Ekonomikos analizės (5)

520 dokumentų
Kapitalas
Kapitalo analizė. Kapitalo pakankamumo svarbos pagrindimas. Banko kapitalo pakankamumo vertinimo metodai. Bankų kapitalo pakankamumui vertinti koncepcijas. Kapitalo rizikos įvertinimas. Kapitalo rūšys. Aktyvų įvertinimas pagal riziką. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 28
Kavos analizė 4p požiūriu
Įvadas. Kavos charakteristika ir klasifikacija. Kavos kilmė ir istorija. Kavos savybės ir rūšys. Kavos asortimento Lietuvos rinkoje analizė. Kavos paskirstymo Lietuvoje vietos. Kavos kaina. Kavos rėmimo komplekso analizė. Išvados. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 05 24
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė
Įvadas. Nuosavo kapitalo analizė. Nuosavo ir skolinto kapitalo santykio analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Ab “Vermutas” nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė. Nuosavo kapitalo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 09 28
Pelno nuostolio ataskaita
Įvadas. Finansinės atskaitomybės komponentai. Pelno (nuostolio) ataskaitos raida. Pelno (nuostolio) ataskaitos formai užpildyti reikalingi rekvizitai. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 04 30
Pest analizė (2)
Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 02 04
Pieno žvaigždės finansinių ataskaitų analizė
Analizės rezultatų vertinimas ir siūlymai. Turto ir nuosavybės struktūra. Pajamų, savikainų, sąnaudų, pelnų dinamika. Investicijų pelningumo rodiklių dinamika. Pardavimų pelningumo rodiklių dinamika. Lėšų formavimo šaltinių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2012 02 20
AB „Rokiškio sūris“ analizė
Įvadas. Finansinė analizė. AB AB „Pieno žvaigždės“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizantalioji analizės. AB „Pieno žvaigždės“ balanso horizontalioji analizė. AB „Pieno žvaigždės“ balanso ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2017 05 10
ES šalių makroekonomikos rodiklių lyginamoji analizė (Danija ir Estija)
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbe naudojami metodai. Danijos ir Estijos bendroji charakteristika. Danijos ir Estijos šalių makroekonomikos rodiklių lyginamoji analizė Gyventojų skaičius pagal skurdumo lygį. Šalių gyventojų nedarbo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 11 27
Lietuvos maisto pramonės analizė
Maisto produktų ir gėrimų gamybos pramonės svarba ekonomikoje. Lietuvos pramonės šakų dalis bendrojoje. Dalis šalies bendrojoje pridėtinėje vertėje. Bendrosios pridėtinės vertės. Užimtųjų dalis. EKSPORTAS *, % nuo prekių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 04 18
Lietuvos mokesčių sistema ir jos problemos
9( 2 atsiliepimai )
Lietuvos mokesčių sistema ir jos problemos. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 09 22
Mokėjimų balanso analizė
Įvadas. Mokėjimų balanso samprata ir sudėtis. Mokėjimų balanso samprata. Mokėjimų balanso struktūra. Einamoji sąskaita. Kapitalo ir finansinės sąskaitos. Lietuvos mokėjimų balanso 2009-2013 m. analizė. Einamosios sąskaitos balansas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 11 12
Saldainių rinkos analizė
Įvadas. Saldainių dėžutės. Potenciali tikslinė rinka, jos segmentai. Pelningiausias segmentas. Pagrindiniai konkurentai. Vietiniai gamintojai. Importuotojai. Vartojimo intensyvumas. Reguliarus/banguojantis. Vartojimą paskatinantys impulsai. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 05 18
Duomenų analizės metodai
Įvadas. Duomenys ir informacija. Duomenų analizės metodai. Paprasta kiekybinė analizė. Paprasta kokybinė analizė. Antrinė duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 11 22
Įmonės asortimento analizė
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tikslo uždaviniai. Uab Samsonas. Uab „Samsonas“ asortimento analizė. Asortimentas. Uab „Samsonas“ rinkos situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 06 17
Infrastruktūros finansavimas: Sidnėjaus miesto tunelis
Infrastruktūros finansavimas Sidnėjaus miesto tunelis. Pesimistinis scenarijus. Metinės pajamos. Projekto NPV variacijos diapazonas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 17
Pensijų fondų efektyvumas
Įvadas. Pensijų apmokestinimo nuostatos. Socialinio draudimo sistema. Valstybinės socialinio draudimo senaties pensija ir jos analizė. Pensijų fondai. Apčiuopiami mokesčiai. Administravimo ir turto mokesčiai. Ar pinigai saugūs ? Fondo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 25
UAB H&M strateginis planavimas
UAB „ hennes & mauritz “ veiklos pristatymas. UAB „ hennes & mauritz “ išorinės aplinkos analizė. UAB „ hennes & mauritz “ vidinės aplinkos analizė. UAB „ hennes & mauritz “ verslo plėtros vystymosi strateginės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2017 04 17
Verslininkystė
9( 2 atsiliepimai )
Verslininkystė – kas tai? Jos reikšmė, verslo vadybos raida. Verslininkystės samprata. Pagrindinės sąvokos. Diskusijų klausimai ir užduotys.
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2012 11 27
Emigracijos ekonometrinė analizė
Įvadas. Emigracija ir jos vaidmuo šalies ekonomikoje. Emigracijos iš lietuvos 2000 – 2011 metais apžvalga ir analizė. Emigraciją lemiančių veiksnių analizė. Bendras vidaus produktas. Vidutinios mėnesinis bruto darbo užmokestis. Asmenų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2014 01 06
Finansinė analizė City service
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Ab „city service“ balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ab „city service“ pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ab „city service“ santykinių rodiklių analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 54 puslapiai
2013 10 24
Finansinis namų ūkio tyrimas
Įvadas. Namų ūkio charakteristika. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Pajamos. Išlaidos Pinigų srautas. Taisytini namų ūkio aspektai. Asmeniniai finansiniai tikslai. Rinkos analizė. Išvados.
Ekonomikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2014 03 26
Finansų analizė
Uab „šiaulių vandenys“ veiklos charakteristika. Uab „šiaulių vandenys‘ finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Uab „šiaulių vandenys“ horizontalioji, vertikalioji pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 37 puslapiai
2012 12 05
Įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė
Įvadas. Ūkio subjekto analizės teorinė dalis. Horizontalioji ūkio subjekto analizė. Vertikalioji ūkio subjekto analizė. Santykinė ūkio subjekto analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Rinkos vertės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 04 14
Koreliacinė analizė
Koreliacinė ir regresinė analizė. Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslai ir problema. Veiksniai, lemiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys ir jų paskirstymo žemėlapis pradinių duomenų statistikai. Koreliacinė regresinė analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 27
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė. Straipsnio tikslas. Pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė pelno ekonominė reikšmė ir jo analizė. Pelno rodiklius lemiantys veiksniai. Pelningumo rodiklių reikšmė ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 03 23
Nedarbo lygio analizė taikant matematinius ir statistinius metodus
Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Įvadas. I. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo vystymosi. Apžvalga. Darbo jėgos ištekliai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2012 03 09
Rusijos embargo poveikis Lietuvos įmonėms (pieno pramonės sektoriui)
Įvadas. Embargo pasekmės Lietuvos eksportui. Embargo pasekmės mėsos sektoriui. Embargo pasekmės pieno sektoriui. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 05 05
Švedijos ekonomika
Bendra ūkio apžvalga. Švedijos Darbo resursai. Švedijos Darbo rinka. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Švedijos Pramonė. Švedijos Žemės ūkis. Ryšiai su pasauliu. Ryšiai tarp švedijos ir pabaltijo. Švedijos Užsienio prekyba. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2016 08 04
Vartojimo išlaidų analizė
Vartojimo išlaidų analizė. Įvadas. Namų ūkio pajamos. Pajamų samprata ir jos reikšmė. Namų ūkio pajamų sudėtis ir šaltiniai. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų samprata. Vartojimo išlaidų skirstymas. Veiksniai, darantys ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 02 18
AB „Grigeo grigiškės“ regresinė analizė
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ aprašymas. AB „Grigeo grigiškės“ regresinė analizė. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. Grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimo pajamoms. Pardavimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 12 06
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo