Ekonomikos analizės

545 dokumentai
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 puslapiai
2012 10 04
Derybų situacijos analizė
9( 2 atsiliepimai )
Derybinės situacijos analizė. Derybų situacija. Derybų analizė. Dalyvių sudėtis. Derybų laikas ir vieta. Šalių pasiruošimas deryboms. Pirmasis įvaizdis:. Derybų eiga:. Derybų apibendrinimas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 02
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
Įmonės UAB Palink IKI analizė
Pratarmė. Apie įmonės „Palink“ veiklą ir struktūrą. Įmonės pavadinimas, teisinė forma. Įmonės veikla pagal Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVK). Įmonės vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės istorija, įkūrimo data, ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 11 25
Rokiškio sūris veiklos analizė
Įvadas. Ab „rokiškio sūris“ charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Ab „rokiškio sūris“ horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 39 puslapiai
2016 07 28
AB Gubernija veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab “gubernija” charakteristika. Ab „gubernijos“ finansinės būklės analizė. Ab „gubernija“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ horizontali balanso ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 01 09
Imonės veiklos ekonominė analize
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės „x“ charakteristika. Įmonės „x“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontali ir vertikali analizės. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 05 16
Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Lr valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. Vertikalioji išlaidų analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 01 03
Vilniaus baldai finansinės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „vilniaus baldai“ veiklos charakteristika. Ab „vilniaus baldai“ horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 10 07
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Ssgg analizė (2)
SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Stiprybių – galimybių strategijos. Silpnybių – galimybių strategijos. Stiprybių – grėsmių strategijos. Silpnybių – grėsmių strategijos.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 02 04
2008 metų ekonominė krizė priežastys ir padariniai pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Teoriniai krizės aspektai. Krizės sąvoka, rūšys ir samprata. Dažniausiai naudojamos sąvokos ekonominei krizei apibūdinti. Pirmoji pasaulinė ekonominė krizė. Ekonominės krizės priežastys. Ekonominės krizės pradžia. Jav. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2013 02 19
Namų ūkio finansų analizė
Įvadas. Namų ūkio sąvoka. Šeimos namų ūkio charakteristika. Namų ūkio esamos finansinės situacijos analizė. Teigiami ir taisytini namų ūkio biudžeto aspektai. Namų ūkio finansiniai tikslai. Veiksmų planas. Metinio finansinio plano ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 11 27
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 05 18
Strateginė analizė
Įvadas. Uab „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė. Uab „pieno žvaigždės“ veiklos aprašymas. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Makro aplinkos tyrimas. Mikro aplinkos tyrimas. Išteklių analizė. Ssgg analizė. Ab ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 11 11
Sidnėjaus tunelis: atvejo analizė
10( 2 atsiliepimai )
Viena didžiausių problemų Sidnėjaus mieste, ypač centrinėje dalyje, – eismo spūstys. Šiai problemai spręsti Vyriausybė pradėjo ieškoti būdų, kaip plėsti ir gerinti kelių infrastruktūrą. 1998 metais Kelių ir Eismo Tarnyba ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 10 30
Asmeninis biudžetas
Įvadas. Biudžeto lentelė. Pajamų ir išlaidų diagramos. Alternatyva. Išvados.
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 12 29
Straipsnio analizės pavyzdys
Įvadas. Roberto ostlingo straipsnio analizė. Straipsnio paralelės su lietuva ir kitomis europos šalimis. Moralės priklausomybė nuo kontrabandos. Moralės priklausomybė nuo šešėlinės ekonomikos. Prostitucijos įtaka žmonių moralei. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2013 05 02
Ab Alita nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė
Ab „alita“ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė. Santrauka. Įvadas. Ab „alita“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė. Nuosavo kapitalo analizė. Nuosavo ir skolinto kapitalo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2013 01 19
Įmonės SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Bakkavor pristatymas ir veikla. Bakkavor vizija, misija ir tikslai. Bakkavor išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (pest). Vidinės aplinkos ssgg analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 05 05
Samatos vykdymo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Senelių globos namų samatos vykdymo analizė. Samatų vykdymo analizės dalyko kursinis darbas. Įvadas. Samatų vykdymo analizė. Įmonių veiklos analizė. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Blinstrubiškių senelių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2012 09 06
AB Klaipėdos nafta veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Šalies ir ūkio sektoriaus analizė. Įmonės strategijos analizė. Tarptautinės veiklos analizė. Ab „Klaipėdos nafta” balanso ir pelno/nuostolių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. AB ,,Klaipėdos nafta” balanso ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 41 puslapis
2015 01 10
Veiklos analizė Rokiškio sūris
Įvadas. Lietuvos ūkio ir maisto sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Maisto sektoriaus analizė. Ab „Rokiškio sūris“ strategijos analizė. Ab „Rokiškio sūris“ finansavimo ir investavimo sprendimų bei tarptautinės veiklos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 55 puslapiai
2015 02 20
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2012 02 13
Referatas pagal knygą Michael E. Gerber Verslo mitas
Referatas pagal knygą. Michael E. Gerber. Verslo mitas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2015 04 06
Darbo našumas ir jo didinimo priemonės
Įvadas. Darbo našumo analizė. Darbo našumas ir jo reikšmė. Darbo našumo rodikliai. Darbo našumo apskaičiavimo metodas. Darbo našumo didinimo priemonės. Įšvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 01 15
Kalifornijos biudžeto krizė
Liepos 1d. fiskaliniai metai Kalifornijoje prasidėjo be biudžeto nutarimo. Savo sąskaitas buvo norima sumokėti skolos raštais, tačiau didieji bankai jų nepriėmė ir šie tapo beverčiai. Schwarzeneggeris paskelbė kritinę padėtį II ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 03 30
Kelionių įmonės verslo procesų analizė
Uab „megaturas“ verslo procesų analizė. Organizacijos aprašymas. Oraganizacijos veiklos pobūdis. Organizacijos valdymo struktūrinė schema. Organizacijos tiekimo grandinė. Finansinių rodiklių analizė. Organizacijos procesų valdymo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2013 03 04
Strateginis valdymas Vilniaus duona
Įvadas. Vaasan vizija. Vaasan misija. Vaasan veiklos prinicipai. Vaasan sėkmės receptas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Išorinių veiksnių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2012 02 10
Pirkėjų skolų valdymas Pieno žvaigždės
8,5( 2 atsiliepimai )
Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pirkėjų skolų valdymo esmė. Pirkimo kreditan politika. Pirkėjų analizė. Kredito standartai ir terminai. Piniginės nuolaidos. Abejotinos ir beviltiškos skolos. Darbo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 39 puslapiai
2014 11 24
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo