Ekonomikos analizės (2)

507 dokumentai
Ab Snaigė ekonominė analizė
Įvadas. Trumpa bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išoriniai aplinkos veiksniai. Vidiniai įmonės aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Horizontali ir vertikali AB „Snaigė“ veiklos analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 40 puslapių
2016 08 03
Įmonės vidaus ir išorės analizė AB “Lietuvos geležinkeliai”
Įvadas. Valdymo samprata. Organizacijos vizija, tikslai. Analitinė dalis. Makro aplinkos analizė. Inovacijos. "Lietuvos geležinkeliai" SSGG (swot) analizė. Strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Keleivių vežimų plėtra. Greitojo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2015 03 26
Eksporto rodiklių analizė
Įvadas. Eksportas. Eksporto esmė. Eksporto būtinumas. Eksporto rūšys. Tiesioginis eksportas. Netiesioginis eksportas. Lietuvos eksportas. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto būklė. Svarbiausi lietuvos eksporto partneriai. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 12 05
Infliacija. Ekonometrijos analizė
Įvadas. I. Infliacija kaip ekonominis ir socialinis reiškinys. Ii. Infliacijos kaitos lietuvoje. Apžvalga ir analizė. Iii. Infiaciją lietuvoje lemiančių veiksnių analizė. Bendrasis vidaus produktas (bvp). Investicijos. Namų ūkio vartojimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2012 02 20
Lietuvos tarptautinės prekybos analizė
Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos susitarimai ir organizacijos. Dempingas. Embargas. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 05 24
AB Pieno žvaigždės finansinės būklės analizė
Įvadas. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Mūsų darbo tikslas – remiantis bendrovės finansinėmis ataskaitomis, atlikti jos finansinės būklės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 15
Derybų situacijos analizė (2)
Erika Gelžinytė. Derybų situacijos analizė. Derybų užuomazga Situacija. Pasirengimas deryboms. Derybų įžanga. Argumentavimas už prieš. Galimybių išsiaiškinimas. Sutarties pasirašymas. Sutarties vykdymas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 06 01
Įmonės SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Bakkavor pristatymas ir veikla. Bakkavor vizija, misija ir tikslai. Bakkavor išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (pest). Vidinės aplinkos ssgg analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 05 05
Investicinio portfelio sudarymas ir jo analizė
Įvadas. Įmonių pristatymas. Metinės grąžos ir rizikų analizė. Investavimo strategija. Techninė analizė. Išvados.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 27
Medienos gaminių gamybos verslo analizė
Įvadas. Bendroji medienos gaminių verslo šakos apžvalga. Medienos gaminių verslo šakos lyderiai. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nagrinėjamos medienos gaminių verslo šakos įmonių veiklą. Medienos gaminių verslo šakos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 04 24
Banko veiklos analizė
Įvadas. Balanso horizontali analizė. Balanso nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Atskirų pelno rodiklių pokytis per metus. Atskirų pelningumo rodiklių paskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2012 02 26
Busho mokesčių mažinimas
Barack Obama and the Bush Tax Cuts. Sprendimo būdai ir rekomendacijos.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 10 30
Kalifornijos biudžeto krizė (2)
Kalifornijos biudžeto krizė. Sprendimo būdai ir rekomendacijos. Problema. Sprendimo būdai ir rekomendacijos. Išvados.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 28
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pelno ir pelningumo analizės teoriniai aspektai. Pelno analizės metodologija. Pelningumo rodiklių metodologija. Ab „pieno žvaigždės“ veiklos apibūdinimas. Ab „pieno žvaigždės“ pelno ir pelningumo rodiklių įvertinimas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 03 02
Valstybės skolos Lietuvoje analizė
Įvadas. Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Lietuvos respublikos skolos analizė. Centrinės valdžios skola. Centrinės valdžios vidaus skola. Centrinės valdžios užsienio skola. Išvados. Naudota literatūra. Valstybės skola ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 02 20
Atvejo Norway Sells Wal - Mart analizė
Atvejo „Norway Sells Wal-Mart „ analizė. Įvadas. M. Birželio mėn. Norvegijos Pensijų Fondas po Fondo Etikos tarybos. Problema. Įtarimai dėl sunkių „Wal-Mart“ egzistuojančių žmogaus teisių nusižengimų bei benrovės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 10 20
Barackas Obama ir Busho mokesčių mažinimas
Barackas Obama ir Busho mokesčių mažinimas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 11 06
Apple konkurencinio pranašumo analizė
Įvadas. Konkurencinio pranašumo formavimo teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo samprata. Konkurencinio pranašumo veiksniai. Konkurencinio pranašumo modeliai. Apple konkurencinio pranašumo aspektai. „Apple Inc. ” ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2015 11 09
Įmonės finansų analizė
Įvadas. Įmonės uab „dainava“ apžvalga. Uab „dainava“ ssgg analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Uab „dainava“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2012 10 02
Lietuvos makroekonominių rodiklių analizė
Lietuvos makroekonomikos rodiklių analizė. Įvadas. Metiniai bvp. Vartotojų kainų pokyčiai (infliacijaNedarbo lygis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Eksportas ir importas. Valdžios sekoriaus skola. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 11 25
Valstybes skola
Įvadas. Valstybės skolos samprata. Lietuvos respublikos skolos valdymas. Valstybės skolos lygis ir dinamika. Išvados. Literatūros sąrašas:.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2012 05 18
Vokietijos ir Lietuvos ekonominių rodiklių palyginimas
Šio darbo metu, mūsų pagrindinis tikslas yra susipažinti su europos sąjungos šalies (vokietijos) pagrindiniais ekonominiais rodikliais. Taip pat pagilinti žinias apie lietuvos ekonominę padėtį. Palyginti vokietijos bei lietuvos ekonominius ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2016 06 19
Ekonominio efektyvumo analizė
Įvadas. Ekonominio efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Ekonominio efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiksniai, įtakojantys ekonominį efektyvumą. Ekonominio efektyvumo nustatymas ir vertinimo rodikliai. Ab “stumbras“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 04 20
Lietuvos ir Estijos biudžetai
Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Biudžeto ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 04 30
Verslo aplinkos analizė statybos įmonė
UAB „Statyba“ vidinės aplinkos analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Esamos gamybinės bazės analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Įmonės finansinė situacija. Esamos situacijos analizė. Rizikų apibūdinimas. Rizikos mažinimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 08 03
Įmonės analizė TV sistemos
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 01 15
Tikslinės rinkos nustatymas
AB „Rokiškio pienas“ tikslinės rinkos nustatymas. Įvadas. Pozicionavimas. Pozicionavimas pagal vertę. Prekių ženklas. Prekinio ženklo galia. Tikslinių grupių strategijos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2012 11 07
Vokietijos makroaplinkos analizė
Įvadas. Vokietijos politinis-teisinis klimatas. Vokietijos ekonominė padėtis. Vokietijos socialinė- kultūrinė aplinka. Vokietijos technologinė- mokslinė aplinka. Vokietijos gamtinė aplinka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 06 12
„Brexit“ pasekmės ir prognozės
Įvadas. Referendumas dėl pasitraukimo iš ES – „Brexit“. Politinės, ekonominės ir finansinės „Brexit“ pasekmės ir prognozės. Derybos su ES. Ekonominės ir finansinės pasekmės. Chaosas rinkose po referendumo. Ekonomikos augimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2017 04 06
Lietuvos bei nyderlandų ekonominių rodiklių (bvp, nedarbas, atlyginimai) palyginamoji analizė
Lietuvos bei nyderlandų ekonominių rodiklių (bvp, nedarbas, atlyginimai) palyginamoji analizė. Lietuvos ekonomikanyderlandų ekonomikanedarbasnedarbo lygis lietuvoje. Darbo atlyginimas atlyginimai nyderlanduoseatlyginimų augimas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 04 04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema