Ekonometrija BVP apskaičiuoto išlaidų metodų kitimo tyrimas


Probleminės srities aprašas. Preliminari stebinių analizė. Duomenys iš EViews. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Kintamųjų sklaidos diagramos. Stačiakampės diagramos. Kintamųjų histogramos. Kvantilių grafikai. Normalumo tikrinimas. Koreliacinės matricos sudarymas. Ekonometrinio modelio sudarymas ir įvertinimas. DTR modelio y = f( x2, x3, x4) reikšmingumo tyrimas. Ekonometrinio modelio patikimumo įvertinimas. Liekamųjų paklaidų grafinė analizė. Liekamųjų paklaidų normalumo tikrinimas. Autokoreliacijos įvertinimas naudojant Derbino ir Votsono kriterijų. Autokoleriacijos įvertinimas naudojant Breši ir Godfrėjaus kriterijų. Heteroskedastrija. Prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas : Nustatyti kaip BVP kitimas priklauso nuo namų ūkio vartojimo, valdžios sektoriaus vartojimo, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo, prekių ir paslaugų eksporto ir importo išlaidų sudarius ekonometrijos modelį ir jį panaudoti, apskaičiuojant kintamųjų prognozuojamas reikšmes.

Darbo uždaviniai :

Įvertinti duomenys preliminarią stebinių analize

Sudaryti geriausią ekonometrijos modelį

Įvertinti ekonometrijos modelio parametrus ir jų reikšmingumą

Įvertinti modelio reikšmingumą

Nustatyti ekonometrijos modelio patikimumą

Atlikti, jei prireiks, ekonometrinio modelio koregavimą

Sudaryti BVP prognozę naudojant ekonometrinį modelį

Darbo objektas : Vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį ─ Bendrasis vidaus produktas ( BVP ) apskaičiuotas išlaidų metodu.

Darbe naudojami duomenys išimti iš Lietuvos statistikos departamento puslapio.

Darbe naudojami duomenys neunifikuojami, nes jų matavimo skalė yra vienoda, t.y. visi kintamieji pateikti valiuta ─ mln. eurų.

Darbe naudojami metodai: Darbe naudojamas vienalaikio kintamųjų įtraukimo metodą, kai į modelį įtraukiami visi nepriklausomi kintamieji vienu metu.

Instrumentai naudojami darbe: EViwes8 programa.

Analizuojant šias diagramas, galima teigti, kad tarp visų kintamųjų, išskyrus X3, yra tiesinė kitimo tendencija ir reikšmės yra didėjančios. Kintamojo X3 kitimo tendencija neaiški.

Koreliacinių koeficientų reikšmingumo tikrinimas. Koreliacinių koeficientų reikšmingumas tikrinamas naudojant Stjudento kriterijų, ( t-Statistic) kritinė= 1.6827. Visos t-Statistika reikšmės yra didesnės už kritinę = 1.6827, o taip pat visų reikšmių tikimybės yra didesnės už 0,05, tai reiškia kad visi koeficientai yra reikšmingi.

Tačiau X1 yra kolinearus su X2, X4,X5 , nes koreliacijos koeficientas tarp jų yra daugiau nei 0,8.

Taip pat X4 yra kolinearus su X5.

Kad išvengti kolinearumo vieną iš nepriklausomųjų kintamųjų reikia pašalinti. Kadangi didžiausia koreliacija tarp nepriklausomų kintamųjų turi X4 su X5 ( kuri lygi 0,978099), pašaliname X5 , nes šis kintamasis turi didesnę koreliacija su Y( kuri lygi 0,929769) , nei X4 (koreliacija su Y lygi 0,8940077).

Kaip galime matyti , dar liko kolinearių reikšmių : X1 yra kolinearus su X2 ir X4 . Didesnią koleriaciją su X1 turi X4, kuri lygi 0,867082. Didesnę koreliaciją su Y turi X1 ( 0,986624),nei X4.Todėl pašalinam X1.Sudarome naują koreliacinę matrica jau be pašalinto koeficiento X1.

Ekonometrinį modelį sudarome su X2, X3 ir X4 kintamaisiais. Kadangi turime trys kintamuosius sudarome Daugialypį tiesinės regresijos modelį (DTR) .

Teorine Stjudento reikšmė =1.6827 kaip patikimumas lygus 0,05. Kadangi visos t-Statistic reikšmės yra didesnės už kritinę =1.6827 ir tikimybė yra mažesnė už 0,05 , visi kintamieji yra reikšminiai.

Modelio reikšmingumas tikrinamas Fišerio kriterijumi.

Kadangi apskaičiuotoji F = 302,95 yra didesnė nei teorinė F kriterijaus reikšmė, tai nulinė hipotezė atmetama. Iš to išplaukia, kad sudarytas regresijos modelis yra reikšminis.

Pataisytas determinacijos koeficientas lygus 0,9556, tai parodo kad modelis yra pakankamai tikslus, nes determinacijos koeficiento reikšmė yra artima 1 .

  • Microsoft Word 227 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (2972 žodžiai)
  • Universitetas
  • Saulita
  • Ekonometrija BVP apskaičiuoto išlaidų metodų kitimo tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Ekonometrija BVP apskaičiuoto išlaidų metodų kitimo tyrimas. (2016 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonometrija-bvp-apskaiciuoto-islaidu-metodu-kitimo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 02:17
×