Ekologinė teisė konspektas


Ekologinės teisės šaltiniai. Aplinkosaugos teisės konspektai. Ekologines teises objektas. Aplinkos apsaugos teisės konspektas. Aplinkos teisės konspektai. Aplinkosaugos teises konspektas. Ekologines teises raida. Gamtos istekliu naudojimo teise. Aplinkosaugos teise konspektai. Ekologine teise kursiniu.

Teisės konspektas. Ekologinės teisės dalykas. Ekologiniai teisiniai santykiai. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinės teisės sistema ir šaltiniai. Gamtos išteklių sąvoka ir rūšys. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių nuosavybės teisės turinys. Gamtos išteklių naudojimo teisė ir naudojimo teisės rūšys. Gamtos išteklių naudojimo teisės subjektai ir objektas. Gamtos išteklių naudojimo teisės atsiradimas, pasibaigimas ir turinys. Aplinkos oro naudojimas. Taršos šaltinių naudotojų pareigos. Gyvūnijos naudojimosi teisė. Miškų nuosavybė. Valstybinis miškų valdymas. Miško naudojimo teisė. Miškų urėdijos. Valstybinis miškų kadastras, miškotvarkos projektas.


Pats žodis ekologija – gr. K. – mokslas apie namus. Jis tiria organizmų santykius su gyvąja aplinka. Ekologija nagrinėja rūšies (individų), augalų ir gyvūnų bendrijų ekosistemų organizaciją, raidą.

Pagr. Ekologijos tyrimo metodas – tai gretimų mokslo šakų rezultatų sintezė, naudojant aprašomuosius, lyginamuosius ir kibernetikos metodus.

Ekologinė teisė – tai ekologinių teisės normų, reguliuojančių visuomeninius aplinkos apsaugos ir naudojimo santykius, remiantis elgesio atitikimu ekologiniams reikalavimams, siekiant užtikrinti žmogaus teises į sveiką, švarią aplinką, sistema.

Et dalyką sudaro visuomeniniai ekologiniai santykiai, kuriais realizuojama visuomenės ir aplinkos sąveika.

Ekologinių santykių specifiką lemia jų objektas – aplinka, kaip sudėtinga ekologinė sistema. Aplinka – tai gamtoje funkcionuojanti visuma tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršius, gelmės, oras, vanduo, augalai, gyvūnai ir T) bei juos vienijančios natūralios ekosistemos. Ekologinių santykių specifiką nulemia siekimas išsaugoti aplinką kaip sistemą. Kiekvienoje valstybėje saugoma ne aplinka apskritai, bet tik tam tikra jos geografinė dalis, kurios atžvilgiu galioja valstybės jurisdikcija. Aplinka, kaip ekologinės teisės objektas struktūriškai susideda iš tam tikrų elementų, dėl kurių naudojimo ir apsaugos taip pat susiformuoja tam tikri ekologiniai santykiai. Šie elementai vad. Gamtos objektais (oras, žemė, vanduo, žemės gelmės). Visus gamtos objektus sieja jų gamtinė kilmė. Žmonių poreikius dažniausiai tenkina ne patys gamtos objektai, bet tam tikros jų savybės. Todėl, svarbus ekologinės teisės objektas yra gamtinės sąlygos ir gamtos ištekliai.

Ekologiniai santykiai P. Susiformuoja ir dėl gamtinių kompleksų – Ta aplinkos dalis, kuri susideda iš tam tikrų gamtos objektų, bei jų sistemų, turinčių socialinę vertę. Todėl valstybė nustato specialų tos aplinkos dalies apsaugos režimą. Gamtiniams kompleksams priklauso įvairios saugomos teritorijos, įsteigtos įstatymų nustatyta tvarka.

Ekologiniai santykiai atsiranda ne dėl paprasto aplinkos vartojimo ūkiniais ar kt. Tikslais, bet dėl tam tikros aplinkos būklės išsaugojimo, todėl pagal savo pobūdį ekologiniai santykiai dar vad. Ekonominiais-ekologiniais. Ekologinės teisės dalyką sudaro visuma tarpusavyje susijusių visuomeninių santykių, išreiškiančių valinius ryšius tarp žmonių ir atsirandančių dėl racionalaus gamtos išteklių naudojimo bei atkūrimo, ir aplinkos išsaugojimo bei jos gerinimo.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 6 puslapiai (3220 žodžių)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 17 KB
  • Ekologinė teisė konspektas
    8 - 1 balsai (-ų)
Ekologinė teisė konspektas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekologine-teise-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:51