Ekonometrija 2 laboratorinis


Ekonometrija kolinearumas. Ekonometrijos 2 laboratorinis darbas. Preliminari stebiniu analize. Stebiniu matricos sudarymas. Duomenų logaritmavimas. Kvartilinio pločio metodas. Kintamuju kolinearumas. Išskirčių nustatymas kvartilinio pločio metodu. Koreliacinės matricos sudarymas. Kolinearumo nustatymas.

Apskaitos laboratorinis darbas. Teorinės žinios. Stebinių matricos sudarymas. Stebinių matricos formavimas. Ekonometrinio eksperimento duomenys. Praleistų duomenų atkūrimas. Praleistųjų duomenų struktūra. Stebinių reikšmių keitimas. Duomenų centravimas. Standartizavimas. Kintamųjų ištiesinimas. Duomenų logaritmavimas. Išskirčių nustatymas. Išskirtims nustatyti taikomi trys metodai. Standartizuotos kintamojo reikšmės metodas. Kvartilinio pločio metodas. Medianos metodas. Duomenų normalumas. Koreliacinės matricos sudarymas. Koreliacijos rodikliai. Kovariacija. Koreliacijos koeficientas. Koreliacijos koeficiento reikšmingumas. Kintamųjų kolinearumo įvertinimas.


Formuojant klasikinį regresijos modelį, stebinių matricai keliami tam tikri reikalavimai. Siekiant nustatyti stebinių reikšmių atitiktį keliamoms prielaidoms, atliekama preliminari stebinių analizė (exploratory date analysis). Analizuojant, atliekamų darbų seka ir turinys pateikiami tolesniame tekste.

Preliminariai analizuojant stebinius, visų pirma pasirenkama regresijos modelio lygties užrašymo forma.

Klasikiniame regresijos modelyje naudojama lygtis yra tiesinė nepriklausomų kintamųjų funkcija. Ji užrašoma taip

Ekonometrija 2 laboratorinis. (2013 m. Sausio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrija-2-laboratorinis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:33