Ekonomikos namų darbai

510 dokumentų
Investicinio portfelio sudarymas
Įvadas. Darbo tikslas: parodyti gebėjimą pritaikyti investicijų rizikos teorines žinias finansinių investicijų valdymo sprendimams priimti. Darbo uždaviniai. Teoriškai aprašyti individualaus investavimo proceso žingsnius;. Pagrįsti ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2011 03 07
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 3 variantas
9,3( 6 atsiliepimai )
Skolos padengimas periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duotas y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (. Skirtingų obligacijų ) ir juos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 12 07
Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos; duomenų normalumas; išskirtys; koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 05 04
Kelių transporto produkcijos savikainą
Kelių transporto produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliacijos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2011 03 08
Makroekonomikos egzamino klausimai ir atsakymai
Ką nagrinėja makroekonomika? Kokios yra. Ekonomikos teorijos mokyklos ir ką jos skelbia? Kokie makroekonomikos uždaviniai:. Kas yra makroekonomika? Kas yra stagfliacija? Kas yra makroekonominė politika? Kokios yra grupės savaip aiškinančios ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2012 03 20
Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos UAB Vica pota ataskaita
Įvadas. Bendrovės struktūra. Uab „vica pota“. Įmonės veikla. Buhalterio darbo aprašymas. Direktoriaus pareigybiniai nuostatai. Prekių grupės aprašymas. Naudojama biuro įranga. Specializuotos kompiuterinės programos. Finansinė ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2011 03 22
Finansų pagrindai namų darbas
Finansu namu darbas Nr 2. Uždaviniai.. Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 65‘000 Lt. Lėšas, reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko, imant ilgalaikę, per 4 metus padengiamą, paskolą, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 05 09
Lietuvos gyventojų skaičius. Ekonometrikos namų darbas.
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atliekamas tyrimas. Tyrimui naudojami konkretūs. Metų duomenys lietuvos gyventojų skaičių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2011 12 28
Mikroekonomikos namų darbų 7 variantas
9,6( 5 atsiliepimai )
Teorinės užduotys. Testiniai klausimai. Ekonomikos teorija teigia, jog riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai, tai. Įvairių gamybos veiksnių derinių ir gaminamos produkcijos tarpusavio ryšys gali būti atvaizduojamas. Žemės, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 11
Mikroekonomika Namų darbas 9 variantas
Namų darbas 9 variantas. Teorinės užduotys 1 užduotis testiniai klausimai. Kas lemia konkrečios prekės paklausos sumažėjimą. Vartotojų pajamų sumažėjimas. Jei , du kartus padidinus visus išteklius , gamybos apimtis nepadidėja du ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 12
Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
AB Sanitas verslo rizika ir jos mažinimo galimybės. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Pagrindinė veikla. Kokybė. Gamyba. Tiekėjai. Pardavimai. Konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Pelningumo rodikliai. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2012 10 11
Makroekonomika 2 namų darbas. Ekonominis augimas. Nedarbas. Infliacija
Ekonominis augimas. Nedarbas. Infliacija. Naudotos literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 03 13
Referatas apie tarptautinę prekybą
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos privalūmai ir trūkumai. Išvados.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 01 23
Apskaitos namų darbas
Užduotis. Sąskaitų likučių balansas. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės parengimo lentele. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Paskolos sutartis. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2012 01 04
Ab „pieno žvaigždės“ strateginė analizė namų darbas
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ pristatymas. Vizija, Misija. AB „Pieno žvaigždės” Vizija. AB „Pieno žvaigždės” Misija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Strateginių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2015 11 29
Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas
Įvadas. Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pirkėjų skolų likučių patvirtinimas. Atidėjimų abejotinoms ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 03 19
Finansinių investicijų valdymas
Investavimo strategija. Įmonių investiciniai rodikliai. Vertybinių popierių portfelio sudarymas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 10 04
Namų ūkio finansinė analizė ir finansinis planas namų darbas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Analitinė dalis. Namų ūkio finansiniai rodikliai 2015m. Vasario 28 dieną. Namų ūkio fazė. Namų ūkio finansiniai tikslai. Trumpalaikis. Ilgalaikis. Rinkos analizė. Trumpalaikis tikslas. Ilgalaikis tikslas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2016 05 31
Buhalterinės apskaitos namų darbas UAB Neda
Uab „Neda III“ Bendrasis žurnalas. Uab „Neda III“Bendrasis žurnalas (koreguojamieji įrašai). Didžiosios knygos sąskaitos. Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab „Neda iii“ balansas. Literatūra.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2016 01 07
Mikroekonomika namų darbas 3 variantas
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra. Namų darbas 3 variantas. Teorinės užduotys 1 užduotis testiniai klausimai. Nustatykite veiksnius , lemiančius bendrųjų pajamų mažėjimą. Ribinių išlaidų augimą sąlygoja. Ką turi bendro ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 12 07
Mikroekonomika. Namų darbas 10 uždavinių
Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sndorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2011 12 29
Mikroekonomikos namų darbas 8 variantas
Kokį prekių derinį pasirinks vartotojas, jei nori maksimizuoti pasitenkinimą, tačiau piniginės pajamos yra ribotos. Nagrinėjant gamybos teoriją, ribinė techninė pakeitimo norma apibūdinama. Sprendžiant iš duomenų pav. , monopolinės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 09 12
Investicinio portfelio formavimas
Investicinio portfilio formavimas ir analizė. Investavimas. Darbo tikslas Sudaryti investicinį portfelį ir nustatyti jo kitimo priežastis. Darbo uždaviniai. Investicinio portfelio sudarymas. Pasirinktų analizės metodų pritaikymas. Glaustų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 12 01
Valdymo apskaita namų darbas (4)
Darbo tikslas –. Darbo uždaviniai. UŽDUOTIS Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. Tiesioginis darbas. Pridėtinės išlaidos. Iš viso gamybos išlaidų. Nebaigtos gamybos likučių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 31
Finansų namų darbas
Viso 7 užduotys su sprendimais. Užduotis: įmonė nagrinėja du alterntyvius investicinius projektus a ir b. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginti šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Užduotis: Prekę X gamina ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 12 13
Kainodara nam7 darbas Moteriško švarkelio kainos nustatymas
Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) kainos nustatymas. Produkto kainos skaičiavimas bendrųjų išlaidų metodu EXW sąlygomis. Produkto kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Produkto pardavimo apimties pokyčio nenuostolingumo ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 01 02
Mikroekonomika namų darbas 1 variantas
Teorinės užduotys. 1 užduotis testiniai klausimai. Iš kelių pateiktų atsakymų išrinkite vieną teisingą ir pagrįskite savo sprendimą. Pasirinktą atsakymą galite paryškinti (pastorinti šriftą, pabraukti ar įrašyti kita pasirinkta ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 08 11
Produkcijos savikainos analizė
Įvadas. Įmonės ab „stumbras“ charakteristika. Įmonės ab „stumbras“ produkcijos savikainos analizė. Įmonės ab „stumbras“ produkcijos savikainos plano įvykdymas. Metais. Pažyma. Įmonės ab „stumbras“ išlaidų vienam ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 05 10
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 3 variantas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 05 15
Nekilnojamojo turto rinkos tyrimas
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos tyrimas Vilniaus mieste, Santariškių mikrorajone. Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos teoriniai aspektai. Nekilnojamojo turto rinkos samprata. Nekilnojamojo turto vertę lemiantys veiksniai. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2014 03 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo