Ekologinis ūkis kursinis


Ekologijos kursinis darbas. Įvadas. Ūkio planas. Pasirinkto dirvožemio charakteristika. Meteorologinės sąlygos. Regiono kuriame yra ūkis meteorologinės sąlygos. Hidroterminis koeficientas(HTK). Drėgmės sąlygos Lietuvoje po pirmojo liepos dešimtadienio. Ūkio paėlio struktūra, sėjomaina. Pasėlio struktūra. Sėjomaina. Septynlaukė sėjomainų struktūra. Pasirinktų kultūpinių žemės ūkio augalų ir agrotechnologijos. Agrotechnika. Vikių ir avižų mišinys. Žieminiai kviečiai. Bulvės. Dobilų ir motiejukų mišinys. Miežiai. Žirniai. Erozija, antierozinis kultūrinių žemės ūkio augalų kalendorius. Antierozinis kalendorius. Ariamų žemių priežiūra. Agrarinių teritotijų gamtosauginė vertė. Biologinės įvairovės apsauga ūkyje. Žemės ūkio augalų tręšimas. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Mėšlas. Tręšimo apribojimai pagal ES geros žemdirbystės praktiką. Žemės ūkio augalų apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių. Pesticidų poreikio mažinimas alternatyviomis priemonėmis. Gyvulininkystė. Lietuvos juodmargiai. Galvijų pašarai. Kiaulės. Kiaulių pašarai. Šienavimas. Išvados. Litetatūra.


Mano darbo objektas ekologinis gyvulininkystės-augalininkystės ūkis Lietuvos Pietų zonoje-Birštono rajone. Gyvulininkystės forma – galvijų auginimas. Auginama 50 karvių verslui,20 karvių savo reikmėms. Gyvuliai, šeriami ūkyje išaugintais pašarais, o ganykliniu periodu ganomi natūralioje ganykloje. Vykdoma septynlaukė sėjomaina. Sėjomainai skiriama 98ha,dar 50ha užima ganyklos. Likusį 2ha užima ūkiniai pastatai. Nuo tradicinio ūkio jis skiriasi tuo, kad norimai produkcijai išauginti nenaudojamos trąšos, tik mėšlas.

Ekologinis ūkis kursinis. (2014 m. Gegužės 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekologinis-ukis-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 08:03