Ekonomika (308)

9783 dokumentai
Pinigų sąvoka ir pinigų funkcijos
Tema. Pinigai. Pinigų sąvoka. Pinigų funkcijos. Pinigų funkcijos mainų priemonė. Pinigų funkcijos apskaitos vienetas. Pinigų funkcijos taupymo priemonė. Pinigų funkcijos mokėjimo priemonė. Pinigų rūšys. Pinigų rūšys prekiniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 01 22
Pinigų teorijos
Pinigų kilmės teorijos. Pagrindinės pinigų formos. Pagrindinės pinigų teorijos. Pinigų kiekio rodikliai. Pinigų sistema ir jos funkcijos. Ekonominiai ir socialiniai infliacijos padariniai. Defliacija , jos esmė ir rūšys. Valiutų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2018 12 06
Pirkimo - pardavimo sutartis projektas
Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. Pirkimo – pardavimo sutartis yra. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Daikto pirkimo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 04 10
Pirkti ar nuomoti
Pirkti ar nuomoti? Tyrimo tikslas: ištirti kurį problemos sprendimo variantą pasirinkti įmonei: pirkti, nuomoti ar iš viso atsisakyti ilgalaikio turto įsigijimo. Pagrindinė tyrimo problema ta, kad išperkamosios nuomos atveju, įsigyjant ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2012 01 12
Pirmųjų Lietuvos didžiosios kunigaikštytės monetų ypatybės
Įvadas. Ldk monetų raidos apžvalga. Ldk monetų ypatumai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 28
Pirmykščiai pinigai
Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Darbo tikslas. Pinigų raidos etapai. Senovės lietuviai kaip pinigus galėjo naudoti gintarą, brangiųjų žvėrelių kailius, papuošalus. Senovės Indijoje, Kinijoje, Japonijoje, Korėjoje nuo 2200 m. Kai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 12 09
Planavimas įmonėje
Pristatysiu planavimo funkciją, įmonės „EUGESTA“, promo (prezentacijų ir degustacijų) paslaugų skyriaus valdymo struktūroje. Ši įmonė, tai privataus kapitalo uždaroji akcinė bendrovė, įkurta 1992 m. „EUGESTA“ savo veiklą ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 10 12
Planavimas prognozavimas renginiams
Programos idėja. Bendrosios nuostatos. Alternatyvos. Situacijos analizė – ssgg. Vadovų, dalyvių ir vykdytojų pareigybės. Vizija. Misija. Vertybės. Tikslas. Uždaviniai. Kryptys. Priemonės. Ištekliai. Vertinimo kriterijai. Laukiami ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 06 02
Plaukimo mokykla verslo planas
Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Projekto aprašymas. Projekto įdėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2013 10 13
Plėtros ekonomika
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekonominio augimo teorijos esmė. Keinsistinis ir neokensistiniai modeliai. Dž. M. Keinso ekonominio augimo teorija. Harodo ekonominio augimo modelis. Domaro ekonominio augimo modelis. R. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 05
Plungės rajono savivaldybės biudžetas
Įvadas. LR finansų ministerijos tikslas, jos struktūra, strateginiai tikslai. Plungės rajono savivaldybė. Klaipėdos ligonių kasos psdf biudžeto analizė. Aukštojo mokslo finansavimas. Vilniaus kolegijos biudžeto analizė 2009 -2011 m ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 05 06
Pokyčių įvertinimas
Pokyčių įvertinimas. Įvadas. Užduotis. Pokyčių įvertinimai. UAB „***“ konteinerių apyvartos pokytis, tūkst. TEU ir %. UAB „***“ ekonominės veiklos duomenys. Konteinerių apyvartos prognozių skaičiavimai. Konteinerių apyvarta ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 04 19
Popieriaus rūšiavimas
Popieriaus rūšiavimas. Popierius. Į popieriui skirtus konteinerius reikia mesti laikraščius žurnalus ir kitus spaudinius popierių kartoną. Pakuotės iš popieriaus pradėtos gaminti prieš daugelį šimtmečių. Kodėl svarbu rūšiuoti. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Popieriniai pinigai skaidrės
Popieriniai Pinigai. Pirmieji popieriniai pinigai. Pirmaisiais popieriniais pinigais. Pirmieji popieriniai pinigai Europoje. Europoje, pirmieji popieriniai pinigai – vario notos. Pirmieji popieriniai pinigai Lietuvoje. Pirmieji popieriniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 21
Population and drinking water shortage worldwide
In a way our modern society might look like an utopia for some reasons. From a perspective, productivity levels are high, the higher amount of states are economically balanced and mostly every person has a place to live in. But when you get ...
Ekonomikos esės, Esė, 5 puslapiai
2015 10 09
Portugalijos biudžetas
Bendras biudžeto ruošimo kalendorius. Biudžete išskiriami penkių rūšių asignavimai personalo išlaidos veiklos išlaidos subsidijos investicijos kitos išlaidos. Apibendrintai. Šaltinis.
Ekonomikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 12 06
Portugalijos BVP lyginimas su Lietuva
Portugalija. Apie Valstybę. Lietuva. Apie valstybę. Bvp. BVP kitimas (pagal dabartinį dolerio kursą). BVP kitimas vienam gyventojui. Valstybės skola, išreikšta BVP procentais. Minimalus darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis per ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 04 20
Portugalijos ir Lietuvos makroekonomika
Lietuva- portugalija. - Lietuva- Portugalija. - Lietuvos makroekonomika. - Portugalijos makroekonomika. Kas yra Lietuva? Tik mažas taškelis pasaulio žemėlapyje – svetimam. Lietuva. Lietuva – oficialiai vadinama Lietuvos Respublika (LR. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 01 12
Portugalijos maisto ūkio analizė
Įvadas. Portugalijos ekonominė situacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 05 07
Portugalijos pinigų raida ir bankai
Banco de Portugal buvo įsteigtas 1846 lapkričio 19 d., o 1975 m. tapo atsakingas už bankų sistemos priežiūra Portugalijos Republikoje. Šios institucijos pagrindinis vaidmuo yra užtikrinti stabilumą, efektyvumą ir patikimumą finansų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 17
Potencialioji nacionalinio produkto ir pusiausvyros nacionalinio produkto saveika: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai
Įvadas. Potenciolusis nacionalinis produktas. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Potencialioji nacionalinio produkto ir pusausvyros nacionalinio produkto sąveika. Nuosmukio tarpsnis. Infliacijos tarpsnis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 01 05
Pozityvioji ir normatyvinė ekonomika
Specifinis arba būdingasis. Bendruoju vidaus produktu BVP. Bendruoju nacionaliniu produktu BNP. Kainų lygio poveikis gamybos apimties nustatymui. Bazinis kainų lygis. Realusis bendrasis vidaus produktas RBVP. Nominalusis bendrasis vidaus ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 04 05
Pramonės gamybinio padalinio organizavimas
Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Suprojektuoto objekto organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 05 20
Pramonės organizacijos savarankiškas namų darbas
Suprojektuoto objekto organizavimo vadybinė charakteristika. Metinis gamybinės programos darbo imlumas. Įrengimų užimamas plotas ir papildomo ploto koeficientai. Pagrindinių medžiagų metinis poreikis gamybinės programos įvykdymui. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 36 puslapiai
2015 04 30
Pramonės prekių eksportas iš Rusijos
Įvadas. Ginklai. Mašinos ir įrengimai. Aviacija ir programinė įranga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 12 14
Pramonės revoliucijų įtaka ekonomikai
Pramonės revoliucijų įtaka ekonomikai. Įvadas. Pramonės perversmo raida. Pirmoji ir antroji pramonės revoliucijos. Trečioji ir ketvirtoji pramonės revoliucijos. Pagrindiniai ekonominiai skirtumai po pramonės revoliucijos. Pramons ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 02 24
Pramoninės nuosavybės objektai ir mokesčiai už juos
Įvadas. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Praktinė dalis. Uždavinys. Užduotis. Uždavinys. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 04 19
Prancūzijos biudžeto analizė
Prancūzijos biudžeto procesas prasideda daugiau nei vieneri metai prieš finansinių metų pradžią. Kaip ir Lietuvos atveju tvirtinamas finansinių rodiklių rengimo planas, kurio esminiai etapai taip pat yra makroekonominių ir fiskalinių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 11 21
Prancūzijos ekonominis sektorius
Prancūzija. Ekonomikos sektoriai (2018 m. ). Viešasis sektorius Gynyba Švietimas Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas Prekyba Transportas Ir kt. Prancūzija Europos parlamente. Europos Parlamentas – ES teisės aktų leidybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 05 12
Prancūzijos ir Indijos ekonomika
Prancūzijos ir Indijos ekonomika. Prancūzija. Prancūzijos ekonomika. Prancūzija priklauso pirmaujantiems pramoniniams kraštams. Prancūzijos ekonominis išsivystymas. Vienas iš penkių prancūzų dirba ir gyvena kaime. Prancūzijos BVP. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 02
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo