Ekonomikos kursiniai darbai (3)

1630 dokumentų
Žemaitijos pienas finansinė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab "žemaitijos pienas" pranašumų, trūkumų, galimybių, grėsmių analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pranašumai. Ab „žemaitijos pienas“ trūkumai. Ab „žemaitijos pienas“ galimybės. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2013 05 28
Debitoriniai įsiskolinimai
Debitorinių įsiskolinimų samprata. Debitoriniai įsiskolinimai. Abejotinos skolos ir kitos gautinos sumos. Debitorinių įsiskolinimų rūšys ir apskaita. Išlaidų apskaita ir atskaitomybė. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 07 23
Įmonės finansinės veiklos vertinimas
Įvadas. Įmonės finansinės veiklos vertinimas. Finansinės analizės rūšys. Ekonominis įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 04 16
Lietuvos eksporto ir importo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Užsienio prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Praktinė dalis. Importo ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2011 12 28
Finansinės rizikos įvertinimo metodai ir jų analizė
Įvadas. Rizika. Rizikos rūšys. Finansinės rizikos valdymas. Finansinės rizikos mažinimo metodai. Matematinis rizikos įvertinimo būdas. Taikomos formulės įvertinant finansinę riziką. Vaizdinė medžiaga. Finansinės rizikos įvertinimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 13
Ab Linas finansinė būklė horizontalioji ir vertikalioji analizė
Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 11 20
Mokesčių lengvatos
Įvadas. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčių turinys. Mokesčių rūšys. Mokesčių sistemos lengvatos. Mokesčių lengvatų bendrosios nuostatos. Lengvatos. Atleidimas nuo mokesčio. Lengvatos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 03 30
Ūkio subjekto buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Organizacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Operacijų registravimas apskaitos registruose. Organizuojant apskaitą stambiose įmonėse. Ataskaitų sudarymas. Buhalterinės apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 28
Lyginamoji Lietuvos ir Anglijos mokesčių analizė
Lyginamoji Lietuvos ir Jungtinės Karalystės mokesčių naštos 2001 - 2011 m. analizė. Įvadas. Mokesčių naštos apibrėžimas ir jos skaičiavimo metodika. Mokesčių našta pagal mokesčių rūšis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 18
Pieno žvaigždės finansinė analizė
Įvadas. Ab „pieno žvaigždės“ veikla. Rinkos vertės koeficientai. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Grynojo pelningumo rodiklio analizė pagal faktorinės analizės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2012 05 14
Apranga įmonės analizė
Ivadas. Apb “apranga” finansinės ataskaitos. Pelno ( nuostolių ) ataskaita. Balancas. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apb “apranga” finansinės būklės analizė. Pajamos. Pelningumas. Turto panaudojimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 02 10
Biudžetinių istaigų buhalterinė apskaita
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių sąrašas ir trumpas aprašymas. Didžiosios knygos ruošinys (darbinė lentelė). Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 04
Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje
Rizikos sąvoka ir analizuojamos dalys. Rizikos ir neapibrėžtumo samprata. Rizikos sąvoka ir funkcijos. Rizikos identifikavimo būdai. Rizikos veiksniai ir klasifikacija. Bendra rizika ir pelningumas. Rizikos analizės būdai. Rizikos valdymas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 09
Senukai eStrategijos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veikla. Konkurentai. E-komercija senukuose. E-strategijos apžvalga. Pagrindiniai esamos e-strategijos bruožai. “Septynių c“ analizė. Kontekstas. Turinys. Ryšiai. Komunikacija. Pardavimų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 12 30
Ilgalaikio materialiojo turto auditas
9,2( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Ilgalaikio turto apskaitos. Audito plano sudarymas. Ilgalaikio turto planas. Ilgalaikio audito programa. Procedūros ilgalaikio materialaus turto audite. Išvada. Nuorodų sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 10 22
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įvadas. Ilgalaikio turto efektyvus panaudojimas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto ekonominė reikšmė. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Efektyvumo rodiklių analizė. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Tarptautinių krovinių gabenimas iš Lietuvos į Europos šalis
Įvadas. Tarptautinės logistikos esmė bei reikšmė. Tarptautinės logistikos tipai bei ypatumai. Tarptautinė logistika ir es rinka. Krovinio gabenimo bei jų pasirinkimo ypatumai. Vandens keliais gabenamas krovinys. Antžeminis krovinio gabenimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 10 04
Tarptautinės prekybos salygos ir jų vertinimas
Įvadas. Tarptautinės prekybos esmė, pagrindinės sąlygos. Teisinis pagrindas – jt vienos konvencija. Tarptautinės prekybos samprata ir priežastys. Pagrindiniai mokėjimo sąlygų požymiai. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2010 12 20
Veiklos ekonominė analizė Apb „Apranga“
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab „apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Ssgg analizė. Balanso ir peno/nuostolių ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 02
Vilkyškių pieninės strateginė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos strateginė analizė. „Vilkyškių pieninės” makro aplinkos analizė. Analizė pagal penkių konkurencinių jėgų modelį. Organizacijos apibūdinimas. Esama vilkyškių pieninės strategija, konkurencinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 02 19
Bankroto prognozavimas
Įvadas. Bankrotas ir jo prognozavimas teoriniu aspektubankroto esmė. Bankroto prognozavimo modeliai teoriniu aspektu. E. Altman bankroto prognozavimo modelis. Tisshaw bei j. Fulmer bankroto prognozavimo modeliai. Ca – score bankroto prognozavimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 05 24
Rokiškio sūris finansinė analizė
Trumpa ab „rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Ab „rokiškio sūris“balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa ab „rokiškio sūris“ balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 05 08
Infliacija Lietuvoje ir jos priežastys
Infliacija ir jos priežasčių Lietuvoje analizė.Įvadas. Infliacija. Infliacija, jos formos. Infliacijos rūšys. Infliacija lietuvoje. Infliacijos priežastys Lietuvoje. Bendrosios pasiūlos infliacija. Bendrosios paklausos augimas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 11 13
Investicinio portfelio valdymas
Įvadas. Darbo metodika. Teorinė analizė. Investicinių tikslų formulavimas. Investicinės politikos formavimas. Portfelio strategijos parinkimas. Investicinių instrumentų atranka. Investicijų efektyvumo įvertinimas. Investicijų portfelio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 12 20
Finansinė analizė Uab Jupoja
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės esmė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. E. Altman modelis. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 01 12
Pelningumo didinimas
Pelningumo didinimasab „Panevėžio statybos trestas“. Summary. Įvadas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. Įmonės bendra charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės. Ab „panevėžio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 04
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Parama smulkiam ir vidutiams verslui. Es paramos teikimo smulkiam ir vidutiniam verslui nuostatos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 18
Taksi įmonės analizė ir marketingo strategijos modelio formavimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „bukama“ perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 20
Transporto rinkos tyrimai
Rinkos tyrimai. Įvadas. Transporto sprendimų priėmimas. Nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas. Lizingas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 01 12
Valstybės biudžetas analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto horizontali pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto vertikali pajamų analizė. Lr valstybės biudžeto pajamų analizės komentaras. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 04 17
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo