Ekonomika (307)

9523 dokumentai
Statistinė informacija is jos paieška
Įvadas. Statistinės informacijos samprata. Statistinės informacijos svarba. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 04
Statistinis automobilių srauto Vilniaus mieste tyrimas
Statistinis automobilių srauto Vilniaus mieste tyrimas. Tikslas. Išsiaiškinti labiausiai paplitusią automobilių markę. Automobilių markės. K. A. Automobilių spalvos. Važiuojančių keleivių skaičius. T. Išvados. Daugiausiai markių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 01
Statistinis stebėjimas skaidrės
Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo esmė. Statistinių stebėjimų pavyzdžiai. Statistinis stebėjimas. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės statistinio stebėjimo. Organizacinės formos. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2019 09 08
Straipsnio teksto analizė
Internetiniame puslapyje delfi.lt. http://pilietis.delfi.lt/voxpopuli/naujosios-valdzios-kryptis-atgal-i-socializma.d?id=60354623 perskaičiau E. Rutkūno straipsnį „Naujosios valdžios kryptis - atgal į socializmą“, publikuotą ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 05 26
Strateginių objektų privatizavimas Dabartinė vyriausybės turto privatizavimo politika
Įvadas. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo politikos principai. Privatizavimo būdai. Privatizavimo nauda. Lietuvos žemės ūkio banko. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 05 07
Studentų požiūris į jų pasirinktą specialybę: motyvacijos stojant, studijuojant bei projekcija į ateitį
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Ankstyvieji požiūriai į motyvaciją. Motyvas ir jo samprata. Motyvų rūšys. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos sąvokos reikšmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Tyrimo rezultatų analizė. Kauno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 01 04
Stygius ir alternatyvieji kaštai
Kodėl tiek daug poreikių nepatenkinami, nors prekių gamyba ir paslaugų tiekimas vis didėja. Viena iš priežasčių. Poreikiai – visa tai, ko reikia žmogui egziztuoti ar malonumui tenkinti. Mūsų poreikiai atrodo niekada nepasotinami, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 12 10
Subordinuotos paskolos
Subordinuotos paskolos rinka Lietuvoje analizė. Subordinuotų paskolų grąžinimo eiliškumas. Subordinuotų paskolų rinkos analizė Lietuvos įmonės pavyzdžiu.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2014 11 07
Sumani specializacija Lietuvoje
Įvadas. Sumanios specializacijos samprata. Sumani specializacija Lietuvoje. Sumanios specializacijos poveikis Lietuvos investicijoms. Rodiklių analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 05 02
Sumokėti ir į savivaldybių biudžetus įskaityti mokesčiai
Įvadas. Statistika. Tatistika tai informacija apie veiklą ar procesą, išreikštą skaičiais, lentelėmis ar diagramomis. Mūsų statistikos tyrimo tikslas. Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Santykinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 04 12
Suomijos regionai ir jų ypatumai
Įvadas. Suomija. Politinė sistema. Geografija. Klimatas. Administracinis suskirstymas. Suomijos regionai. Lapija. Šiaurės Pohjanma. Kainū. Šiaurės Karelija. Šiaurės savas. Pietų savas. Pietų Pohjanma. Pohjanma. Pirkanma. Satakunta. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 11 28
Surenkamų mokesčių į savivaldybių biudžetus priklausomybė ir dinamika
Įvadas. Teorinė dalis. Sąvokos. Regresinės analizės metodo aprašymas. Praktinė dalis. Pradiniai duomenys. Aprašomoji statistika. Koreliacinė analizė.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 02 20
Surenkamų muitų mokesčių įtaka ES ir LT biudžetams
Surenkamų muitų mokesčių įtaka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos biudžetams. Sąvokos. Muitų rūšys. Muitų rūšys pagal apskaičiavimo metodą. Muitinių surenkamų mokesčių tarifai. Populiarių prekių muitų tarifai. Muitų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 05
Sustainable development goals
Content. Glossary. What are the Sustainable Development Goals? The Goals interconnect and in order to leave no one behind. Goal 1 No Poverty. Goal 1 Main Targets. Goal 2 Decent Work & Economic Growth. Goal 2 Main Targets. Goal 3 Zero hunger. Goal ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 01 02
Svaras sterlingas
Svaras sterlingas. Svaras turi daug pavadinimų įvairiose Europos kalbose. Dažniausiai paplitę variantai yra. Libra (iš lot. Libra) – paplitęs pietų Europos kalbose. Kokios Šalys naudoja šiĄ valiutą? Džersis,  Egiptas, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 02 06
Svarbiausi įmonių finansiniai rodikliai
Pelno prognozė. Balanso prognozė. Svarbiausi finansiniai santykiniai rodikliai. Nenuostolingumo analizė.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2020 02 24
Svarbiausios pasaulyje XX -XXI amžiaus kilusios ekonominės krizės ir jų sprendiniai
1929-1933 m. pasaulinė krizė. 1929-1933 m. pasaulinės krizės priežastys. Pasaulinės krizės padariniai. Pasaulinės krizės sprendimai. 2008 - 2009 metų ekonominė krizė. Krizės priežastys. Krizės pasekmės. Išvados. Literatūros ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 10
Svarbiausios pasaulyje XX-XXI a kilusios ekonominės krizės
Įvadas. Didžioji pasaulinė ekonominė krizė. 1929–1933 M. Pasaulinės ekonominės krizės priežastys. 998 m. rusijos ekonominė krizė. 1998 m. rusijos ekonominės krizės priežastys. 1998 m. rusijos ekonominės krizės pasekmės. Rusijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 12 30
Svarbiausios pasaulyje XX-XXI a. Kilusios ekonomines krizės skaidrės
Svarbiausios pasaulyje XX-XXIa. Kilusios ekonominĖs krizės ir jų sprendimaI. Tikslai ir uždaviniai. Ekonominė krizė. Krizės bruožai. Krizės išvengimo priemonės. Didžioji pasaulinė ekonominė krizė. 1929–1933 m. Pasaulinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 12 30
Svarbus Lietuvai ekonominis įvykis „Deutsche Bank“ ateina į Lietuvą
Svarbus Lietuvai ekonominis įvykis „Deutsche Bank“ ateina į Lietuvą. „Deutsche Bank“Prašo įsigyti bankrutuojančio „Snoro“ banko paskolas. Dar dešimtojo dešimtmečio pabaigoje „Deutsche Bank“ buvo susidomėjęs Baltijos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 03
Švedija ir jos dalyvavimas Europos Sąjungos sistemoje
Švedija ir jos dalyvavimas Europos Sąjungos sistemoje. Švedijos socialinė ir ekonominė padėtis. Švedijos gyventojų padėtis. Minimalus mėnesis atlyginimas MMA. Gyventojų pajamų mokestis GMP. Įmonių pelno mokestis. Socialinio draudimo ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 12 13
Švedijos biudžetas
Švedijos BVP augimo tempas 1980 - 2015 metais. Vėlyvais 1980-aisiais Švedija galėjo džiaugtis didžiausiu biudžeto pertekliu iš visų OECD narių. -ųjų pabaigoje, fiskalinė krizė privertė valdžią imtis skubių reformų, viena ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 11 27
Švedijos ekonominiai rodikliai
Švedija. Šalies apibūdinimas ekonomniais rodikliais. Šalies dydis ir vieta. Švedijos karalystė- tai Šiaurės Europos valstybė. Pagrindiniai demografiniai duomenys. Švedijoje gyvena 9 ,6 mln. Žmonių. Gyventojų tankumas yra tik. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 11 29
Švedijos verslo organizavimo specifika
Švedija. Verslo kūrimo formos. Vienintelis prekybininkas Bendrijos asociacija. Reikalavimai registruoti įmonę Švedijoje. Užsiregistruoti Švedijos įmonių registracijos biure. Vienintelis prekybininkas. Nėra pradinio kapitalo Įmonės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 10 29
Šveicarijos ekonomika projektas
Šveicarijos ekonomika. Šveicarijos ekonomika yra viena stabiliausių pasaulio ekonomikų. Pirminiame arba žemės ūkio sektoriuje dirba tik nedidelė darbuotojų dalis. Bankai. Šveicarijos bankų siūlo daug daugiau paslaugų. Laikrodžiai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 02 05
Šveicarijos ir Nestlea įmonės rodiklių kitimas 2011 - 2016 m.
Šveicarijos ir Nestlea įmonės rodiklių kitimas 2011m. -2016m. Tyrimo uždaviniai. Šveicarijos makroekonominiai rodikliai 2011-2016m. Realaus BVP vienam gyventojui kitimo priežastys. Grynasis eksportas Šveicarijoje 2011-2016m. Valiutos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 10 18
Šveicarijos makroelementų analizė skaidrės
Šveicarijos makroekonomikos elementų analizė. Atliko. Nedarbo lygis. Nedarbo lygis – nedirbančių. Bvp. Bendras vidaus produktas (BVP) – lygus toje šalyje sukurtų baigtinių produktų rinkos vertei. Infliacija. Infliacija – prekių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 03 27
Sveikatingumo verslo produkto analizė
Sveikatingumo verslo produkto analizė. Ekonomikos savarankiškas darbas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 12 21
Sveikatos apsaugos finansavimo problemos Lietuvoje
Sveikatos apsaugos finansavimo problemos Lietuvoje. Problemos sprendimas. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 12 06
System-dochodów publicznych na litwie
System dochodów puplicznych na litwie. Dochody państwowe i samorządowe (publiczne) są to zatem zasoby pieniężne. Dochody publiczne mają różne znaczenie przy tworzeniu publicznych funduszy pieniężnych. Zgodnie z terytorialną. Dochody ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 05 14
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo