Ekonomikos praktikos ataskaitos

93 dokumentai
Buhalterine apskaita. Baigiamoji praktika.
10( 4 atsiliepimai )
Susipažinimas su uab “įmonė x”. Įmonės skyrių veikla. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Grynųjų pinigų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2012 01 04
Vadybininko praktikos ataskaita
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Uab „x“ perspektyvų analizė. Įmonės ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 07 24
UAB finansinė analizė. Praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „metalo prekyba“ veiklos charakteristika. Uab „metalo prekyba“ balanso horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ turto horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ nuosavybės horizontali ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2016 07 24
Praktikos ataskaita. Įmonės ekonominė analizė
9( 4 atsiliepimai )
Uab „Elektromontuotojas“ ekonominė analizė. Praktikos ataskaita. Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Verslo rizikos analizė. Verslo rizikos analizė. Rinkos apžvalga. Konkurencinė pozicija. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2012 03 08
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 04 04
Finansinės analizės profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. Įvertinti įmonės „y“ veiklos efektyvumą, kapitalo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 15
Biudžetinės įstaigos programos parengimas vykdymas ir analizė
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Vilniaus „rasos“ pagrindinės mokyklos. Strateginis planas. “rasos” pagrindinės mokyklos programos sąmatos projekto parengimas ir analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2012 05 14
Praktika Swedbank banke
Įvadas. Ab „swedbank“ mažeikių kac teikiamos paslaugos. Ab „swedbank“ metų finansinė atskaitomybė. Banko mokėjimo kortelių analizė ir išvados. Kredito rizikos valdymas „swedbank“ banke. Pasiūlimai dėl banko veiklos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 07 11
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
DNB banko praktikos ataskaita
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Banko įstaigos struktūra, darbo organizavimas. Dokumentai ir jų kontrolė.Klientų pateikiami dokumentai bankui. Banko sudaromi dokumentai. Analitinė ir sintetinė apskaita. Klaidų taisymas. Vertybinių popierių, dokumentų apskaita ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 127 puslapiai
2013 05 15
Verslo vadybos baigiamoji praktika
Įvadas. Įmonės aprašas. Uab „vikmedis“ techninė ir programinė įranga. Sistemų analizė. Citadel. Open-xchange server edition. Rekomendacija. Tyrimas. Tyrimo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Mano tyrimo tikslas išsiaiškinti ar ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2011 12 27
Įmonės bendrasis žurnalas
Bendrasis uab „prietaisas“ žurnalas. Balansas. Koreguojantieji įrašai. Uždarantieji įrašai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2012 02 28
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita Swedbank
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. „Swedbank“ aktyvų rinkos aspektai. Aktyvų rinkos rizika. Ekonominiai prioritetai. Regioninės politikos įtaka įmonės veiklos ekonominiam rezultatyvumui. Lr įstatymai ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 11 03
Praktika Maximoje
MAXIMA yra Lietuvos prekybos rinkos lyderė, užimanti apie 36 proc. Šalies mažmeninės prekybos rinkos. 2008m. birželio 1 d. Prekybos tinklą sudarė 226 parduotuvės. Kasdien MAXIMA parduotuvėse apsilanko daugiau kaip 600 tūkst. Pirkėjų. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 08 15
Buhalterio praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su „vilties“ darželiu - mokykla. Apie „vilties darželį – mokyklą. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Alytaus „vilties“ darželio - mokyklos apskaitos tarnyba. Apskaitos sistema ikimokyklinio ugdymo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2012 04 04
Anykščių vandenys pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės atskirų skyrių veikla. Įmonės hierarchija pagal atliekamas funkcijas. Pagrindinės administracijos pareigos. Pagrindinės darbuotojų pareigos. Išvados. Naudota literatūra ir elektroniniai šaltiniai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2013 03 28
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2012 04 13
Nekilnojamo turto vertinimo ataskaita
Įvadas. Informacijos šaltiniai. Turto aprašymas. Vertinamo turto lokacija. Patalpų eksplikacija. Turto vertės nustatymas. Buto apžiūrėjimo aktas. Turto vertės pažyma. Išvada dėl turto vertės. Vertinimo prielaidos. Vertinimo metodai. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 01 29
Ekonomikos praktika įmonės finansinės veiklos įvertinimas
Turinys. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. „informaciniai procesai“ r. Grendos iį charakteristika. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės personalas ir jo struktūra. Finansinės atskaitomybės parengimo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2012 05 15
Grožio salonas praktikos ataskaita
Santrauka. SITUACIJOS analizė. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Veiksmų planas. Rezultatai ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 03 20
Įmonės finansinė analizė Kauno popierius
Įvadas. Uab x charakteristika. Uab x finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė finansinių ataskaitų apžvalga remiantis horizontaliąja ir vertikaliąja analizėmis. Horizontalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2013 01 23
Ekonomikos studijų programos finansų mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Įmonės veikla. Valdymo struktūra. Įmonės finansininko pareiginiai nuostatai. Įmonės veikloje naudojami ištekliai. Perspektyvų analizė. Finansinė analizė. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 01 18
Ūkinės operacijos. X m.Mėn. Uab "knyga" įmonės ūkinės veiklos apskaita,dvejybiniu apskaitos principu. Bendrasis žurnalas( pirkimai , pardavimai, skolos ir pan. ); didžioji knyga; darbo užmokestis, koregavimai; sąskaitų uždarymas ; ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2012 02 15
Pardavimo organizavimo praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo organizavimo ypatumai uab lakaja. Uab lakaja įrangos charakteristika. Išvados ir siūlymai. Darbo tikslas- remiantis praktiniais tyrimais, parodyti, kaip prekybos įmonėje yra vykdomas pardavimo organizavimas. Darbo objektas: ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2012 02 28
Buhalterinės apskaitos praktika Žemės ūkio įmonė
Įvadas. Įmonės charakterisktika. Įmonė ir jos veikla. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos Įstatymai,kuriais ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2014 10 09
Pažintinės praktikos ataskaita: AB „Telia Lietuva“
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės verslo idėja. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės personalas. Valdymo sprendimai. Įmonės teikiamos paslaugos. Išoriniai aplinkos veiksniai. Įmonės finansinių rezultatų apžvalga. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 10 04
Praktikos ataskaita VMI
Įvadas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Organizacinė struktūra, apskaitos sistema ir jos politika. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Specialios paskirties registrai. Ūkinių operacijų registravimas. Finansinė atskaitomybė. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 11
Pažintinė praktika: UAB „Girteka“ AB „Vilniaus baldai“ ir UAB „DPD Lietuva“ veiklos organizavimas
Įvadas. Įmonių charakteristikos ir organizacinė veikla. Įmonių grupė „GIRTEKA“. Įmonės vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra, tipas, padaliniai. Įmonės teikiamos paslaugos. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2018 05 21
Įmonės „Šiltukas“ katilų gamybos ūkinės veiklos ataskaita
Įmonės „ šiltukas “ ūkinės veiklos ataskaita. Gamybinės veiklos analizė. Balanso rodiklio analizė. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Finansinių rodiklių analizė. Gamyba ir prekyba „ kaitra – 150 “. JŪSŲ PROGNOZĖ „ Kaitra ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 03 27
Praktikos ataskaita AB LESTO
Baigiamosios praktikos programaPasirašyta praktikos programos kopiją. Bendroji dalis. AB LESTO struktūra , valdymas ir veikla. AB LESTO teikiamų paslaugų, turimos įrangos apžvalga. AB LESTO veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 05
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo