Ekonometrijos špera


Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei - ūkinei veiklai. Finansai. Finansų rinką. Finansų rinkos ir prekybos jose instrumentai. Finansų vadybininkas turi būti kompetentingas ir turėti įgūdžių. Investavimas. Įmonės finansų valdymo tikslas. Finansų sistema. Įmonės finansų valdymo funkcijos. Finansų apskaita. Finansinių ataskaitų analizės metodai. Vertikali analizė. Finansų planavimas. Sąmata (biudžetasPrognozavimo proporcingai. Rizika. Įvykio tikimybė. Finansinių išteklių valdymo srityje. Diversifikuojama ir nediversifikuojama rizika. Laukiama pelno norma. Variacijos koeficientas. Palūkanų norma. Nominali palūkanų norma. Prognozuojant finansinę veiklą. Pardavimų prognozė. Finansų vadybininko uždavinys. Apskaitos dep. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Papildomas kapitalo poreikis (AFNSantykiniai finansiniai rodikliai. Santykinių finansinių rodiklių grupės. Nominali laisva nuo rizikos norma. Rizikos priedas dėl įsipareigojimų nevykdymo. Likvidumo priedas ir mokėjimo termino rizikos priedas. Vertybinių popierių portfelio pelno norma. Vertybinių popierių portfelio rizika. Turtas klasifikuojamas. Turto likvidumas. Nuosavybė. Savinimų nuosavybė. Įsipareigojimai. Balansas. Finansinių santykinių rodiklių trūkumai. Įmonė savo veiklai vykdyti naudoja trumpalaikį ir ilgalaikį turtą. Tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo metodas. Su turto panaudojimu susijęs metodas. Mažėjančio sumavimo metodo. Metų skaičiaus sumavimo metodas. Koeficientas β. Vertybinių popierių portfelio β. Rizikos ir pelno normos tarpusavio priklausomybė. Laiko veiksnys finansiniuose. Laikas. Balanso trūkumai. Pelno/nuostolio ataskaita gali būti. Pajamos. Sąnaudomis. Finansinės analizės tikslas. Lūžio taško analizė. Lūžio taškas. Lūžio taško analizė. Lūžio taško analizės trūkumai. Gamybos svertas (gamybos sverto lygisEsamoji vertė. Periodiniai mokėjimai. Periodiniai mokėjimai (PMTMokėjimai periodo pabaigoje. Mokėjimai periodo pradžioje. PVIFA.

Finansai – pranc. – finances, lot. – financia - gryni pinigai, pajamos;

Finansų rinkos ir prekybos jose instrumentai: Finansų rinkos- 1. Kapitalo rinkos instrumentai: (Nuosavynės vertybiniai popieriai; Ilgalaikis skolos vertybinis popieriai;).2. Pinigų rinkos instrumentai: ( Valstybės iždo vertybiniai popieriai; Depozitai; Komerciniai popieriai)

įmonės finansų valdymo tikslas (Akcininkų turtas = Turimų akcijų skaičius x Vienos akcijos rinkos kaina) Naudos akcininkui didinimas  Maksimizuojant akcininkų turtą  Maksimizuojant akcijų kainą.

Įmonės finansų valdymo funkcijos: - finansų apskaita ir analizė - nuosavų lėšų kaupimas - piniginių lėšų pritraukimas (akcijų emisija, kreditų, rėmėjų paieška ir pan.) - piniginių lėšų judėjimo valdymas (pinigų srauto valdymas) - vidinis auditas - apmokestinimo valdymas - aukštesnio lygio vadovų konsultavimas finansų klausimais

Finansų vadybininko uždavinys – pasinaudoti apskaitininko parengta informacija finansiniams sprendimams priimti

Finansų dep.- Pinigų srautų valdymas ir kontrolė; Finansų analizė ir planavimas; Investiciniai sprendimai; Lėšų pritraukimas; Investiciniai planavimai

Apskaitos dep. – Finansinė atskaitomybė; Sąmatinės dokumentacijos tvarkymas; Dirbtinio įsiskolinimo apskaita; Mokesčių tvarkymas..

Turto likvidumas • Tai turto savybė būti iš karto paverstam grynaisiais pinigais be didesnės vertės praradimo. • Pagal laiko trukmę reikalingą turtą paversti grynaisiais pinigais skiriami trys likvidumo lygiai: – I likvidumo lygiui priklauso: pinigai kasoje, čekiai, vekseliai, perlaidos ir kt. – II likvidumo lygiui priklauso: rinkos vertybiniai popieriai, debitoriniai (pirkėjų) įsiskolinimai; – III likvidumo lygiui priklauso: nekilnojamas turtas, mašinos ir įrengimai

Įsipareigojimai: Finansinės skolos; Skolos tiekėjams; Įsiskolinimai samdomiems darbuotojams; Įsiskolinimai valstybei; Įsipareigojimai tiekti produkciją

Finansinių ataskaitų analizės metodai • Horizontalioji analizė – tai rodiklių dinamikos analizė arba rodiklių pokyčių laike analizė. • Vertikalioji analizė (dar vadinama struktūrinė analizė) – tai bet kurios finansinės ataskaitos analizavimas kaip tam tikros struktūros, kuris sudaryta iš tam tikrų elementų, įvertinant kiekvieno elemento lyginamąjį svorį toje struktūroje. • Santykinių finansinių rodiklių analizė

Horizontali analizė • Horizontali analizė – tai dviejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų palyginimas. • Ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką, kuri apskaičiuojama absoliučiais dydžiais ir procentais, t.y. nustatomi nukrypimai nuo bazinių rodiklių. • Skaičiuojant nukrypimus, gali būti naudojami baziniai ir grandininiai dinamikos rodikliai. • Baziniai dinamikos rodikliai apskaičiuojami pasirenkant vieno laikotarpio rodiklius atskaitos tašku, o visų ateinančių metų absoliutinius rodiklius vertinant pagal jų pasikeitimus lyginant su užsiduota baze. • Grandininiai dinamikos rodikliai apskaičiuojami, kai visų einamųjų metų dydžiai lyginami su praėjusių metų atitinkamo rodiklio reikšmėmis. Dinamikai procentais apskaičiuoti naudojami prieaugio tempų koeficientai : R=( (y 1 / y n - 1 ) - 1)*100 %.

Finansų planavimas – tai pardavimų, pelno bei turto planavimas, atliekamas remiantis alternatyviomis gamybos ir marketingo strategijomis, o taip pat – resursų poreikio nustatymas

Sąmata (biudžetas) toks planas, kuriame išdėstytos numatomos išlaidos tam tikroms veiklos sritims ir nurodomi lėšų šaltiniai

Dažniausiai naudojamas prognozavimo proporcingai pardavimų apimčiai metodas . Prognozavimo proporcingai pardavimų apimčiai metodas apima išlaidų, kapitalo ar įsipareigojimų lygio įvertinimą ateinančiam periodui proporcingai prognozuojamiems pardavimams

Papildomas kapitalo poreikis (AFN) = Pageidaujamas turto prieaugis – Savaiminis įsipareigojimų prieaugis – Nepaskirstyto pelno prieaugis

  • Microsoft Word 24 KB
  • 2016 m.
  • 1 puslapis (3414 žodžiai)
  • Roberta
  • Ekonometrijos špera
    10 - 9 balsai (-ų)
Ekonometrijos špera. (2015 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonometrijos-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Rugpjūčio 16 d. 23:18
×