Ekonomikos analizės (4)

507 dokumentai
Norway sells Wal - Mart atvejo analizė
2006 metais Norvegijos pensijų (naftos) fondas, kurio turtas viršijo $240 bln. dolierių, pardavė didžiausio JAV mažmeninės prekybos tinklo pasaulyje akcijas, kurių suma sudarė $416 mln. dolierių. Tokio sprendimo pagrinde buvo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 10 27
AB „Anykščių vynas“ veiklos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Įmonių veiklos analizės reikšmė. Įmonių veiklos analizės uždaviniai. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB „Anykščių vynas“. Praktinė dalis. Vertikalioji balanso rodiklių analizė. Horizontalioji ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 12 04
Bitė Lietuva analizė
Projektinio darbo tikslas. Nagrinėjamos organizacijos pristatymas. Uab„Bitės“ 3G ryšio matavimai Lietuvoje. Uab „Bitė Lietuva“ pajamos. Uab„Bitės“ Balso telefonija. Uab„Bitės“SMS pristatymas. Uab „Bitė Lietuva“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 02 11
Finansinės veiklos analizė Gubernija
Akcinės bendrovės „gubernija“ finansinės veiklos analizė. Ab „gubernija“ charakteristika. Ab „gubernija“ trumpalaikio mokumo analizė. Ab „gubernija“ įsiskolinimo laipnio analizė. Ab „gubernija“ turto apyvartumo analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 04 20
Rinkos tyrimas suvenyrai
Veiksnių, įtakojančių suvenyrų pasirinkimą, analizė. Įvadas. Veiksnių, įtakojančių suvenyrų pirkimą koncepcijos modelis. Kiekybinis tyrimas. Anketa. Apklaustų respondentų atsakymai pagal anketoje pateiktus klausimus. Apklausos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2013 03 09
Nedarbo tendencijos
Įvadas. Nedarbas ir gyventojų užimtumas teoriniu požiūriu. Darbo rinkos samprata. Nedarbo samprata. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Nedarbas, infliacija ir ekonomikos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2016 08 03
Imonės Regitra finansinė analizė
Įvadas. Uab ,,regitra“ alytaus filialo charakteristika. Vį “regitra”alytaus filialo. -. Met. Veiklos rezultatų bei finan- sinės padėties vertinimas atlikus finansinių koeficientų analizę. Pardavimų ir investicijų pelningumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 02 03
Ispanijos makroekonominiai rodikliai
Įvadas. Makroekonominiai rodikliai. Ispanijos ekonomika. Ispanija. Ispanijos kitų Europos šalių tarptautinių palyginimų rezultatai. Prekyba. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 12 14
Pelno nesiekianti organizacija UNESCO ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Ne pelno siekiančios organizacijos samprata. Ne pelno siekiančios organizacijos požymiai ir funkcijos. Trumpai apie Unesco. Unesco Misija. Pagrindinės penkios UNESCO funkcijos. Unesco valdymo sistema. Praktinė dalis. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2015 03 01
Švietimo finansavimas ir jo problemos Lietuvoje
Švietimas XXI a. vienas svarbiausių valstybės uždavinių. Lietuvos švietimo įstatyme teigiama, kad švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 12 02
Vilniaus degtinė finansinė analizė
Ab „vilniaus degtinė“ finansinė analizė. Įvadas. Ab „vilniaus degtinė”. Ii pusmečio finansinė analizė. „vilniaus degtinė“ pelningumo rodikliai. Ab „vilniaus degtinė“ likvidumo rodikliai. Ab „vilniaus degtinė“ skolos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 59 puslapiai
2013 05 07
Elektroniniai atsiskaitymo būdai: pranašumai ir trūkumai
Įvadas. Elektroninė bankininkystė. Internetinės bankininkystės privalumai. Internetinės bankininkystės trūkumai. Teikiamų internetinės bankininkystės paslaugų vartotojai. Internetinės bankininkystės paslaugos internetu. Elektroninė ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2017 01 02
Įmonės konkurencingumo analizė Pandora
Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę, gaminami produktai ir jų grupės. Produktų platinimo kanalai ir jų vystymo tendencijos. Tarptautinės veiklos ekonominiai rodikliai. Rinkų dalies pokyčiai. Pandora A/S rinkos atskiruose regionuose ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2018 03 30
Imonės veiklos analizė UAB Eoltas
Įvadas. Uab “Eoltas” veiklos pristatymas. Uab “Eoltas” finansinių ataskaitų analizė. Uab “Eoltas” santykinių rodiklių analizė. Uab “Eoltas” veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. Uab “Eoltas” rizikos įžvalga ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2015 01 05
Norvegijos makroekonomikos analizė
Norvegijos pagrindinių ekonominių rodiklių analizė. Ekonomikos augimas. Išteklių naudojimo alternatyvūs kaštai. Didžiausias nedarbas Telemarko grafystėje. Bendras vidaus produktas BVP . Bendrasis vidaus produktas BVP. Infliacijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 12 28
Norway Sells Wal - Mart Atvejo analizė (2)
Norway Sells Wal - Mart Atvejo analizė (2).
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 18
Sąnaudų ir pelno analizė Ab „Lietuvos geležinkeliai“
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorine dalis. Pajamų apibūdinimas ir reikšmė. Sąnaudų apibūdinimas ir reikšmė. Pelno apibūdinimas ir reikšmė. Praktinė dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ charakteristika. AB „Lietuvos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 03 23
Draudimo bendrovių palyginimas
Įvadas. Draudimo bendrovių istorija ir vykdoma veikla. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pagrindinių taisyklių palyginimas. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų statistiniai duomenys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2012 08 29
Įmonės analizė UAB „Boslita“ ir Ko
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės produkcija. Darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, koordinavimas. Ssgg (swot) analizė. Uab „Boslita“ ir Ko ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 11 03
Lietuvos makroekonominių rodiklių apžvalga
Lietuvos makroekonomikos rodiklių apžvalga. Tokių pasikeitimų atvirajame ekonomikos sektoriuje buvo tikimasi. Darbas apie lietuvos makroekonomikos rodiklių kaitą, prognozuojamą, taip pat apie krizės laikotarpį.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 05 23
Produktų traškučių analizė ir palyginimas
Produktas a įprastas „estrella“ traškučiai. Produktas b“eko”„lantchips“ traškučiai. Jūsų pastabos (koks galėtų būti idelaus produktas). Savybės ir kokybė. Aprašyk kiekvieną produktą ir jo ypatumus. Kuris produktas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2012 12 07
Akcijų rinka Lietuvoje ir jos plėtros galimybės
Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Akcijos, akcijų tipai. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų rūšys. Privilegijuotosios akcijos. Akcijų rinka Lietuvoje. Ab nasdaq omx Vilnius veikla. Rinkos dalyviai. Vertybinių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2016 08 06
Įmonės Sanitex žmogiškųjų išteklių analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Trumpas įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir darbuotojų skaičius. Įmonės teikiamos paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos. Darbuotojam sudarytos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2016 05 17
Kapitalas
Kapitalo analizė. Kapitalo pakankamumo svarbos pagrindimas. Banko kapitalo pakankamumo vertinimo metodai. Bankų kapitalo pakankamumui vertinti koncepcijas. Kapitalo rizikos įvertinimas. Kapitalo rūšys. Aktyvų įvertinimas pagal riziką. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 28
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė
Įvadas. Nuosavo kapitalo analizė. Nuosavo ir skolinto kapitalo santykio analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Ab “Vermutas” nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė. Nuosavo kapitalo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 09 28
Paslaugų įmonės mambo pizza analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Informacija apie įmonę „mambo pizza“. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės “mambo pizza” teikiamos paslaugos. Picerijos „mambo pizza“ pagrindiniai konkurentai ir palyginimas. Picerijos „mambo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2012 11 28
Pelno nuostolio ataskaita
Įvadas. Finansinės atskaitomybės komponentai. Pelno (nuostolio) ataskaitos raida. Pelno (nuostolio) ataskaitos formai užpildyti reikalingi rekvizitai. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 04 30
Pieno žvaigždės finansinių ataskaitų analizė
Analizės rezultatų vertinimas ir siūlymai. Turto ir nuosavybės struktūra. Pajamų, savikainų, sąnaudų, pelnų dinamika. Investicijų pelningumo rodiklių dinamika. Pardavimų pelningumo rodiklių dinamika. Lėšų formavimo šaltinių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2012 02 20
ES šalių makroekonomikos rodiklių lyginamoji analizė (Danija ir Estija)
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbe naudojami metodai. Danijos ir Estijos bendroji charakteristika. Danijos ir Estijos šalių makroekonomikos rodiklių lyginamoji analizė Gyventojų skaičius pagal skurdumo lygį. Šalių gyventojų nedarbo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 11 27
Lietuvos maisto pramonės analizė
Maisto produktų ir gėrimų gamybos pramonės svarba ekonomikoje. Lietuvos pramonės šakų dalis bendrojoje. Dalis šalies bendrojoje pridėtinėje vertėje. Bendrosios pridėtinės vertės. Užimtųjų dalis. EKSPORTAS *, % nuo prekių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 04 18
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema