Ekonomika (308)

9251 dokumentas
Vokietijos mokesčių sistemos samprata ir mokesčių funkcijos
Lentelių sąrašas. Įvadas. Mokesčių sistemos samprata ir mokesčių funkcijos. Vokietijos mokesčių sistemos bendriniai bruožai. Vokietijos tiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis. Individualios veiklos mokestis ir verslo mokestis. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 05 29
Volstritas ir Lietuvos mokslininkai
Volstritas ir Lietuvos mokslininkai. Ko reikia naujiems gaminiams? Naujieji Vasiukai Vilniuje? Ką reikėtų daryti? Ekspertai. Regis, ką bendra gali turėti Volstrito akcijų birža Niujorke ir Lietuvos mokslo žmonės. Pasirodo, turi. Šiandien ...
Ekonomikos rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2011 12 28
Vonios spintelės kainos nustatymas ir lūžio taško atradimas
Įvadas. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. Vonios spintelės gamybos kaštų ir lūžio taško skaičiavimai. Produkto pristatymas. Produkto kainos skaičiavimas bendrųjų išlaidų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 11 30
VSDF įmokos FA ir jų vykdomai veiklai
Įvadas. Sąvokos. Fondo biudžetas. Pajamos. Išlaidos. Nauda fa mokant įmokas į vsdf. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Paslaugoms draustiems psd asmenims. VSD bei PSD mokesčių sistemos. Valstybinio socialinio draudimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 11 22
Vyriausybės išlaidos ir pirkimai
Vyriausybės išlaidos ir vyriausybės pirkimai reikšminiai žodžiai. Įvadas Tyrimo tema .   Tyrimo metodoligija. Tyrimo aprašymas. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 09 18
Vyriausybės išlaidos ir PVM pajamos
Tyrimo tema Vyriausybės išlaidos ir pajamos, gaunamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Darbo problema Deficitinis Lietuvos valstybės biudžetas ir didėjančios pajamos iš PVM. Darbo tikslas Išanalizuoti ir aptarti, kiek išlaidų patiria ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 09 20
Vyriausybės išlaidų struktūra ir jos kitimas
Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas. Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės pajamos. Vyriausybės išlaidos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 03 05
Vyriausybės, savivaldybės skolos finansinės priemonės
Vyriausybės, savivaldybės skolos finansinės priemonės. Tikslas Pateikti vyriausybės. Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) – tai valstybės vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė skolinasi vidaus ir išorės finansų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 30
W Systemie rynkowym i planowym
W Systemie rynkowym i planowym. W Systemie rynkowym i planowym. Gospodarka Rynkowa. Cechy tego systemu to. Gospodarka Planowa. Cechy tego systemu to.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 04 26
X įmonės materialinių išteklių valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonė. Valdymo organai. Veikla ir funkcijos. Klaipėdos uosto ir kitų pakrančių uostų krovos apžvalgos. Detali klaipėdos uosto krovos apžvalga (2010 ir 2011 m. sausio–lapkričio mėn. rezultatų palyginimas). Detali klaipėdos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 01 02
Žaliavinio pieno rinka ir jos veiksniai Lietuvoje
Įvadas. Žaliavinio pieno rinkos ypatumai. Žaliavinio pieno rinkos vystymosi tendencijos Lietuvoje. Pieno pasiūla ir jos veiksniai. Pieno paklausa ir perdirbėjų įtaka rinkoje. Galimi žaliavinio pieno rinkos problemų sprendimo būdai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 12 13
Žaliosios pramonės inovacijos Lietuvoje
Žaliosios pramonės inovacijos Lietuvoje. Žaliosios pramonės inovacijos. Tai nuo. Augantis verslo mastas lemia vis didesnį neigiamą poveikį aplinkai. Programa siekiama vystyti. Programos parama teikiama Lietuvos rinkos ir įmonės lygio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 30
Žemės ištekliai ir jų naudojimas
Žemės ištekliai ir jų naudojimas. Žemės naudmenų ir laisvo žemės fondo ploto kaita Lietuvoje (sausio 1 d. ). Žemės ištekliai ir jų naudojimas. Žemės pagal paskirtį kaita Lietuvoje (sausio 1 d. ). Žemės fondo pasiskirstymas pagal ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 85 puslapiai
2019 02 25
Žemės ūkio apskaitos reformavimas Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Žemės ūkio apskaitos reformavimas Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę referatas. Buhalterinės apskaitos būklės vertinimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Buhalterinės apskaitos pertvarkymo būdai ir terminai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 27
Žemės ūkio gamybiniai ištekliai
Žemės ūkio gamybiniai ištekliai. Efektas. Bendrosios žemės ūkio produkcijos (to meto gamintojų kainomis) struktūra Lietuvoje 2007–2016 m. Bendrosios žemės ūkio. Bendrosios žemės ūkio produkcijos struktūra ES šalyse 2016 m. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 72 puslapiai
2019 02 25
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika Lietuvoje
Įvadas. Ekonomikos sąsaja su žemės ūkiu. Žemės ūkio istorija. Bendroji žemės ūkio politika. Lietuvos ūkio situacija. Plėtros galimybės. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija 2007m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 02 11
Žemės ūkio ir maisto produktų kiekybės sistemos
Įvadas. Remiama veikla. Paramą gauti sąlygos ir reikalavimai. Pareiškėjo įsipareigojimai. Paramos dydis. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Pirkimo procedūros. Paramos paraiškų teikimas. Paramos paraiškų atrankos kriterijai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Žemės ūkio ir maisto produktų kiekybės sistemos skaidrės
Įvadas. Remiama veikla. Paramą gauti salygos ir reikalavimai. Pareiškėjo įsipareigojimai. Paramos dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos. Netinkamos finansuoti išlaidos. Pirkimo procedūros. Paramos paraiškų teikimas. Paramos paraiškų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 11 17
Žemės ūkio transformacija ir kaimo vystymasis
Skyrius. Žemės ūkio pažangos ir kaimo plėtros būtinybė. Žemės ūkio augimas praeitis pažanga ir dabarties iššūkiai. Šalims vystantis, dirbančių žmonių skaičius bei žemės ūkyje pagaminama BVP dalis mažėja. Javų derlingumas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 11 12
Žiedinė ekonomika Lietuvoje
Įvadas Temos aktualumas. Žiedinė ekonomika ir jos nauda. Žiedinė ekonomika Lietuvoje. Išvados ir pasiūlimai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 04 24
Žiedinės ekonomikos modelio analizė
Įvadas. Žiedinės ekonomikos modelio teoriniai aspektai. Žiedinės ekonomikos samprata. Keturi pagrindiniai žiedinės ekonomikos elementai. Galimybės ir palankios sąlygų priemonės. Žiedinės ekonomikos modelio panaudojimas Europos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2019 10 21
Zimbabvės pramonė ir ekonomikos sistema
Zimbabvė. Pradiniai šalies duomenys. Pramonė ir ekonomikos sistema. Vyriausybė išleidžia tokias kupiūras. Taip žmonės pradėjo vaikščioti į restoranus. Žmogiškieji ištekliai. Duomenys po 7 metų. Pramonės pokyčiai. Žmogiškųjų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 29
Žiniasklaidos teikiamos informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas situacijos analizė ir ku studentų požiūris
Įvadas. Literatūros apžvalga. Narkomanijos problema Lietuvoje. Šiandieninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje. Veiksniai, lemiantys psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, ir rizikos grupės. Žiniasklaidos poveikis ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2016 10 25
Žmogiškasis kapitalas ekonomikoje namų darbas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Žmogiškojo kapitalo ekonominis kiekybinis vertinimas. Žmogiškojo kapitalo ekonominis kokybinis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 12 04
Žmogiškasis kapitalas namų darbas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Žmogiškojo kapitalo pridėtinės vertės kūrimo procesas. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 11 06
Žmogiškasis kapitalas, jo formavimas ir vertinimas ekonomikoje
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo reikšmė. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimas ekonomikoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 05 10
Žmogiškųjų išteklių atranka skaidrės
Pagrindiniai atrankos proceso etapai. Pagrindiniai atrankos metodai. Testavimas. Individualūs testai. Rekomendacijų tikrinimas. Renkant žodines rekomendacijas reikia laikytis tokių taisyklių. Atrankos pokalbis (interviu). Asmeninio atrankos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 04
Žmogiškųjų išteklių pagrindai
Darbo ir laisvalaikio santykio pasirinkimo problema. Darbo jėgos paklausa ir gamybos veiksnių sąveika. Minimalus darbo užmokestis.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2018 11 17
Žmonių vartojimo pokyčiai: euro poveikis vartojimui
Vartojimas ir Euras. Tyrimo problema. Žmonių vartojimo pokyčiai ir euro įtaka tam. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti euro poveikį vartojimui. Tyrimo uždaviniai. Kas lemia pokyčius žmonių vartojime? Euro teigiamas poveikis vartojimui. Euro ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 12 06
Аkcizų mokesčių politikа ir pаlyginimаs Lietuvoje - Vokietijoje
ĮVАDАS. Аkcizаi. Аkcizų objektаs ir bаzė. Аkcizų mokėtojаi. Аkcizų tаrifаi. Neаpmokestinаmi аkcizų objektаi. Аkcizų mokesčio аpskаičiаvimаs, deklаrаvimаs ir mokėjimаs. Аkcizo mokesčio аnаlizė lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 02 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema