Ekonomika (8)

9834 dokumentai
Lietuvos gyventojų skaičius. Ekonometrikos namų darbas.
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atliekamas tyrimas. Tyrimui naudojami konkretūs. Metų duomenys lietuvos gyventojų skaičių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2011 12 28
Mikroekonomikos namų darbų 7 variantas
9,6( 5 atsiliepimai )
Teorinės užduotys. Testiniai klausimai. Ekonomikos teorija teigia, jog riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai, tai. Įvairių gamybos veiksnių derinių ir gaminamos produkcijos tarpusavio ryšys gali būti atvaizduojamas. Žemės, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 11
Rokiškio sūris finansinė analizė
Trumpa ab „rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Ab „rokiškio sūris“balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa ab „rokiškio sūris“ balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 05 08
Viešosios e. paslaugos
Įvadas. Lietuvos pagrindinės charakteristikos. Lietuvos namų ūkių ir įmonių aprūpinimas IT ir prieiga prie interneto. Lietuvos e. valdžios portalo tyrimas. Vartotojai. Paslaugos. Paslaugos gyventojams. Paslaugos verslo subjektams. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 05 28
Darbo apmokėjimo sistema
Įvadas. Apmokėjimo už darbą sistemos teoriniai pagrindai. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Darbo užmokesčio diferenciacija ir jos reikšmė. Motyvavimo sistema. Uab ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 37 puslapiai
2012 11 10
Infliacija Lietuvoje ir jos priežastys
Infliacija ir jos priežasčių Lietuvoje analizė.Įvadas. Infliacija. Infliacija, jos formos. Infliacijos rūšys. Infliacija lietuvoje. Infliacijos priežastys Lietuvoje. Bendrosios pasiūlos infliacija. Bendrosios paklausos augimas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 11 13
Investicinio portfelio valdymas
Įvadas. Darbo metodika. Teorinė analizė. Investicinių tikslų formulavimas. Investicinės politikos formavimas. Portfelio strategijos parinkimas. Investicinių instrumentų atranka. Investicijų efektyvumo įvertinimas. Investicijų portfelio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 12 20
Ekonomikos formulės
Formulių konspektas. Įmonės rentabilumas. Gamybos rentabilumas. Statybos įmonės rentabilumas. Tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo (amortizacijos) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas mažėjančios vertės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 12 27
Finansinė analizė Uab Jupoja
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės esmė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. E. Altman modelis. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 01 12
Pelningumo didinimas
Pelningumo didinimasab „Panevėžio statybos trestas“. Summary. Įvadas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. Įmonės bendra charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės. Ab „panevėžio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 04
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Parama smulkiam ir vidutiams verslui. Es paramos teikimo smulkiam ir vidutiniam verslui nuostatos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 18
Statybos įmonės verslo planas
Vidaus ir išorės apdaila verslo planas. Verslo ekonomikos ir vadybos individualaus darbo užduotis. Siūlomo projekto esmė. Investicijų poreikis ir paskirstymas. Investicijų poreikis ir paskirstymas. Įrengimų ir montavimo darbų sąmata. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2013 03 27
Taksi įmonės analizė ir marketingo strategijos modelio formavimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „bukama“ perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 20
Transporto rinkos tyrimai
Rinkos tyrimai. Įvadas. Transporto sprendimų priėmimas. Nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas. Lizingas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 01 12
Valstybės biudžetas analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto horizontali pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto vertikali pajamų analizė. Lr valstybės biudžeto pajamų analizės komentaras. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 04 17
Gamybos procesas įmonėje Pieno žvaigždės
Įvadas. Gamybos procesas ir jo principai. Gamybos proceso elementai. Gamybos tipai. Gamybos procesų rūšys, fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gamybos ciklas. Gamybos procesas ir jo principai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 11
Išlaidų analizė
Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2011 04 08
Juodujų serbentų auginimo verslo planas
Įvadasūkio apibūdinimas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Marketingo kompleksas. Gamybos planas. Gamybos ir pardavimo prognozė. Planuojamos technologijos ekonominis įvertinimas. Organizacinis planas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2012 11 05
Kavinės „Erdvė“ verslo planas
Verslo plano santrauka. Kavinės verslo planas. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. Kavinės verslo planas. Verslo plano atitinkimas ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2018 04 23
Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir jų kitimo analizė Lietuvoje
Įvadas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Nedarbo lygis. Infliacija. Makroekonomikos rodiklių analizė Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos raidos etapai. Lietuvos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2014 04 17
Pensijų fondai Lietuvoje
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pensijų fondai Lietuvoje, jų veiklos ypatumai. Pensijų fondai Lietuvoje, jų struktūra. Lietuvos pensijų sistemų pakopos ir rūšys. Lietuvos pensijų sistemos vizija. Lietuvos pensijų fondų geriausių apžvalga. Lietuvos pensijų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 03 10
Pieno žvaigždės rizikos valdymo analizė
Įvadas. AB „Pieno žvaigždės“ SSGG analizė. AB „Pieno žvaigždės“ rizikų nustatymas. Rizikos registras ir rizikos žemėlapis. Poveikio priemonės. Pieno kainų kilimo rizikos valdymo planas. Augančio prekybininkų diktato rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 11 09
Pinigų srauto analizė
Pinigų srauto analizė. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab “x” apžvalga. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos informacija. Pinigų srautų teorinė analizė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų srautų ataskaitos formos keitimasis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 04
Samatos vykdymo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Senelių globos namų samatos vykdymo analizė. Samatų vykdymo analizės dalyko kursinis darbas. Įvadas. Samatų vykdymo analizė. Įmonių veiklos analizė. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Blinstrubiškių senelių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2012 09 06
Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos UAB Vica pota ataskaita
Įvadas. Bendrovės struktūra. Uab „vica pota“. Įmonės veikla. Buhalterio darbo aprašymas. Direktoriaus pareigybiniai nuostatai. Prekių grupės aprašymas. Naudojama biuro įranga. Specializuotos kompiuterinės programos. Finansinė ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2011 03 22
Tarptautinė prekyba
Įvadas. Tarptautinė prekyba, kas tai? Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos trūkumai. Eksportas ir importas. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinę prekybą vienijančios organizacijos. Kas yra dempingas ir embargas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 17
Tiesinis programavimas
Tiesinės nelygybiu sistemos ir ju grafinis vaizdavimas. Paprasciausi tiesinio programavimo uždaviniai. Transporto uždaviniai. Literaturos sarašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 01 05
Įmonės finansų valdymas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės turto analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės nuosavo kapitalo analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Pokyčių palyginimas. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 05 02
Konkurencinės aplinkos analizė
Įvadas. Konkurencija. M.Porter‘io penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurencinių strateginių grupių žemėlapis ir jo teikiama nauda. Konkurencingumo analizė. UAB „x“ veiklos tyrimas ir vertinimas. Bendrovės veiklos apibūdinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 07 07
Lesto ekonominė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. SWOT (SSGG) analizė. AB „Lesto“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 03 29
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo