Ekonomikos konspektai

480 dokumentų
Anglijos mokesčių sistema
Mokesčiai skirstomi į asmeninius mokesčius (personal taxes) ir verslo mokesčius (business taxes). Gyventojų pajamų mokestis. Palikimo (paveldėjimo) mokestis. Akcijų, nt pardavimo mokestis. Savivaldybės mokestis. Socialinio draudimo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 29
Viešojo sektoriaus ekonomika konspektas
Kokius pagrindinius klausimus sprendžia viešojo s sektoriaus ekonomistas? Išvardinkite ir aprašykite. Visuomenės galimybių kreivė. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius? (išvardinkite). Pereinamojo laikotarpio rinkos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 10 10
Gamybos organizavimo pagrindai
Gamybos organizavimo pagrindai. Gamybos procesas ir gamybos tipai. Gamybos proceso esmė. Gamybos tipai. Pagrindinės gamybos organizavimas. Gamybos organizavimas erdvėje. Gamybos proceso organizavimas laike. Srovinės gamybos organizavimas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 80 puslapių
2018 01 15
Ekonomikos formulės
Formulių konspektas. Įmonės rentabilumas. Gamybos rentabilumas. Statybos įmonės rentabilumas. Tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo (amortizacijos) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas mažėjančios vertės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 12 27
Finansų teorijos konspektas (2)
Kas yra palūkanos ? Kas yra palūkanų norma ? Kas yra diskonto norma ? Kuo skiriasi paprastos palūkanos nuo sudėtinių ? Koks metodas taikomas skolos likučiui apskaičiuoti , kai taikomos paprastosios palūkanos ir skolos trukmė iki metų ? ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 05 17
Verslo finansai egzamino teorija
Teoriniai klausimai Koks yra skirtumas tarp palūkanų ir palūkanų normos. Kokia yra rinkos palūkanų norma ir kaip ji nustatoma. Kokie veiksniai yra nagrinėjami kreditoriui nustatant palūkanų normą. Kaip infliacija veikia potencialaus ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2019 02 20
Ekonometrijos konspektas
Ekonometrijos kurso klausimai. Kas yra ekonometrija? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios yra modelių grupės? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie modeliai vadinami funkciniais? Kas sudaro balansinius modelius? Ką ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 10 10
Verslo planas skaidrės
Skaidrės verslo plano parengimui. Verslo idėjos pagrindimo planas. Užduotis. Parengti verslo idėjos pagindimo planą pagal paskaitų metu pristatytą verslo idėją. Įvadas. Teorinė – projektinė dalis. Verslo aprašymas. Marketingas. Rinka. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2013 02 21
Mikroekonomika egzamino klausimai
Mikroekonomika egzamino klausimai - atsakymai. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos sąlygomis. (grafikas). Įmonės nuostolio minimizavimas tobulosios konkurencijos sąlygomis. (grafikas). Įmonės veiklos sustabdymo taškas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 03 17
Socialinė politika
Socialinė politika. Socialinės apsaugos ir socialinės politikos samprata. Socialinės apsaugos sistema ir socialinė politika lietuvoje. Rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje yra akivaizdi gyventojų pajamų ir jų gerovės diferenciacija. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 12
Makroekonomika konspektai
7,5( 2 atsiliepimai )
Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos ir rodikliai. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas pajamų metodu. Pinigų atsiradimo ir raidos istorija. Pinigų funkcijos. Pinigų multiplikatorius. Bendroji ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 01 10
Makroekonomikos egzamino atsakymai
9( 3 atsiliepimai )
Studijų dalykas. Makroekonominiai rodikliai.  Kas yra BVP?  Kas yra BNP?  Koks yra skirtumas tarp BVP ir BNP?  Kas įskaičiuojama į BVP , jį nustatant?  Kas nėra įskaičiuojama į BVP , jį nustatant?  Kokie yra kiti ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 01 05
Makroekonomikos konspektas (4)
9( 2 atsiliepimai )
Remiantis MS MD modeliu , pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite perteklinės pinigų emisijos poveikį ekonomikai ir ūkio augimui. Remiantis AS AD modeliu , pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite , kaip formuojasi visuminio vartojimo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 10 14
Mikroekonomika konspektai
Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Ekonominės sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2012 01 11
Savireguliacijos mechanizmas
Apibūdinkite recesinį tarpsnį. Remiantis AS/AD modeliu grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip veikia rinkos savireguliacijos mechanizmas susiformavus recesiniam tarpsniui. Apibūdinkite infliacinį tarpsnį. Remiantis AS/AD modeliu ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 05 01
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 28
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 13
Kokybes valdymas ir optimizavimas
Kokybės organizavimo tislai. Veikimo sfera ir taikymo sritis. Pagrindiniai kokybės rodikliai. Terminai ir apibūdinimai. Kokybės sistemos. Standartai reglamentuojantys kokybės sistemas. Kokybės valdymo sistemos. Kompleksinė kokybės valdymo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 07 30
Ekonometrijos egzamino testas
9,5( 4 atsiliepimai )
Laiko eilutės gali būti suformuotos iš įvairaus dažnumo tačiau vienodo periodiškumo duomenų. Laiko eilutės gali būti išskaidomos į trendą ,, ciklinius ir sezoninius svyravimus dviem būdais – sumos ir sandaugos. Nustatyti tokius ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 06 08
Rusija ir NVS
Rusija ir NVS šalys. Rusija. Ukraina. Kazachija. Baltarusija. Gruzija. Armėnija. Azerbaidžanas. Uzbekija. Kirgizija. Turkmėnija. Tadžikija.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 05 11
Transporto ekonomika konspektas (2)
Antroji dalis. kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Įmonių rūšys. Kelių transporto turtas. Kelių transporto turto ekonominė esmė, struktūra ir ypatumai. Ilgalaikis kelių ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 75 puslapiai
2015 11 12
Verslo plano rengimas (2)
Verslo plano rengimas. Verslo plano esmė ir reikšmė. Verslo plano nauda. Verslo plano nauda tiekėjams. Verslo plano tikslai. Verslo planui reikalinga informacija. Verslo planui keliami reikalavimai ir jo rengimo etapai. Verslo plano titulinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 01 15
Rinkodara konspektas
Realioji rinka. Vartojimo prekių rinka. Gamybinės paskirties prekių rinka. Valstybinė rinka. Tarptautinė rinka. Prekybininkų – tarpininkų rinka. Monopolija. Grynoji konkurencija. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Fiziologiniai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 07 23
Buhalterijos konspektai
Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 227 puslapiai
2011 12 27
Euro įvedimo galimybės Lietuvoje
Įvadas. Pinigų samprata. Pinigų sąvoka. Pinigų rūšys. Pinigų raida. Pinigų sąjungos. Pinigų sąjungų esmė. Ekonominė ir pinigų sąjunga europoje. Euro reikalavimai ir jų vykdymas. Lietuva ir euras. Euro nauda. Bandymai įsivesti ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2013 01 03
Paslaugų ekonomika konspektas
Paslaugų ekonomika. Paslaugų ūkio plėtros prielaidos. Paslaugų ūkio raidos etapai. Paslaugų samprata ir savybės. Paslaugų klasifikavimo galimybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kainodaros metodai ir strategijos. Paslaugos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 04 28
Gamybos kaštai
Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Privatus ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2011 12 28
Marketingo tyrimų teorija
Marketingo tyrimų esmė. Marketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimų kilmė. Marketingo tyrimų naudojimas. Marketingo tyrimų naudojimas įvairiuose prekės gyvavimo cikloetapuose. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 88 puslapiai
2012 03 14
Svarbiausias viešojo sektoriaus ekonomikos konspektas
Kokius pagrindinius klausimus sprendžia viešojo sektoriaus ekonomistas ? Išvardinkite ir aprašykite. Valstybs finansų sistema , jos grandys. Biudžeto samprata. Biudžeto samprata , jo struktra , konsoliduotas biudžetas. Biudžeto samprata ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 10 14
Ekonometrijos konspektas (3)
Kas yra ekonometrija? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios modelių grupės? Kokie modeliai vadinami funkciniais? Kas sudaro balansinius modelius? Ką nustato optimizaciniai modeliai? Kokie ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2016 08 08
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo