Ekonometrikos laboratoriniai darbai


Priedas. Pirmojo laboratorinio darbo DARBO SU EViews PRADMENYS 1 dalis ataskaita. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos žr. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos žr. Kintamųjų histogramos žr. Kvantilių grafikai žr. Stačiakampės diagramos žr. Priedas. pirmojo laboratorinio darbo porinės tiesinės regresijos ptr modelio sudarymas 2 dalis ataskaita. PTR modelio įverčių apskaičiavimas. Įverčių reikšmingumo tikrinimas. Modelio reikšmingumo tikrinimas. Priedas. antrojo laboratorinio darbo porinės netiesinės regresijos modelio sudarymas ataskaita. Hiperbolinės regresijos modelio įvertinimas. PTR modelio įvertinimas. Koreliacijos rodiklių palyginimas. Polinominės regresijos modelio įvertinimas. Log log regresijos modelio įvertinimas. Log lin regresijos modelio įvertinimas. Lin log regresijos modelio įvertinimas. PTR modelio atranka. Priedas. trečiojo laboratorinio darbo daugialypės tiesinės regresijos dtr modelio sudarymas ataskaita. Standartizuoto DTR modelio įvertinimas. Geriausio modelio atranka. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Priedas. Ketvirtojo laboratorinio darbo ARIMA MODELIO TYRIMO ataskaita. Modelis AIC kriterijaus reikšmė.


Analizuojant šias diagramas, galima teigti, kad Y reikšmės yra atsitiktinės ir didėjančios. Kintamųjų X1, X2, X3 ir X4 kitimo tendencijos neaiškios.

Kintamojo X1 kvantilių grafikas arčiausiai normaliojo. Abejonių dėl normalumo kyla Y, X2, X3, X4, nes jų kvantilių grafikuose yra sunkių uodegų abiejose grafikų pusėse.

Iš šių diagramų matyti, kad simetriškai pasiskirščiusios kintamųjų X1, X2, X3, X4 reikšmės, o Y diagramoje matosi 3 išskirtys ir reikšmės pasiskirščiusios nesimetriškai.

1 priedas. Pirmojo laboratorinio darbo PORINĖS TIESINĖS REGRESIJOS (PTR) MODELIO SUDARYMAS (2 dalis) ataskaita

PTR modelyje vidutinė elastingumo koeficiento reikšmė nesutampa su atskiruose taškuose paskaičiuotomis elastingumo koeficientų reikšmėmis.

Polinkio įverčio reikšmė b2 = -2,761 parodo, kad nepriklausomajam kintamajam X padidėjus vienetu priklausomojo kintamojo reikšmė sumažės -2,761 vienetų.

Kirtimas b1 . Kirtimo įverčio reikšmė b1 = 9097401 rodo, kad, esant x = 0, pradinė y reikšmė yra 9097401.

Determinacijos koeficiento reikšmė 0,0091% rodo, kad Y kitimui 0,0091% daro poveikį X kitimas ir tai įvertina PTR modelis, o likusiai daliai – (100 - 0,0091) = 99,9909 % daro poveikį kiti neįvertinti veiksniai.

Šis vidutinis elastingumo koeficientas rodo, kad X padidėjus 1% vidurkio atžvilgiu, Y sumažėja – 0,02086 vidurkio atžvilgiu, nes yra neigiamas.

Kadangi tai nulinė hipotezė H0 neatmetama. Tai rodo, kad įvertis b2 yra nereikšminis. Tuomet PTR modelio lygtis užrašoma . Tai rodo, kad yi nepriklauso nuo xi.

Apskaičiuota tikimybės reikšmė, esant koeficientui C(2), lygi 0,9475. Ji yra didesnė nei nustatyta reikšmė 0,05. Iš to išplaukia, kad b2 yra nereikšminis.

Kadangi F = 0,004 381< tai nulinės hipotezės tikimybė didesnė nei nustatytas reikšmingumo lygmuo ir ji negali būti atmesta. Determinacijos koeficientas nėra reikšminis.

Kadangi reikšmė Prob (F – statistic) = 0,947501 yra didesnė nei nustatyta teorinė reikšmė 0,05, tai determinacijos koeficientas nėra reikšminis.

Kadangi tiek b2, tiek ir R2 nėra reikšminiai, tai sudarytas PTR modelis nėra reikšminis ir jo negalima naudoti prognozavimui.

2 priedas. Antrojo laboratorinio darbo PORINĖS NETIESINĖS REGRESIJOS MODELIO SUDARYMAS ataskaita

Pirmajame laboratoriniame darbe ištyrus nepriklausomųjų kintamųjų sklaidos diagramas nustatyta, kad kintamųjų X1, X2, X3, X4 kitimo tendencijos yra išsibarsčiusios ir neaiškios. Pasirenku X2.

Kadangi t statistikos ir F statistikos tikimybės viršija 0,05, tai galima daryti išvadą, kad sudarytas modelis yra nereikšminis.

Sklaidos diagrama ir pagal hiperbolinės regresijos modelį apskaičiuotos reikšmės pateiktos 2.2 paveiksle.

Sklaidos diagrama ir pagal tiesinės regresijos modelį apskaičiuotos reikšmės pateiktos 2.4 paveiksle.

Skaliaro art reikšmė – 0,0053. Kadangi ji yra mažesnė už 0,1, tai vietoje hiperbolinės regresijos tikslinga naudoti tiesinę regresiją ir toliau tirti nebereikia.

Kadangi F statistikos tikimybė viršija 0,05, tai sudarytas modelis yra nereikšminis.

1. DTR modelio y = f (x1, x2, x3, x4) įvertinimo langas pateiktas 3.1 paveiksle.

Mažiausia t kriterijaus statistikos reikšmė yra t(b1) = - 0,382. Kadangi ši reikšmė mažesnė nei teorinė t kriterijaus reikšmė, tai kintamasis X1 yra nereikšminis ir jį reikia išbraukti iš nepriklausomųjų kintamųjų sąrašo.

Mažiausia t statistikos reikšmė yra esant kintamajam X2. Kadangi teorinė t statistikos reikšmė r0,025;47 = 2,02 didesnė nei t(b2)=|0,4596|, tai kintamasis X2 yra išbraukiamas iš DTR kintamųjų sąrašo.

  • Microsoft Word 5134 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (3238 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dalia
  • Ekonometrikos laboratoriniai darbai
    10 - 1 balsai (-ų)
Ekonometrikos laboratoriniai darbai. (2016 m. Lapkričio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonometrikos-laboratoriniai-darbai.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 27 d. 19:13
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo