Ekologiškos kosmetikos paklausos tyrimas Lietuvoje


Gbn matrica. Gbn matricinis metodas. Aprašomoji statistika anketos analizė.

Įvadas. Literatūros apžvalga. Konceptualus modelis. Aprašomoji statistika. Lytis. Amžius. Išsilavinimas. Užsiėmimas. Gyvenamoji vieta. Mėnesinės pajamos. Ekologiškos kosmetikos priemonių naudojimas. Vien tik ekologiškų kosmetikos priemonių vartojimas. Ekologiškos kosmetikos priemonių vartojimo dažnumas. Ekologiškos kosmetikos įsigijimas. Veiksniai skatinantys naudoti ekologišką kosmetiką. Pinigų suma išleidžiama ekologiškoms kosmetikos priemonėms. Siūlymas įsigyti ekologiškos kosmetikos priemonių. Porinės dažnių lentelės. Amžius ir pajamos. Lytis ir pajamos. Gyvenamoji vieta ir pajamos. Hipoyezių tikrinimas. Hipotezių tikrinimas naudojant Chi-Square (x2) kriterijų. Hipotezių tikrinimas naudojant Spirmeno (Spearman) koreliacijos koeficientą. Hipotezių tikrinimas naudojant Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientą. Hipotezės apie vidurkių lygybę. Hipotezės apie vidurkių lygybės tikrinimą taikant Stjudento t kriterijų. Hipotezės apie vidurkių lygybės tikrinimą taikant dispersinės analizės ANOVA metodą. Faktorinė analizė. Klasterinė analizė. Gbn matricų metodas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Tyrimo objektas - ekologiškos kosmetikos paklausa Lietuvoje.

Tyrimo tikslas - išanalizuoti ekologiškos kosmetikos poreikį Lietuvoje.

Tyrimo uždaviniai:

1.Išanalizuoti mokslinę literatūrą, susijusią su ekologiška kosmetika.

2.Sudaryti koncepcinį modelį.

3.Atlikti klientų poreikių ir juos įtakojančių veiksnių analizę.

4.Įvertinti šių veiksnių tarpusavio ryšius.

5.Nustatyti potencialią rinką ir išskirti jos savybes.

Tyrimo eiga ir metodika. Tyrimas buvo vykdomas 2012 metų kovo mėnesį. Tyrimui atlikti buvo sudaryta anketa, kuri yra pateikta 1 priede. Tyrimu susidomėjo ir pareiškė norą dalyvauti 50 respondentų. Anketos klausimai buvo sudaromi trijose skalėse: kiekybinėje, nominalioje, bei ranginėje.

Rezultatams analizuoti pritaikėme aprašomosios statistikos metodus. Gauti rezultatai buvo analizuojami SPSS sistemoje. Iškeltų hipotezių tikrinimui buvo panaudotas Chi-Square (χ2) kriterijus, Spirmeno koreliacijos koeficientas, Pirsono koreliacijos koeficientas, Stjudento t kriterijus bei dispersinės analizės ANOVA metodas. Taip pat atlikome klasterinę ir faktorinę analizes bei pateikėme GBN matricų metodą.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 8 skyriai, išvados, literatūros sąrašas bei priedai.

  • Ekonomika Tyrimas
  • Microsoft Word 667 KB
  • 2013 m.
  • 42 puslapiai (6340 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Ekologiškos kosmetikos paklausos tyrimas Lietuvoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Ekologiškos kosmetikos paklausos tyrimas Lietuvoje. (2013 m. Spalio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekologiskos-kosmetikos-paklausos-tyrimas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:41
×