Ekonomika (8)

9517 dokumentų
Ilgalaikio materialiojo turto auditas
9,2( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Ilgalaikio turto apskaitos. Audito plano sudarymas. Ilgalaikio turto planas. Ilgalaikio audito programa. Procedūros ilgalaikio materialaus turto audite. Išvada. Nuorodų sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 10 22
Įmonės bendrasis žurnalas
Bendrasis uab „prietaisas“ žurnalas. Balansas. Koreguojantieji įrašai. Uždarantieji įrašai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2012 02 28
Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir jų kitimo analizė Lietuvoje
Įvadas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Nedarbo lygis. Infliacija. Makroekonomikos rodiklių analizė Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos raidos etapai. Lietuvos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2014 04 17
Pelningumo didinimas
Pelningumo didinimasab „Panevėžio statybos trestas“. Summary. Įvadas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. Įmonės bendra charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės. Ab „panevėžio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 04
Tiesinis programavimas
Tiesinės nelygybiu sistemos ir ju grafinis vaizdavimas. Paprasciausi tiesinio programavimo uždaviniai. Transporto uždaviniai. Literaturos sarašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 01 05
Finansinė analizė Uab Jupoja
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės esmė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. E. Altman modelis. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 01 12
Įmonės finansinės veiklos vertinimas
Įvadas. Įmonės finansinės veiklos vertinimas. Finansinės analizės rūšys. Ekonominis įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 04 16
Pardavimų skatinimo priemonių vertinimas “Biceps” įmonėje
Įvadas. Pardavimų skatinimo teoriniai aspektai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo etapų identifikavimas. Pardavimų skatinimo tikslų nustatymas. Ilgalaikės ir trumpalaikės pardavimų skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimas ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 01 12
Taksi įmonės analizė ir marketingo strategijos modelio formavimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „bukama“ perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 20
Išlaidų analizė
Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2011 04 08
Kredito rizikos valdymas komerciniame banke
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmö. Kredito rizikos samprata. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rizika. Pozicijos rizika. Susigrąžinimo rizika. Kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos matavimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2015 05 16
Pieno žvaigždės rizikos valdymo analizė
Įvadas. AB „Pieno žvaigždės“ SSGG analizė. AB „Pieno žvaigždės“ rizikų nustatymas. Rizikos registras ir rizikos žemėlapis. Poveikio priemonės. Pieno kainų kilimo rizikos valdymo planas. Augančio prekybininkų diktato rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 11 09
Rizikos valdymas įmonės veikloje
Finansinė rizika įmonės veikloje. Finansinės rizikos rūšys. Valiutos kurso rizika. Palūkanų normos rizikos šaltiniai. Likvidumo rizika. Rinkos rizika. Kredito rizika. Rizikos vertinimo metodai. Jautrumo analizės metodas. Scenarijų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 07 28
Samatos vykdymo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Senelių globos namų samatos vykdymo analizė. Samatų vykdymo analizės dalyko kursinis darbas. Įvadas. Samatų vykdymo analizė. Įmonių veiklos analizė. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Blinstrubiškių senelių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2012 09 06
Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos UAB Vica pota ataskaita
Įvadas. Bendrovės struktūra. Uab „vica pota“. Įmonės veikla. Buhalterio darbo aprašymas. Direktoriaus pareigybiniai nuostatai. Prekių grupės aprašymas. Naudojama biuro įranga. Specializuotos kompiuterinės programos. Finansinė ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2011 03 22
Statybos įmonės verslo planas
Vidaus ir išorės apdaila verslo planas. Verslo ekonomikos ir vadybos individualaus darbo užduotis. Siūlomo projekto esmė. Investicijų poreikis ir paskirstymas. Investicijų poreikis ir paskirstymas. Įrengimų ir montavimo darbų sąmata. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2013 03 27
Gamybos procesas įmonėje Pieno žvaigždės
Įvadas. Gamybos procesas ir jo principai. Gamybos proceso elementai. Gamybos tipai. Gamybos procesų rūšys, fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gamybos ciklas. Gamybos procesas ir jo principai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 11
Juodujų serbentų auginimo verslo planas
Įvadasūkio apibūdinimas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Marketingo kompleksas. Gamybos planas. Gamybos ir pardavimo prognozė. Planuojamos technologijos ekonominis įvertinimas. Organizacinis planas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2012 11 05
Konkurencinės aplinkos analizė
Įvadas. Konkurencija. M.Porter‘io penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurencinių strateginių grupių žemėlapis ir jo teikiama nauda. Konkurencingumo analizė. UAB „x“ veiklos tyrimas ir vertinimas. Bendrovės veiklos apibūdinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 07 07
Lesto ekonominė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. SWOT (SSGG) analizė. AB „Lesto“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 03 29
Mikroekonomika Namų darbas 9 variantas
Namų darbas 9 variantas. Teorinės užduotys 1 užduotis testiniai klausimai. Kas lemia konkrečios prekės paklausos sumažėjimą. Vartotojų pajamų sumažėjimas. Jei , du kartus padidinus visus išteklius , gamybos apimtis nepadidėja du ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 12
Rinkodaros veiklos įvertinimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės rinkodaros tikslai. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ aplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ rinkodaros makroaplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ rinkodaros mikroaplinkos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 03 14
Rokiškio sūris marketingo programa
AB „Rokiškio sūris“ gaminio. „Rokiškio“ fermentinis sūris. Marketingo programa. Įmonės ir prekės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mokslinė – technologinė aplinka. Ekonominė – konkurencinė aplinka. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 07 22
Veiklos analizė Rokiškio sūris
Įvadas. Lietuvos ūkio ir maisto sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Maisto sektoriaus analizė. Ab „Rokiškio sūris“ strategijos analizė. Ab „Rokiškio sūris“ finansavimo ir investavimo sprendimų bei tarptautinės veiklos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 55 puslapiai
2015 02 20
Vilkyškių pieninės strateginė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos strateginė analizė. „Vilkyškių pieninės” makro aplinkos analizė. Analizė pagal penkių konkurencinių jėgų modelį. Organizacijos apibūdinimas. Esama vilkyškių pieninės strategija, konkurencinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 02 19
Autodetalių parduotuvės verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo šakos analizė. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslaugų teikimas (veikla). Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2012 08 16
Kavinės „Erdvė“ verslo planas
Verslo plano santrauka. Kavinės verslo planas. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. Kavinės verslo planas. Verslo plano atitinkimas ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2018 04 23
Pensijų fondai Lietuvoje
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pensijų fondai Lietuvoje, jų veiklos ypatumai. Pensijų fondai Lietuvoje, jų struktūra. Lietuvos pensijų sistemų pakopos ir rūšys. Lietuvos pensijų sistemos vizija. Lietuvos pensijų fondų geriausių apžvalga. Lietuvos pensijų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 03 10
Pinigų srauto analizė
Pinigų srauto analizė. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab “x” apžvalga. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos informacija. Pinigų srautų teorinė analizė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų srautų ataskaitos formos keitimasis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 04
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Parama smulkiam ir vidutiams verslui. Es paramos teikimo smulkiam ir vidutiniam verslui nuostatos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 18
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo