Ekonomikos magistro darbai

40 dokumentų
Kredito rizikos valdymas komerciniame banke
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmö. Kredito rizikos samprata. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rizika. Pozicijos rizika. Susigrąžinimo rizika. Kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos matavimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2015 05 16
Įmonės finansai analizė prognozavimas sprendimai
Darbe analizuota įmonės, užsiimančios gana specifine veikla – bankrutuojančių įmonių turtopardavimu ir debitorinių įsiskolinimų perpirkimu – finansinės būklės analizė. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės finansinės būklės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 100 puslapių
2012 05 14
Įmonės veiklos analizė ir investicinės galimybės
Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės ir investicinių projektų vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė, uždaviniai, tikslai, vartotojai, rūšys ir metodai. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2013 12 08
IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo sąvokos ir terminai. Metodologinė vartotojų lojalumo formavimo analizė. Vartotojų lojalumo samprata. Lojalumo koncepcijos yapatumai. Vartotojų lojalumo lygiai ir grupės. Vartotojų lojalumo nauda ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2012 05 04
Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizö. Ekonomikos augimas ir jo ryšys su kitais makroekonominiais rodikliais. Ekonomikos augimo teorinö samprata. Ekonomikos augimo ir jį atspindinčių kitų makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveika. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2013 10 29
Vertybinių popierių emisijos Lietuvoje. Magistro darbas.
Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2012 01 15
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos efektyvumo ir perspektyvų ekonominis vertinimas
Įvadas. Šilumos gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo ypatumai. Pagrindinių sąvokų analizė. Šilumos energetikos vieta nacionalinės energetikos strategijoje. Aplinkosauginių sprendinių svarba šilumos gamybos sektoriui. Europos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2017 03 15
Inžinerinių projektų ekonominis vertinimas. Magistro darbas.
Įvadas. Inžinerinė veikla ir jos organizavimas projektais. Inžinerinių projektų vertinimo metodika. Ekonominio įvertinimo tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 56 puslapiai
2011 12 28
Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo vartinimo teoriniai aspektai. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo metodai. Įmonės veiklos vertinimo metodų įvairovė ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2017 12 27
Lietuvos azotinių trąšų eksporto pelningumo analizė
Summary. Įvadas. Problemos analizė. Lietuvos azotinių trąšų eksporto pelningumas. Lietuvos trąšų gamybos ir eksporto analizė. Lietuvos azotinių trąšų eksporto analizė. Alternatyvių dujų importo į Lietuvą galimybių analizė. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 76 puslapiai
2016 05 27
Lietuvos mokesčių sistemos teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Metodologinės apmokestinimo problemos. Mokesčiai, jų ekonominė ir socialinė reikšmė. Mokesčių raidos bruožai. Apmokestinimo instrumentarijus. Mokesčio elementai. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Mokesčių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2014 06 18
Lietuvos 2007-2013m. ES paramos panaudojimo strategijos. Magistro darbas
Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos II-sios prioritetinės krypties – konkurencinga ekonomika – perspektyvų numatymas. Įvadas. Ekonomikos konkurencingumo koncepcija. Ekonomikos konkurencingumo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 108 puslapiai
2011 03 30
Sausumos krovininio transporto paslaugų paklausą lemiančių veiksnių poveikio analizė ir vertinimas ES šalyse
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Krovininio transporto paslaugų paklausos ir ją lemiančių veiksnių poveikio teorinė analizė. Krovininio transporto paslaugų paklausos samprata ir pagrindinės charakteristikos. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 77 puslapiai
2017 04 06
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė UAB „Mituva“
Įvadas. Magistro darbo autorė. Vadovas. Recenzentas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Nusidėvėjimo objektas Gamybos ir finansinių svertų įtaka pelningumo ir apyvartumo rodikliams. Išvados ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 88 puslapiai
2018 11 06
Lietuvos lizingo rinkos ypatumai
Privalumai ir trūkumai. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Teoriniai sprendimai. teoriniai lizingo aspektai. Lizingo raida pasaulyje ir Lietuvoje. Lizingo klasifikacija. Lizingo įmokų skaičiavimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2017 01 02
Apskaitos informacijos panaudojimas komercinių įmonių pelningumui didinti. Magistro darbas
Įvadas. Apskaita ir jos informacijos vaidmuo įmonės ekonomikai. Apskaitos istorinė apžvalga. Apskaitos reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos principai. Įmonės pelno formavimosi ypatumai. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2012 01 04
Fizinių asmenų investavimo Lietuvos komerciniuose bankuose alternatyvų vertinimas
Fizinių asmenų investavimo lietuvos. Komerciniuose bankuose alternatyvų. Vertinimas. Įvadas. Investavimo teorinė analizė. Investavimo ypatumai finansinėse institucijose. Šiuolaikinių investavimo teorijų taikymas fizinių asmenų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2014 03 16
Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas
Įvadas. Valstybės mokesčių sistemos teoriniai aspektai. Mokesčių reikšmė ir funkcijos. Mokesčių kultūra. Pajamų iš mokesčių surinkimą sąlygojantys procesai. Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2017 06 07
Valstybės skola (4)
Įvadas. Temos aktualumas. Valstybės skolos samprata, klasifikacija ir skolinimosi priemonės. Valstybės skolos ir jos valdymo teoriniai aspektai. Valstybės skolinimosi poreikį lemiantys veiksniai. Tybės skolos valdymas. Baltijos šalių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 120 puslapių
2017 12 21
Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencijos, prognozės, perspektyvos
Santrauka. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinis darbo rinkos formavimosi aspektas. Samdomojo darbo istorinė raida. Darbo rinkos samprata ir darbo ekonomikos objektas. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtybės. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2017 04 09
Alternatyvų ekonominė analizė. Magistro darbas.
Įvadas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 45 puslapiai
2012 01 10
Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Magistro darbas.
Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2011 12 28
Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: prielaidos technologijų plėtrai. Magistro darbas.
Įvadas. Lisabonos strategijos reformų būtinybė Europos sąjungos nacionalinėse valstybėse. Lisabonos strategijos atsiradimo 2000 metais būtinybė ir tikslai. Nacionalinių valstybių prioritetai Lisabonos strategijos atžvilgiu. Nacionalinių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2011 12 28
Restruktūrizuotos UAB veiklos finansinė analizė 2008 - 2013 m. ir plėtros galimybių įvertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos finansinės analizės esmė. Įmonių veiklos finansinės analizės reikšmė, būtinumas ir tikslai. Įmonių veiklos finansinės analizės rūšys, uždaviniai ir būdai. Įmonių finansinės veiklos vertinimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2018 11 16
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Turinys. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklį įtakoję veiksniai. Lentelė Duomenys, reikalingi Trendo funkcijai apskaičiuoti. Lentelė UAB „Skuodo šiluma“ 2008 -2010 m. IMT apyvartumo rodikliai. Lentelė UAB „Skuodo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2018 12 29
Įmonės pelningumo analizė ir prognizavimas
Įvadas. Pelno ir pelningumo teorinė analizė. Finansinės analizės samprata ir rodikliai. Pelno ir pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Pelno sudėtis. Veiksnių, darančių įtaką pelnui, teoriniai aspektai. Pelningumo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2020 01 10
Pramonės įmonės verslo strategija: AB „Mažeikių nafta” atvejo analizė
Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strategijos samprata. Strategijos formavimo modelių analizė. Įmonės esamos padėties analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Prekės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2019 03 04
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos regionalizacijos aspektu. Tiesioginės užsienio investicijos regioninės politikos aspektu. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikai. Veiksniai, lemiantys tiesiogines užsienio ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 127 puslapiai
2019 06 09
Lietuvos savivaldybių finansai, jų struktūra bei tendencijos
Įvadas. I. Lietuvos savivaldybių finansų struktūra. Lietuvos biudţetinė sandara ir savivaldybių finansų struktūra. Savivaldybių nebiudţetiniai fondai bei jų raida. II. Fiskalinės decentralizacijos principas lietuvos viešųjų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2019 01 23
Ekonominių veiksnių įtaka nekilnojamojo turto rinkai
Turinys. Įvadas. Nekilnojamo turto rinką lemiančių ekonominių veiksnių teorinė apžvalga. Nekilnojamojo turto rinkos mokslinėje literatūroje apžvalga. Nekilnojamojo turto vertinimo teisinis reguliavimas. Nekilnojamojo turto kainas ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 54 puslapiai
2019 06 08
×