc. pasaulio vandenyno užteršimo sudaro naftos produktai, patekę į telkinius transporto priemonių eksploatacijos metu. Vandens telkiniai intensyviai teršiami upių ir jūrų laivyno nuotekomis, naftos produktų patekimo ir kitų transporto rūšių eksploatacijų metu. Gruntiniai vandenys taip pat perneša naftos produktus. Naftos produktai vandens paviršiuje sudaro ploną plėvelę, kuri sutrikdo vandens telkinio dujų apykaitą (žūsta planktonas, žuvys) (pvz., 17 miligramų naftos produktų paskleidus 1 l vandens paviršiuje, tokio tūrio H2O „kvėpavimas“ pasidaro dvigubai blogesnis).

  • Microsoft Word 63 KB
  • 2015 m.
  • 23 puslapiai (5724 žodžiai)
  • Modestas
  • Ekologijos paskaitų konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Ekologijos paskaitų konspektas. (2015 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekologijos-paskaitu-konspektas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 12 d. 22:56
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo