Ekonomikos analizės (5)

507 dokumentai
Lietuvos mokesčių sistema ir jos problemos
9( 2 atsiliepimai )
Lietuvos mokesčių sistema ir jos problemos. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 09 22
Mokėjimų balanso analizė
Įvadas. Mokėjimų balanso samprata ir sudėtis. Mokėjimų balanso samprata. Mokėjimų balanso struktūra. Einamoji sąskaita. Kapitalo ir finansinės sąskaitos. Lietuvos mokėjimų balanso 2009-2013 m. analizė. Einamosios sąskaitos balansas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 11 12
Duomenų analizės metodai
Įvadas. Duomenys ir informacija. Duomenų analizės metodai. Paprasta kiekybinė analizė. Paprasta kokybinė analizė. Antrinė duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 11 22
Įmonės asortimento analizė
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tikslo uždaviniai. Uab Samsonas. Uab „Samsonas“ asortimento analizė. Asortimentas. Uab „Samsonas“ rinkos situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 06 17
Pensijų fondų efektyvumas
Įvadas. Pensijų apmokestinimo nuostatos. Socialinio draudimo sistema. Valstybinės socialinio draudimo senaties pensija ir jos analizė. Pensijų fondai. Apčiuopiami mokesčiai. Administravimo ir turto mokesčiai. Ar pinigai saugūs ? Fondo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 25
Finansinė analizė City service
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Ab „city service“ balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ab „city service“ pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ab „city service“ santykinių rodiklių analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 54 puslapiai
2013 10 24
Finansinis namų ūkio tyrimas
Įvadas. Namų ūkio charakteristika. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Pajamos. Išlaidos Pinigų srautas. Taisytini namų ūkio aspektai. Asmeniniai finansiniai tikslai. Rinkos analizė. Išvados.
Ekonomikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2014 03 26
Įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė
Įvadas. Ūkio subjekto analizės teorinė dalis. Horizontalioji ūkio subjekto analizė. Vertikalioji ūkio subjekto analizė. Santykinė ūkio subjekto analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Rinkos vertės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 04 14
Įmonės Kauno grūdai analizė
Įvadas. Įmonės veikla. Istorija. Veiklos sritys. Gaminama produkcija. Darbuotojų sauga ir sveikata. Rizikos veiksniai ir klasifikacija pramoninėse įmonėse. Rizika ir jos šalinimo bei mažinimo priemonės. Gaisrinė sauga. Išvados. Naudota ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 14
Koreliacinė analizė
Koreliacinė ir regresinė analizė. Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslai ir problema. Veiksniai, lemiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys ir jų paskirstymo žemėlapis pradinių duomenų statistikai. Koreliacinė regresinė analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 27
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė. Straipsnio tikslas. Pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė pelno ekonominė reikšmė ir jo analizė. Pelno rodiklius lemiantys veiksniai. Pelningumo rodiklių reikšmė ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 03 23
Nedarbo lygio analizė taikant matematinius ir statistinius metodus
Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Įvadas. I. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo vystymosi. Apžvalga. Darbo jėgos ištekliai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2012 03 09
Pest analizė (2)
Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 02 04
Saldainių rinkos analizė
Įvadas. Saldainių dėžutės. Potenciali tikslinė rinka, jos segmentai. Pelningiausias segmentas. Pagrindiniai konkurentai. Vietiniai gamintojai. Importuotojai. Vartojimo intensyvumas. Reguliarus/banguojantis. Vartojimą paskatinantys impulsai. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 05 18
Švedijos ekonomika
Bendra ūkio apžvalga. Švedijos Darbo resursai. Švedijos Darbo rinka. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Švedijos Pramonė. Švedijos Žemės ūkis. Ryšiai su pasauliu. Ryšiai tarp švedijos ir pabaltijo. Švedijos Užsienio prekyba. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2016 08 04
Ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analizės objektas ir metodas. Analizės šaltiniai ir jų rūšys. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. Finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. PRAKTINĖ DALIS. Įmonės „X“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2015 05 06
AB „Grigeo grigiškės“ regresinė analizė
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ aprašymas. AB „Grigeo grigiškės“ regresinė analizė. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. Grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimo pajamoms. Pardavimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 12 06
Ekonominė analizė
Ab „x“ ekonominė analizė. Įvadas. Trumpa bendrovės „jonava” charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 06 16
UAB H&M strateginis planavimas
UAB „ hennes & mauritz “ veiklos pristatymas. UAB „ hennes & mauritz “ išorinės aplinkos analizė. UAB „ hennes & mauritz “ vidinės aplinkos analizė. UAB „ hennes & mauritz “ verslo plėtros vystymosi strateginės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2017 04 17
AB „Rokiškio sūris“ analizė
Įvadas. Finansinė analizė. AB AB „Pieno žvaigždės“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizantalioji analizės. AB „Pieno žvaigždės“ balanso horizontalioji analizė. AB „Pieno žvaigždės“ balanso ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2017 05 10
Emigracijos ekonometrinė analizė
Įvadas. Emigracija ir jos vaidmuo šalies ekonomikoje. Emigracijos iš lietuvos 2000 – 2011 metais apžvalga ir analizė. Emigraciją lemiančių veiksnių analizė. Bendras vidaus produktas. Vidutinios mėnesinis bruto darbo užmokestis. Asmenų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2014 01 06
Finansinė atskaitomybė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Ab „pieno žvaigždės“ horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „Pieno žvaogždės“ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 44 puslapiai
2013 10 24
Finansų analizė
Uab „šiaulių vandenys“ veiklos charakteristika. Uab „šiaulių vandenys‘ finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Uab „šiaulių vandenys“ horizontalioji, vertikalioji pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 37 puslapiai
2012 12 05
Infliacija ir nedarbas Trumpojo ir ilgojo laikotarpių Filipso kreivės
Įvadas. Užimtumas ir nedarbas. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacija ir nedarbas. filipso kreivė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 05 16
Paskirstymo kanalas
Įvadas. AB „Panevėžio stiklas” grūdinto stiklo rinkos situacijos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Prekės pristatymas. Grūdinto stiklo tiksliniai vartotojai. AB „Panevėžio stiklas” grūdinto stiklo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2012 01 12
Suomijos rinkos analizė
Įvadas. Rinkos samprata. Suomijos rinkos analizė. Geografiniai, demografiniai ir kultūriniai rodikliai. Politiniai veiksniai. Teisė. Ekonomikos apžvalga. Prekybos sąlygos. Išvados. Literatūra. Žodis “rinka” savo kilme reiškia vietą, ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 07 25
Vartojimo išlaidų analizė
Vartojimo išlaidų analizė. Įvadas. Namų ūkio pajamos. Pajamų samprata ir jos reikšmė. Namų ūkio pajamų sudėtis ir šaltiniai. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų samprata. Vartojimo išlaidų skirstymas. Veiksniai, darantys ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 02 18
AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno ( nuostolių) ataskaitos analizė. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės finansinės veiklos analizę. Horizontaliąją balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę. Vertikaliąją ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2017 04 17
AB Rokiškio sūris ir AB Pieno žvaigždės finansinė analizė
Įvadas. Įmonių ab rokiškio sūris ir ab pieno žvaigždės veikla. AB Rokiskio suris. Finansinių analizių atlikimo būdai. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė.
Ekonomikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 01 17
Arginta verslo analizė
Istorija. Strategija. Ateities vizija. Vystymas. Dabartis ir ateitis. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonių grupės „Arginta Group“ įkūrėjai ir vadovai. Įmonės produkcija/paslaugos ir technologijos. Įmonės struktura ir pareigybių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 41 puslapis
2015 06 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema