Ekonomika ir vadyba dalyko paskirtis


Ekonomika ir vadyba dalyko paskirtis. Numatomi studijų dalyko rezultatai. Dalyko temos Nr. GV = 40 % KB + 60 %. Tema ekonomikos reikšmė , raida ir tikslai aprašas. Tema rinkos veikimo mechanizmas aprašas. Tema ekonominės gamtosaugos problemos aprašas. Tema vyriausybės ekonominės politikos reguliavimas aprašas. Tema aplinkosauginių mokesčių taikymas aprašas. Tema ūkinės veiklos poveikis aplinkai aprašas. Tema gamybos kaštai aprašas. Tema verslininkystės samprata. verslo organizavimas. verslo struktūra. aprašas. Tema rinkodaros kompleksas aprašas. Tema ekonominė plėtra ir jos ekologiniai bei socialiniai padariniai aprašas. Tema vadybos raida , tikslai ir funkcijos aprašas. Tema organizacija , jos aplinka aprašas. Tema valdymo vadovavimo stiliai aprašas. Tema organizacinė valdymo struktūra aprašas. Tema visuotinės kokybės vadybos principai ir komponentai aprašas. Tema sprendimų priėmimo procesas , būdai ir metodai aprašas.


Dalyko paskirtis. Dalyko Ekonomika ir vadyba turinys apima verslo ekonominio ir vadybinio turinio pažinimą, išsiaiškinant ekonomikos, verslo ir vadybos sampratas, bei verslo organizavimo pagrindus. Kurso pradžioje nagrinėjami verslo aplinkos veiksniai, išskirtinį dėmesį kreipiant į ekonominę aplinką – ekonomikos sampratą bei pradines jos sąvokas, pagrindinę ekonomikos problemą, rinkos sampratą ir veikimo principus, makroekonomikos pradines sąvokas. Kurse supažindinama su vadybos pagrindais – vadybos samprata ir verslo organizacija, valdymu ir vadovavimu, organizacinėmis valdymo struktūromis, valdymo lygiais bei funkcijomis. Praktinėje kurso dalyje sprendžiamos konkrečios užduotys apie verslo steigimą, ugdomi organizavimo, sprendimų priėmimo įgūdžiai.

Dalyko dėstytoja: lektorė Nijolė Pakalnienė, el. p. paknijole@gmail.com, tel. 8 670 10783.

Šiuolaikinės ekonomikos teorijos, vadybos pagrindų ir verslo praktikos žinios; įsisavinti rinkos ekonomikos ir rinkodaros pagrindai.

Sistemingas supratimas apie įmonę, kaip gamybinio proceso pagrindą; visuotinės kokybės vadybos principus, valdymo metodus.

Darnaus vystymosi koncepcijos ekonominius aspektų, ekonominės plėtros ekologinių bei socialinių padarinių, plėtros projektų vertinimas.

Studentų įgytos žinios bei gebėjimai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Dalyko studijos baigiamos egzaminu. Galutinis studijų pasiekimų vertinimas apima kontrolinių, praktinių ir savarankiškų darbų, atliktų semestro eigoje, ir egzamino vertinimą:

KB - kaupiamasis balas (kontrolinių, savarankiško darbo bei praktinių užduočių vertinimų vidurkis)

Aprašas:pasirinkimo problema, kas yra ekonomika ir ką nagrinėja ekonomikos teorija; ekonomiškumo principas; ekonomikos sistema; alternatyvieji kaštai; galutinis ekonomikos tikslas; ekonominės politikos tikslai; ekonominės srovės; Lietuvos ekonomikos mokslo raida.

Martinkus V., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. K.: Technologija, 2008, 11 - 45 p.

Aprašas:naudingumas ir vertė; paklausa ir pasiūla; paklausos ir pasiūlos pusiausvyra; rinkos kaina; paklausos ir pasiūlos elastingumas; ekonominių sistemų tipai; rinkos mechanizmas ir jo vertinimas.

Martinkus V., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. K.: Technologija, 2008, 100 – 159 p.

Aprašas:ekonomikos augimo kaina; aplinkos taršos ir žmonių sveikatos ryšys; monitoringas; aplinkos taršos kontrolės kaštai; užterštumo problemos mažinimo galimybės.

Užduotis: praktiniam darbui ruošiamasi namuose: renkama informacija apie teršalų kiekius, patenkančius į aplinką anksčiau ir dabar, jų neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai; ruošiamasi diskusijai apie ekonomines gamtosaugos problemas bei aplinkos užterštumo mažinimo galimybes.

Aprašas:ekonominės ir politinės sistemos sąveika; vyriausybės taikomos ekonominės politikos reguliavimo priemonės; fiskalinė politika; monetarinė politika; BVP; BNP; ekonominiai svyravimai.

Kas yra bendrasis nacionalinis produktas, bendrasis vidaus produktas; grynais nacionalinis produktas, realusis bendrasis nacionalinis (vidaus) produktas?

Čiegis R. Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika. K: KU leidykla, 2009, 17 – 70 p.

Kaip galima būtų paaiškinti problemą, kad susirūpinimas aplinkos kokybe yra tik dabartinių laikų ir santykinai lokalus reiškinys?

Aprašas: diskusija apie tai, ar galima toliau plėtoti ekonomiką ir išsaugoti savo aplinką bei gamtinius išteklius.

Aprašas: ribiniai gamybos kaštai; ilgalaikiai kaštai;masto ekonomija; ekonominė kaštų samprata: realieji gamybos kaštai, griovimo kaštai.

Aprašas: verslo prigimtis ir svarba; verslo, verslumo ir verslininkystės samprata; tarptautinio verslo samprata ir vaidmuo; verslo, verslo įmonių ir verslininkų klasifikavimo požymių įvairovė; pagrindiniai verslo klasifikavimo požymiai, įtakojantys veiklos juridinį statusą ir apskaitos politiką; požymiai, pagal kuriuos verslas klasifikuojamas pagal dydį; SVV privalumai ir trūkumai; valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui; ekonominiai verslo principai; ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas, verslo subjektų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis.

  • Ekonomika Aprašymas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (3002 žodžiai)
  • Kolegija
  • Žygis
  • Ekonomika ir vadyba dalyko paskirtis
    10 - 2 balsai (-ų)
Ekonomika ir vadyba dalyko paskirtis . (2017 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomika-ir-vadyba-dalyko-paskirtis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:22
×