Ekonomika (316)

9523 dokumentai
Vertybinių popierių fundamentinė analizė
Įvadas. Makroekonominė Lietuvos analizė. Bendras vidaus produktas. Infliacija. Nedarbo lygis Lietuvoje. Paskolų palūkanų norma gyventojams. Lūkesčiai. Šakos analizė. AB „Vilkyškių pieninė“. Finansiniai rodikliai. Likvidumo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 01 17
Vertybinių popierių rinka konspektas (2)
VVP vaidmuo finansų rinkoje. Pagal disponavimo būdą akcijos skirstomos į Vardines pareikštines. Komerciniai popieriai vekseliai. Pasirašymo teisės. Kiti vertybiniai popieriai. Centrinis depozitoriumas. Kliringo bankas. Finansiniai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 05 09
Vidaus auditas, jo tikslai, reikšmė
Įvadas. Vidaus audito samprata. Vidaus audito reikšmė. Vidaus audito tikslai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 04 08
Vidaus audito planavimas
Vidaus auditas, kaip veiklos kokybės vertinimo būdas. Vidaus auditas? Vidaus auditui keliami uždaviniai. Vidaus audito subjektas ir objektas. Vidaus audito atlikėjai. Vidaus audito nuoseklumas. Vidaus audito planavimas. Vidaus audito ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 04
Vidaus ir išorės audito sąveika
Įvadas. Audito atsiradimas esmė ir būtinumas. Audito procedūros. Banko teikiamų paslaugų/ produkto kurimo, diegimo ir vystymo proceso vertinimas. Audito ataskaitos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 02 18
Vidaus kredito struktūros (valdžiai ir kitiems rezidentams) analizė Lietuvoje
Kreditų samprata ir jų rūšys. Lietuvos vidaus kreditų struktūros analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 03 22
Viduramžių ekonominė mintis
Ekonominių teorijų raida. Viduramžių laikotarpiai. Ekonominės mntys Bažnyčios tėvų raštuose. Krikščioniškas požiūris į turtą bei nuosavybės sampratą. Vėlyvieji viduramžiai. Luca Pacioli. Ibn-Chaldun’as (1332–1406 m. ). ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 06
Vidutiniai ribiniai kaštai
Vidutiniai,ribiniai kaštai. Paul ir ronald wonnacott. Hal r. Varian. Vytautas skomina. Robert h. Frank.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 05 08
Vidutinio darbo užmokesčio analizės pristatymas
Vidutinio darbo užmokesčio analizė. Įvadas. Vieno kintamojo analizė yra viena iš pagrindinių procedūrų analizuojant vieno stulpelio duomenis. Lietuvos Respublikos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis EUR, 2015 m. Pagrindiniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 11 04
Vidutinio šalyje bruto darbo užmokesčio kitimas tarp vyrų ir moterų rodiklių tyrimas
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Sklaidos diagramos. Kintamųjų charakteristikos. Duomenų normalumas. Išskirtys. Koreliacinė matrica. Porinės tiesinės regresijos modelio sudarymas ir įvertinimas. Ekonominių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 12 08
Vidutinis darbo užmokestis Europos sąjungoje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Vidutinio darbo užmokesčio es šalyse. Vidutinio darbo užmokesčio samprata. Vidutinis darbo užmokestis makroekonominėje aplinkoje. Vidutinio darbo užmokesčio rodiklio svarba ekonomikoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2020 02 18
Vidutinių pastoviųjų, kintamųjų, bendrųjų kaštų ir ribinių kaštų kreivės ir testas apie kaštus
Kurie iš šių kaštų yra alternatyvieji. Didėjant gamybos apimčiai , vidutiniai bendrieji kaštai mažėja , kai. Ribiniai kaštai lygūs. Kurias sąnaudas galite apskaičiuoti trumpuoju laikotarpiu žinodami bendrąsias sąnaudas ir gamybos ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 12 04
Vienetinis darbo užmokestis
Vienetinis darbo užmokestis –. Vienetinio darbo užmokesčio apskaičiavimo formulę. Vienetinio darbo užmokesčio taikymas. Vienetinio darbo užmokesčio dalies mažėjimo tendencijoms daugiausiai įtakos turėjo. Tiesioginio vienetinio ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 07 05
Vieša ir privati partnerystė: CCT projekto finansinės rizikos vertinimas
Vieša ir privati partnerystė. CCT projekto finansinės rizikos vertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 06
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Vilniaus Balsių mokyklos atvejo analizė
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Vilniaus Balsių mokyklos atvejo analizė. Problema. Įvykių eiga.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 09 18
Viešojo sektoriaus ekonomika: samprata ir tyrimo objektas
Viešojo sektoriaus ekonomika samprata ir tyrimo objektas. Samprata. Esant liberaliai demokratijai ekonomikoje ir visuomenėje skiriami du sektoriai – viešasis ir privatusis. Remiantis J. E. Lane (2001) viešasis sektorius - tai institucijos. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 02 27
Viešojo sektorius ekonomikos objektas bei tyrimo sritis
Viešojo sektorius ekonomikos objektas bei tyrimo sritis. Valstybė – kam mums jos reikia? Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Tema Viešasis sektorius. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 04 17
Viešosios gėrybės ir jų teikimo ypatybės
Viešosios gėrybės ir jų teikimo ypatybės. Grynosios viešosios gėrybės ir privačiosios gėrybės yra ekonominių gėrybių kraštutiniai atvejai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 04 04
Viešosios gėrybės: žinios ir saugumas
Viešosios gėrybės žinios ir saugumas. Viešosios gėrybės. Viešosios gėrybės pasižymi dviem savybėmis nekonkurencingumu ir neatskiriamumu. Žinios. Žinios yra ne tik viešoji gėrybė. Žinios gali būti naudojamos kiekvieno asmens. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 01 10
Viešųjų finansų centralizacija ir decentralizacija
Viešųjų finansų valdymo centralizacija ir decentralizacija. Viešieji finansai. Finansų valdymas. Finansų valdymas apima. Finansų sistema. Decentralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Namų ūkis. Decentralizuoti finansai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 09 19
Viešųjų ryšių modeliai
Įvadas. Pagrindiniai viešųjų ryšių valdymo modeliai, jų tikslai ir funkcijos. Viešųjų ryšių modeliai. Viešųjų ryšių modelių tikslai ir funkcijos. Pagrindinės viešųjų ryšių su visuomene auditorijos. Planuojama taikyti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 09 18
Vietnamo socialinės raidos analizė: problemos, palyginimas su kitomis šalimis
Įžanga. Informacija apie Vienamą. Vietnamas. Istorija. Geografija. Rodikliai. Sveikata. Ekonomika. Darbas. Išsilavinimas. Aplinkosauga.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 12 05
Vilniaus Kolegijos rinkodaros analizė
Įvadas. Vilniaus kolegijos pristatymas, misija, vizija, vertybės. Rinkodaros komplekso programos elementai. Vilniaus kolegijos ptgg analizė. Vilniaus kolegijos pest analizė. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 26
Vilniaus miesto biudžeto analizė
Įvadas. Savivaldybės samprata ir funkcijos. Biudžeto samprata ir Lietuvos Respublikos biudžeto sistema. Biudžeto rengimas. 017 – 2019 m. biudžeto pajamų sudėties analizė. 017 – 2019 metų biudžetų pajamų iš mokesčių analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 10 06
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų 2018 m. ir 2019 m. palyginimas
Įplaukos į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą (įstatymaiVilniaus savivaldybės biudžeto mokesčiai 2018-2019 m. Vilniaus miesto biudžeto tarybos sprendimai. Sritys, kurioms skiriamas didžiausias finansavimas. Vilniaus miesto ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 10 25
Vilniaus rajono savivaldybės biudžetų analizė
Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto valdysena. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetų pajamų ir asignavimų analizė. Savivaldybės biudžetų pajamų analizė. Savivaldybės biudžetų pagal ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 04
Vilniaus regiono charakteristika
Įvadas. Bendra charakteristika. Gyventojų skaičiaus kitimas. Gyventojų natūralus prieaugis. Gyventojų pokytis dėl migracijos. Regiono gyventojų užimtumas ir nedarbas. Verslas ir veiklos zonos Vilniaus regione. Vilniaus regiono SSGG ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 15
Virtuali valiuta pasaulyje: bitkoino poveikis Kinijos ekonomikai
Įvadas. Atvejo aprašymas. Virtualios valiutos sąvoka ir rūšys. Bitkoino atvejis Kinijoje. Bitkoino teigiami ir neigiami aspektai šalies ekonomikos požiūriu. Išvados ir klausimai diskusijai. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 05 03
Visuminė paklausa ir jos formavimosi ypatybės Lietuvoje
Įvadas. Visuminės paklausos samprata. Visuminės paklausos kreivės samprata. Visuminės paklausos kreivės formą lemiantys veiksniai. Visuminės paklausos kreivės poslinkius lemiantys veiksniai. Visuminės paklausos formavimosi ypatybės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 06 13
Visuminė pasiūla ir paklausa
Visuminė pasiūla ir paklausa. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla makroekonominėje analizėje. Visuminė paklausa. Apibrėžimai. Visuminė paklausos kreivė. AD kreivė - nuožulniai krentanti. AD kreivės poslinkiai. Visuminę paklausą ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 12 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo