Ekonomikos aprašymai

76 dokumentai
Banko garantijos ir jų panaudojimas finansiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Banko garantijos sąvoka ir bruožai. Garantijos forma. Banko garantijų klasifikacija. Tiesioginė garantija. Netiesioginė garantija. Sąlyginė garantija. Nesąlyginė garantija. Pagrindinės ir papildomos garantijų rūšys. Garanto ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 17 puslapių
2013 12 14
Gamybos procesas ir gamybos tipai
Gamybos procesas ir gamybos tipai. Gamybos proceso esmė. Yra trys gamybos proceso sudedamosios dalys, elementai. Darbo objektus galima suskirstyti į keturias pagrindines grupes. Žaliavos ir pagrindinės medžiagos. Visų gamybos procesų ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 11 puslapių
2013 05 04
Naujo produkto aprašymas žaislas
Produkto aprašymas. Poreikio kurį tenkina produktas aprašymas. Iliuzija. Tikslinė rinka. Numatomi pardavimo kanalai. Reklaminės žinutės turinys, jos pateikimo kanalai. Planuojamas pardavimų pasiskirstymas. Gyvavimo trukmė. Pagrindiniai ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2014 10 21
Kababinė verslo aprašymas
Kebabinės verslo aprašymas ekonomikos pamokai. Kebabinė. Paslaugas. Padažus darom patis. Darbuotojus renkamės pagal. Valdymas. Darbas. Algos. Isilavinimai. Valdymas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2013 09 17
Pasirinktos įmonės Klaipėdos nafta pagrindinių rodiklių kaita
Įmonės turtas. Trumpalaikis įmonės turtas. Ilgalaikis įmonės turtas. Įmonės įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Grynasis pelnas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2016 05 23
Kėdainių ledų fabrikas skaidrės
Aprašomas šis fabrikas,jo gamyba,veikla,siekiai. Kėdainių ledų fabrikas dadu. Ledų “dadu” šūkis. Ledų asortimentas. Gaminimo įranga. Pagrindinės gaminimo žaliavos. “dadu” ledų eksportas. “dadu” ledai lietuvoje. “dadu” ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 13 puslapių
2013 05 11
Skaitmeninių duomenų analizė spss
Skaitmeninių duomenų analizė. Įvertinamas atitikimas normaliam skirstiniui. Spss – descriptive statistics. Vizualizacija. T-testas. Priminimas. Neparametriniai metodai. Jei skirstinys nėra normalus. Grupių palyginimui. Kategorinių duomenų ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 18 puslapių
2013 05 31
Bazelis III Trečiasis Bazelio susitarimas
Bazelis III ( arba Trečiasis Bazelio susitarimas ) yra pasaulinė , savanoriška reguliavimo sistema banko kapitalo pakankamumo , testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir rinkos likvidumo rizika. Susitarimas buvo sukurtas Bazelio komiteto ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2015 05 17
Du tėčiai - turtingas ir vargšas Knygos apžvalga
Robertas T. Kijosakis Šeron L. Lechter. Du tėčiai – turtingas ir vargšas. Knygos apžvalga.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2014 11 29
Migracijos tendencijos
Migracijos tendencijos. Migracijos teorijos. “ protų nutekėjimas ”. Dabartinės pasaulinės migracijos bruožai. Migracija Europoje. Migracijos tendencijos Lietuvoje. Pasaulinės darbo jėgos migracijos pasekmės.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 13 puslapių
2015 05 26
Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos
Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos. Pajamų nelygybė ir jos priežastys. Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Rizika. Kiti pajamų ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2013 05 08
Knygos aprašymas Verslo menas
Raymond T. Yeh ir Stephanie H. Yeh knyga „Verslo menas“ – tai knyga, kuri supažindina jos skaitytojus su vienomis didžiausių pasaulio įmonių ir konkrečiais pavyzdžiais aprašo, kaip šioms bendrovėms pavyko įdiegti kinų stratego ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2015 05 17
Mikroekonomikos pagrindai aprašymas
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai Ekonomika. Ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos samprata. Mikroekonomika ir makroekonomika. Mikroekonomikos teorijos pagrindai. Pozityvinė mikroekonomika. Mikroekonomikos mokslo metodai ir būdai. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 11 puslapių
2015 11 30
UAB Klaipėdos konteinerių terminalo apžvalga
Autokrautuvo vairuotojas. Vilkiko vairuotojas. Reach-stacker tipo krautuvo vairuotojas. RTG tipo krano operatorius. Autokrautuvas. Uosto vilkikas su šasi. Reach-stacker tipo krautuvas. RTG tipo kranas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2016 03 11
Pest analizė makro aplinka
Makro aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Lietuvos inovacijų politiką yra realizuojama per šias strategijas ir programas. Inovacijų politikos strategijos ir programos buvo suderintos su šiais valstybės dokumentais. Metų mokslinių ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 06 17
Ekonomika ir kiti mokslai
Ekonomika ir kiti mokslai. Socialinių ir gamtos mokslų skirtumas. Ekonomika ir archeologija bei istorija. Ekonomika ir sociologija. Ekonomika ir psichologija. Ekonomika ir politika. Ekonomika ir matematika. Ekonomika ir etika. Šaltiniai.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 09 04
Mokesčiai aprašymas
Pridėtinės vertės mokestis. Apmokestinamasis asmuo. Atsiskleidęs tarpininkas. Darbo veikla. Ekonominė veikla. PVM objektas. PVM tarifo taikymas. Pelno mokestis. Apmokestinamasis vienetas. Lietuvos apmokestinamasis vienetas. Lietuvos vienetas. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2016 01 07
Personalo skyriaus administratoriaus pareigybiniai nuostatai
Personalo skyriaus administratoriaus pareigybiniai. Nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 05 05
Pest analizė aprašymas
Politinė – teisinė aplinka. Santykiai su Latvija. Santykiai su Lenkija. Santykiai su Baltarusija. Santykiai su Rusija.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2016 12 03
Didžioji depresija
Didžioji depresija. Metai. Didžiosios Depresijos pradžia. Metai. Metai. Metai. Krizė pramoninėse šalyse. Krizė Lietuvoje. Krizė aplinkinėse šalyse. Krizės pasekmės. Priežastys. Pasekmės. Infliacija. Finansų sistemos griūtis. Valiutų ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2014 04 26
Ekonomikos teorijos
Įvadas. Keinsizmas. Liberalizmas. Merkantilizmas. Išvados. Literatūros ir informacijos sąrašas.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2014 11 18
Kavinės įkūrimas
Kaip atsidaryti kavinukę. Ar turite galimybių suformuoti veiklai reikalingą pradinį kapitalą? Kokie bus jūsų veiksmai, kuriant šį verslą? Ar jūs įsivaizduojate, kokia tai bus kavinė? Kokioje vietoje kavinė bus atidaryta? Kaip ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2014 11 13
LEU ir McDDonald's tobulinimo sprendimai
Tobulinimo sprendimai. Tobulinimo galimybės. Lietuvos edukologijos universitetas. UAB „McDonald‘s“. Ekonominiu aspektu. Aplinkos aspektu. Kultūriniu ir socialiniu aspektu.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2014 04 27
Skalbyklos ir valymo paslaugos Verslo pristatymas
Skalbyklos ir valymo paslaugos. Trumpas verslo idėjos pristatymas. Numatomos investicijos ir būtinos išlaidos. Suma, Eur. Potencialus tiekėjas, kurio komercinis pasiūlymas pridedamas. Pajamų ir sąnaudų prognozės prielaidos.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 07 08
Atsiskaitymo paslaugos
Atsiskaitymo paslaugos. Bankų sąskaitų rūšys. Mokėjimų rūšys. Mokėjimo sistema litas rls. Mokėjimo sistema MMS. Paskatos pradėti SEPA projektą. Pagrindinis SEPA projekto įgyvendinimo tikslas. SEPA koordinavimas ir įgyvendinimas. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2016 04 20
Ekonomikos principai
Pirmasis principas. Kaip yra priimami sprendimai? Antrasis principas. Kaip žmonės sąveikauja? Trečiasis principas. Kaip ekonomika veikia? Šaltiniai.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2014 05 18
Finansų rinka aprašymas
Pinigai. Finansų rinka. Centrinio banko vaidmuo reguliuojant palūkanų normą trumpuoju laikotarpiu. Prekių rinkos analizės trumpuoju laikotarpiu pagrindinės išvados. Pagrindiniai skyriaus uždavyniai. Prekių mainų ir mainų priemonių ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 13 puslapių
2016 11 21
Lietuvos - Vengrijos mokesčiai
Lietuvos ir Vengrijos mokesčių sistemos. Lietuvo ir vengrijos mokesčių sistemos anotacija. Raktiniai žodžiai. Įvadas Temos aktualumas. Straipsnio tikslas. Straipsnio uždaviniai. Tyrimo objektas. Lietuvoje taikomi mokesčiai. Vengrijoje ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2015 05 06
Micro and Macro Theory and Application
Average cost is the total cost divided by the output. When there is a small output the average cost will be high due to the fixed costs being spread over a small number of units of output. As the output increases average cost shall fall as each ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 04 14
Mokesčių sistema aprašymas
Mokesčių sistema. Mokesčiai yra įstatyminiu pagrindu besiremiantys privalomi mokėjimai į tam tikro valdymo lygio biudžetą valstybės ar savivaldybių. Trys pagrindinės mokesčiu funkcijos. Fiskalinė funkcija. Perskirstomoji funkcija. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 04 21
×