Ekonomikos analizės (3)

520 dokumentų
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų analizė
Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010 – 2020 metų strateginis planas. Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų biudžeto pajamų ir biudžeto asignavimai iš skolintų lėšų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 05 21
Tikslinės rinkos nustatymas
AB „Rokiškio pienas“ tikslinės rinkos nustatymas. Įvadas. Pozicionavimas. Pozicionavimas pagal vertę. Prekių ženklas. Prekinio ženklo galia. Tikslinių grupių strategijos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2012 11 07
"ZARA" rinkodaros planas
Įvadas. P modelis. Paslauga. Kainodara. Pasiskirstymas. Rėmimas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Įmonė. Konkurentai. Pirkėjai. Rinkos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 05 26
AB Grigiškės veiklos analizė
Įvadas. Lietuvos ūkio ir medienos sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Medienos sektoriaus apžvalga. Įmonės ab „Grigiškės“ strategijos analizė. Ab „Grigiškės“ finansavimo ir investavimo sprendimų bei tarptautinės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 41 puslapis
2015 02 20
Lietuvos bei nyderlandų ekonominių rodiklių (bvp, nedarbas, atlyginimai) palyginamoji analizė
Lietuvos bei nyderlandų ekonominių rodiklių (bvp, nedarbas, atlyginimai) palyginamoji analizė. Lietuvos ekonomikanyderlandų ekonomikanedarbasnedarbo lygis lietuvoje. Darbo atlyginimas atlyginimai nyderlanduoseatlyginimų augimas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 04 04
Sprendimų priėmimas įmonėje
Įvadas. Uab „velomanija“. Planavimas. Planavimo samprata. Planavimo efektyvumas. Vadovavimas. Motyvacijos svarba. Motyvacijos modeliai. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Vadovavimo stilius. Motyvacija ir valdymas “velomanijoje”. Kontrolė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 12 12
Išsivysčiusių šalių mokesčių sistemos
Įvadas. Teorinė dalis. Trumpa mokesčių sistemos istorija. Mokesčių sistemos samprata. Išsivysčiusių šalių mokesčių sistemos. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. JAV mokesčių sistema. Japonijos mokesčių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2013 10 29
Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas
Įvadas. Mokesčių sistemos apibūdinimas. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių sistemos vertinimo teorinis pagrindimas. Mokesčių sistemos Lietuvoje vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 11 13
Logistikos verslo šakos analizė
Įvadas. Bendra logistikos verslo apžvalga. Logistikos verslo lyderiai Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys logistikos verslo įmonių veiklą. Logistikos verslo šakos įtaka bendrai Lietuvos ūkio ekonominei verslo įmonių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 05 27
Statybos įmonės veiklos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Uab „Gora“ įmonės veiklos charakteristika. Uab „Gora“ finansinių rodiklių analizė. Uab „Gora“ balanso vertikalioji analizė. Uab „Gora“ balanso horizontalioji analizė. Uab „Gora“ pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 puslapiai
2015 02 14
APB ,,APRANGA‘‘ įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Pagrindiniai finansiniai santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2016 08 15
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 07
Makroekonomikos straipsnio analizė
Mažiau gyventojų – „mažiau“ bedarbių. Kokias makroekonomines problemas matome? Kokios situacijos sprendimo priemonės siūlomos straipsnyje ir kokie gali būti matomi rezultatai? Kokias situacijos sprendimo priemones siūlo makroekonomikos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 02 06
Statybos įmonės analizė
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės misija ir vizija. Įmonės atliekama veikla. Renovacija. Įmonės darbuotojai ir valdymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 03 25
Verslo aplinka
Įvadas. Makro aplinka, jos poveikis įmonei. Politinė aplinka, jos poveikis įmonei. Įstatyminė (teisinė) aplinka, jos poveikis įmonei. Socialinė aplinka, jos poveikis įmonei. Ekonominė aplinka, jos poveikis įmonei. Technologinė aplinka, ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 01 17
Įmonės konkurencingumo analizė Pandora
Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę, gaminami produktai ir jų grupės. Produktų platinimo kanalai ir jų vystymo tendencijos. Tarptautinės veiklos ekonominiai rodikliai. Rinkų dalies pokyčiai. Pandora A/S rinkos atskiruose regionuose ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2018 03 30
Lietuvos biudžetas analizė
Įvadas. Lietuvos valstybės biudžeto pajamų analizė. Lietuvos valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. Lietuvos valstybės biudžeto balansavimas. Lietuvos ir Latvijos valstybių biudžetų pajamų ir išlaidų palyginimas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2014 04 17
Utenos trikotažas trikotažinių gaminių rinkos tyrimas
Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stjudento t-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Apibendrinimas išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2012 10 02
Ab Vilniaus degtinė finansinė analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „vilniaus degtinė“ charakteristika. Balanso dinaminė ir struktūrinė analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir. Struktūrinė analizė. Įmonės struktūrinių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 20 puslapių
2012 11 27
Lietuvos ir Vokietijos mokesčių sistemos palyginimas
Lietuvo ir vokietijos mokesčių palyginimas. Lietuvos ir Vokietijos Gyventojų pajamų mokestis. Lietuvos ir Vokietijos pridetinės vertės mokestis (PVMAkcizai. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2014 11 22
Pest analizė. Politinė aplinka. Ryšių reguliavimo tarnyba užtikrina, kad. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Swot analizė. Inovatoriškumas. Patikimas ir kokybiškas ryšys. Greita reakcija. Aukšta klientų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2013 06 11
Baltijos šalių makroekonominiai rodikliai
Įvadas. Ekonomika ir jos šakos. Makroekonomika ir jos pagrindiniai rodikliai. Baltijos salių ekonominė situacija. Bendrasis vidaus produktas (BVP) - svarbiausias makroekonominis rodiklis. BVP apskaičiavimas ir jo augimas. Bendrasis vidaus ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 08 04
Ekonominė dalis
Baigiamojo darbo ekonominės dalies metodinių nurodymų tikslas – suteikti studentams informaciją apie ekonominės dalies rengimo tvarką, įforminimo reikalavimus. Šioje metodinėje priemonėje pateikti reikalavimai yra rekomendacinio ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 04 01
Rinkos tyrimas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos naujos statybos 2-3 kambarių butų rinkos analizė
Rinkotyra rinkos tyrimas.Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Nekilnojamojo turto rinka. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto rinkos samprata. Nekilnojamojo turto rinkos vertę lemiantys veiksniai. Vilnius, kaunas ir klaipėda apžvalga. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2013 06 06
Barack Obama and the Bush Tax Cuts Atvejo analizė
Barack Obama and the Bush Tax Cuts Atvejo analizė.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 18
Lietuvos respublikos mokesčių sistema
Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Įvadas. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių samprata ir jų funkcijos. Mokesčių klasifikacija. Pagrindinių lietuvos respublikos mokesčių. Apžvalga. Tiesioginiai mokesčiai. Pelno ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 03 07
Panevėžio statybos trestas analizė
Įvadas. Įmonių veiklos analizė. AB „Panevėžio statybos tresto“ veiklos aprašymas. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Horizontalioji ir vertikalioji AB „Panevėžio statybos tresto“ balanso analizė. Horizontalioji ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 puslapiai
2016 07 31
Vilniaus degtinė įmonės analizė
Kokia įmonės pagrindinė veikla? Kokiame sektoriuje ji veikia? Kokį materialųjį turtą turi įmonė? Koks nematerialus turtas yra bendrovėje? Kokios atsargos yra įmonėje? Kokia ilgalaikio materialaus turto nudėvėjimo politika? Finansinės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 04 19
Ispanijos makroekonominiai rodikliai
Įvadas. Makroekonominiai rodikliai. Ispanijos ekonomika. Ispanija. Ispanijos kitų Europos šalių tarptautinių palyginimų rezultatai. Prekyba. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 12 14
Pasiūla ir paklausa
Turinys. Paklausos ir pasiūlos analizė ir jos pritaikymas. Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 20 puslapių
2012 01 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo