Ekonomikos projektai

146 dokumentai
Darbo ir civilinė sauga projektas
8,8( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės aprašymas. Konsultanto saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. Ir asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2012 12 03
"Šildymo meistrai" įmonės veiklos analizė žaidime Kietas riešutas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įmonės veiklos analizė. Įmonės apibūdinimas ir pagrindiniai tikslai. Įmonės pajėgumas. Rinkodaros sprendimai ir jų veiksmingumo įvertinimas. Pagaminta ir parduota produkcija. Produkto (vieneto) gamybinė ir pilnoji savikaina. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2016 06 06
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas verslo ekonomikos projektas
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos rodikliai einamaisiais metais. Įmonės metų gamybos apimtis ir mąstas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui. Bendrosios metų netiesioginės gamybos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2016 08 04
Swedbank banko charakteristika ir darbo veiklos analizė
Įvadas. -Tiriamojo darbo problema, (galima hipotezė, tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai5-Ab „swedbank“ banko charakteristika. Banko teikiamos paslaugos. AB „Swedbank“ banko teikiamų paslaugų ir produktų apibūdinimas. -Duomenų ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 05 05
Dokumentų valdymas UAB Rasa
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Rasa“ charakteristika. Uždarosios akcinės bendrovės „Rasa“ veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl pavasario atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2014 06 02
Lietuvos ūkio šakos
Lietuvos ūkio šakos. Įvadas. Atskiras veiklos vienetas. Ūkis yra skirstomas į tokias šakas. Finansai. Viena iš pagrindinių ūkio šakų. Finansus sudaro. Energetika. Valstybės ekonominės veiklos sritis. Energetiką sudaro. Statyba. Veikla, ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 04 02
Įmonių veiklos analizės projektinis darbas
Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 30 puslapių
2014 03 17
Rinkodaros veiklos įvertinimas Sportland
Uab „sportland“ rinkodaros veiklos įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Rinkodaros komplekso elementai. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2013 05 16
Namų ūkio finansai
Įvadas. Teorinė dalis. Namų ūkio snprata. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio išlaidos. Finansiniai įsipareigojimai. Praktinė dalis. Vidutinės namų ūkio pajamos per mėn. Daugiausia išleidžiama maistui ir būstui išlaikyti. Pragyvenimo ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 18 puslapių
2013 01 24
Asmeninių finansų valdymo strategija projektas (2)
Įvadas. Gyvenimo vizijos ir tikslų nustatymas. Tikslų kaina ir prioritetai. Tolerancijos rizikai nustatymas. Asmeninio biudžeto analizė. Investavimo finansinių priemonių pasirinkimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2017 05 09
Investicijų efektyvumo prognozavimas
Apskaičiuoti: veiklos minimalią programą amin. ; minimalų pelną pmin. ; minimalias apyvartines lėšas; atlikti prognozavimą dėl investicijų grąžinimo (sudaryti įsipareigojimų lentelę); pirmais veiklos metais pelnas prie optimalios ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 4 puslapiai
2011 03 18
Autoserviso kūrimas
Verslo aprašymas. Gamybos planas. Patalpos. Įranga. Rinkodaros planas. Organizacinis planas. Financinis planas.
Ekonomikos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2014 04 12
Individualios veiklos pagal verslo liudijimą apmokestinimas, jo privalumai ir trūkumai projektas
Įvadas. Gyventojų pajamų mokesčio atsiradimas ir įsigaliojimas. Individuali veikla pagal pažymą. Individualios veiklos samprata. Individuali veikla pagal pažymėjimą samprata. Veiklos, įsigijus pažymėjimą, apmokestinimas. Gyventojų ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 10 30
Rinkodaros projektinis darbas Odos gaminiai
Rinkodaros kompleksas. Rinkos analizė. Vartotojo elgsena. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2014 04 14
Verslo projektas socialinių įgudžių ugdymo centras fizinę negalią turintiems asmenims
Projekto santrauka. Organizacija:. Atsakingas asmuo:. Projekto tikslai. Veiklos sritys:. Socialinės idėja. Vadyba:. Paslaugos. Finansavimas:. Lėšų panaudojimas. Idėjos pristatymas. Vizija:. Misija:. Tikslas:. Marketingo plano elementai. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2012 11 18
Pirties įrengimas MS Project programa
Įvadas. Projekto idėja ir tikslas. Projekto planas. Projekto darbų tinklinė diagrama. Papildoma naudinga informacija apie projektą. Projekto finansavimo šaltiniai. Projekto rizikos ir rizikų mažinimo galimybės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2016 12 06
Strateginio plano ir biudžeto sudarymas UAB „Šilumos centras“
Įvadas. UAB „Šilumos centras“ 2017 - 2019 m. Strateginis planas. UAB „Šilumos centras“ vidinės aplinkos analizė. UAB „Šilumos centras“ išorinės aplinkos analizė ir pagrindinės planavimo prielaidos. Įmonės vizija, misija ir ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 41 puslapis
2017 02 19
Defliacijos priežastys, jos pasekmės ir vertinimas Japonijoje bei Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Defliacijos samprata ir jos matavimas. Priežastys. Pasekmės. Praktinė dalis. Defliacija Japonijoje. Defliacija Lietuvoje. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos projektai, Projektas, 12 puslapių
2016 04 20
Statistinių duomenų apie AB ,,Lietuvos paštas“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės duomenys. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Statistinis stebėjimas. Pavyzdinė anketa. Surinktų ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2013 10 22
Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas.
Ekonomikos projektai, Projektas, 29 puslapiai
2018 03 29
Mano svajonių verslas
Įmonės įvaizdis. Motyvacija. Savianalizė. Verslo finansavimas. Produktas, savybės ir kaina. Vartotojas ir jo poreikiai. Įmones patalpos. Įmonės įranga, prietaisai, baldai. Darbuotojai. Verso reklama. Anketa. Geografinė padėtis. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2013 02 09
Korupcija lietuvoje
Įvadas. Vyrauja smulkioji korupcija. Nenori duoti kyšio. Jaunimui reikia gerų pavyzdžių. Korupciją įmanoma nugalėti. Korupcijos formos. Teisinis korupcijos reguliavimas. Lietuvoje yra kelios institucijos, kurių veikla susijusi su korupcija, ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 18 puslapių
2013 11 29
Rinkodaros projektas (2)
10( 2 atsiliepimai )
Rinkodaros kompleksas ir jo elementai. Mikro aplinka. Makro aplinka. Anketos rezultatai. Konkurentų analizė. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 39 puslapiai
2015 09 16
Bvp ir valstybės skolos tyrimas Baltijos šalyse
Įvadas. Lietuvos ir latvijos valstybių bvp ir jo struktūra. BVP apibrėžimas. Nominalusis ir realusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Lietuvos valstybės BVP. Latvijos valstybės BVP. Lietuvos ir latvijos valstybių skola ir jos struktūra. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2016 07 31
Socialinės atsakomybės modelis
Įvadas. Socialinės atsakomybės samprata. Socialinės atsakomybės principai. Socialinės atsakomybės rūšys. Socialiai atsakingas vartojimas. Socialinės atsakomybės modeliai. Socialinės atsakomybės lygmenys. Socialinės atsakomybės ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2019 03 21
Komandiruočių apmokestinimas ir jo įvertinimas
Įvadas. Komandiruotės sąvoka. Komandiruotės įforminimas. Komandiruotės įforminimas vienai dienai. Komandiruotės avansas. Komandiruočių Lietuvos respublikoje sąnaudos. Dienpinigių išlaidos. Gyvenamojo ploto išlaidos. Komandiruotės ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2017 06 07
Rinkodaros projektas UAB „Soliariumų studija SunShine“
Įvadas. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros orientacija. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Mikroaplinka ir jos elementai. Makroaplinka ir jos elementai. Konkurentų rinkos analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 03 18
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas UAB „Skaidrūs langai“
Įvadas. Praktinė – tiriamoji dalis. Gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikiai. Įmonės metų veiklos sąnaudos. Metų veiklos rezultatai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2018 03 11
Įnovacijų vadyba projektas
Įvadas. Inovacijų valdymas. Inovacijų valdymo etapai. Komandos inovatyvumas. Išvados. Literatūra. Priedas.
Ekonomikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 07 01
Lenkijos tarptautinės paslaugų prekybos plėtros galimybės
Įvadas. Lenkijos rinkos pristatymas. Makro aplinkos. Socialinės aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Statistinių duomenų aprašomoji analizė. Lenkijos tarptautinės paslaugų rinkos SSGG. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2013 12 19
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo