Ekonometrikos laboratorinis 8


Multikolinearumas. Multikolinearumas egzistuoja. Stebinių įtakos indeksas. Heteroskedastijos egzistavimas.

Ekonomikos laboratorinis darbas. Laboratorinis darbas nr. 8. Kritinė kuko mato reikšmė. Daugialypė tiesinės regresijos liekamųjų paklaidų reikšmės. Liekamosios paklaidos sklaidos diagrama. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento reikšmės. Goldfendo-kvandlo testo rezultatai. Durbino-vatsono testo grafikas. Išvados.


Stebinių įtakos indeksas įvertina atskiro stebinio reikšmės nukrypimą nuo vidurkio. Heteroskedastijos egzispagal durbino-vatsono testo grafiką, priklausomai nuo to, į kurią atkarpą patenka faktiška d reikšmė, yra priimamos arba atmetamos hipotezės. Šiame laboratoriniame darbe reikšmė nepatenka į neapibrėžtumo zoną. Taigi šio grafiko analizė leidžia tvirtinti, kad galioja h1 — egzistuoja teigiamų paklaidų autokoreliacija.

Prijungimas arba atmetimas dalies stebinių gali pakeisti dispersijos koreliacijos įverčius, ir tada regresijos lygties koeficientų įverčiai yra jautrūs duomenų pasikeitimui. Multikolinearumas egzistuoja, jei tjx<0.

Ekonometrikos laboratorinis 8. (2010 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonometrikos-laboratorinis-8.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:18