Ekonomika (326)

9783 dokumentai
VSDF įmokos FA ir jų vykdomai veiklai
Įvadas. Sąvokos. Fondo biudžetas. Pajamos. Išlaidos. Nauda fa mokant įmokas į vsdf. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Paslaugoms draustiems psd asmenims. VSD bei PSD mokesčių sistemos. Valstybinio socialinio draudimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 11 22
Vyriausybės išlaidos ir pirkimai
Vyriausybės išlaidos ir vyriausybės pirkimai reikšminiai žodžiai. Įvadas Tyrimo tema .   Tyrimo metodoligija. Tyrimo aprašymas. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 09 18
Vyriausybės išlaidos ir PVM pajamos
Tyrimo tema Vyriausybės išlaidos ir pajamos, gaunamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Darbo problema Deficitinis Lietuvos valstybės biudžetas ir didėjančios pajamos iš PVM. Darbo tikslas Išanalizuoti ir aptarti, kiek išlaidų patiria ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 09 20
Vyriausybės, savivaldybės skolos finansinės priemonės
Vyriausybės, savivaldybės skolos finansinės priemonės. Tikslas Pateikti vyriausybės. Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) – tai valstybės vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė skolinasi vidaus ir išorės finansų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 30
W Systemie rynkowym i planowym
W Systemie rynkowym i planowym. W Systemie rynkowym i planowym. Gospodarka Rynkowa. Cechy tego systemu to. Gospodarka Planowa. Cechy tego systemu to.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 04 26
X įmonės materialinių išteklių valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonė. Valdymo organai. Veikla ir funkcijos. Klaipėdos uosto ir kitų pakrančių uostų krovos apžvalgos. Detali klaipėdos uosto krovos apžvalga (2010 ir 2011 m. sausio–lapkričio mėn. rezultatų palyginimas). Detali klaipėdos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 01 02
Žaliavinio pieno rinka ir jos veiksniai Lietuvoje
Įvadas. Žaliavinio pieno rinkos ypatumai. Žaliavinio pieno rinkos vystymosi tendencijos Lietuvoje. Pieno pasiūla ir jos veiksniai. Pieno paklausa ir perdirbėjų įtaka rinkoje. Galimi žaliavinio pieno rinkos problemų sprendimo būdai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 12 13
Žaliosios pramonės inovacijos Lietuvoje
Žaliosios pramonės inovacijos Lietuvoje. Žaliosios pramonės inovacijos. Tai nuo. Augantis verslo mastas lemia vis didesnį neigiamą poveikį aplinkai. Programa siekiama vystyti. Programos parama teikiama Lietuvos rinkos ir įmonės lygio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 30
Žemės ištekliai ir jų naudojimas
Žemės ištekliai ir jų naudojimas. Žemės naudmenų ir laisvo žemės fondo ploto kaita Lietuvoje (sausio 1 d. ). Žemės ištekliai ir jų naudojimas. Žemės pagal paskirtį kaita Lietuvoje (sausio 1 d. ). Žemės fondo pasiskirstymas pagal ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 85 puslapiai
2019 02 25
Žemės ūkio apskaitos reformavimas Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Žemės ūkio apskaitos reformavimas Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę referatas. Buhalterinės apskaitos būklės vertinimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Buhalterinės apskaitos pertvarkymo būdai ir terminai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 27
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika Lietuvoje
Įvadas. Ekonomikos sąsaja su žemės ūkiu. Žemės ūkio istorija. Bendroji žemės ūkio politika. Lietuvos ūkio situacija. Plėtros galimybės. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija 2007m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 02 11
Žemės ūkio ir maisto produktų kiekybės sistemos
Įvadas. Remiama veikla. Paramą gauti sąlygos ir reikalavimai. Pareiškėjo įsipareigojimai. Paramos dydis. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Pirkimo procedūros. Paramos paraiškų teikimas. Paramos paraiškų atrankos kriterijai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Žemės ūkio ir maisto produktų kiekybės sistemos skaidrės
Įvadas. Remiama veikla. Paramą gauti salygos ir reikalavimai. Pareiškėjo įsipareigojimai. Paramos dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos. Netinkamos finansuoti išlaidos. Pirkimo procedūros. Paramos paraiškų teikimas. Paramos paraiškų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 11 17
Zimbabvės pramonė ir ekonomikos sistema
Zimbabvė. Pradiniai šalies duomenys. Pramonė ir ekonomikos sistema. Vyriausybė išleidžia tokias kupiūras. Taip žmonės pradėjo vaikščioti į restoranus. Žmogiškieji ištekliai. Duomenys po 7 metų. Pramonės pokyčiai. Žmogiškųjų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 29
Žiniasklaidos teikiamos informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas situacijos analizė ir ku studentų požiūris
Įvadas. Literatūros apžvalga. Narkomanijos problema Lietuvoje. Šiandieninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje. Veiksniai, lemiantys psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, ir rizikos grupės. Žiniasklaidos poveikis ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2016 10 25
Žmogaus socialinė raida analizė
Įvadas. Žmogaus socialinė raida. Nedarbas. Smurtas prieš moteris. Lietuvos HDI rodiklis – nesveiko gyvenimo būdas, alkoholio vartojimas. Kiek galima didinti minimalioji mėnesinė alga  nesukeliant negatyvių pasekmių visai ekonomikai? ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 04 05
Žmogiškasis kapitalas ekonomikoje namų darbas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Žmogiškojo kapitalo ekonominis kiekybinis vertinimas. Žmogiškojo kapitalo ekonominis kokybinis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 12 04
Žmogiškasis kapitalas namų darbas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Žmogiškojo kapitalo pridėtinės vertės kūrimo procesas. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 11 06
Žmogiškųjų išteklių ekonominės problemos tapatybės nykimo sprendimas
Žmogiškųjų išteklių ekonominės problemos tapatybės nykimo sprendimas. Minčių žemėlapis. Problema – tapatybės nykimas. Priežastys. Didelė grynojo emigracija. Nepakankamas gimstamumas. Trumpa sveiko gyvenimo trukmė. Žmogiškųjų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 05 12
Žmogiškųjų išteklių pagrindai
Darbo ir laisvalaikio santykio pasirinkimo problema. Darbo jėgos paklausa ir gamybos veiksnių sąveika. Minimalus darbo užmokestis.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2018 11 17
Žmonių vartojimo pokyčiai: euro poveikis vartojimui
Vartojimas ir Euras. Tyrimo problema. Žmonių vartojimo pokyčiai ir euro įtaka tam. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti euro poveikį vartojimui. Tyrimo uždaviniai. Kas lemia pokyčius žmonių vartojime? Euro teigiamas poveikis vartojimui. Euro ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 12 06
Аkcizų mokesčių politikа ir pаlyginimаs Lietuvoje - Vokietijoje
ĮVАDАS. Аkcizаi. Аkcizų objektаs ir bаzė. Аkcizų mokėtojаi. Аkcizų tаrifаi. Neаpmokestinаmi аkcizų objektаi. Аkcizų mokesčio аpskаičiаvimаs, deklаrаvimаs ir mokėjimаs. Аkcizo mokesčio аnаlizė lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 02 11
Международная экономика
Содержание и основные направления внешнеэкономической деятельности. Движущие силы развития МЭ. Мировой рынок капитала. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2018 09 21
Оценка внешней среды, конкурентный анализ. Анализ состояния внешней среды. Конкурентный анализ как оценка рыночных возможностей ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 01 04
Предложения и совместимость с рынком
Предложение, закон предложения. Предложение – количество. Зависимость величины предложения от цены. Величина предложения ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 03 25
Презентация компании Red Bull GmbH
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ, КОНКУРСЫ И КЛИЕНТЫ. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ НА REDBULL ПРЕДПИЯТИИ. ФУНКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖЕРУ ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2018 04 11
Происхождение и сущность денег
Деньги. Деньги – это. Происхождение и сущность денег. Возникновение бартерного обмена БАРТЕР. Закрепление. Появление. Появление ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 10 18
Сеул
Сеул. Сеул – это. Экономика. Сеул - один из крупнейших промышленных и финансовых центров мира. Здесь располагаются штаб-квартиры ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 10 14
Словарь, резюме и рецензия на научную статью Шамина Д В «Система управления рисками – механизм повышения эффективности экономики»
Словарь, резюме и рецензия на научную статью Шамина Д В «Система управления рисками – механизм повышения эффективности экономики».
Ekonomikos anotacijos, Anotacija, 5 puslapiai
2019 06 13
Страны ХХ века
Четыре этапа в развитии стран. Восстановление экономики после войны. Важная задача экономики – не допустить ситуации. Экономика. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 03 14
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo